Home

Atomen en moleculen Wikikids

De atoom heeft een kern en daaromheen een wolk van elementaire deeltjes. De kern van de atoom is opgebouwd uit elementaire deeltjes met de naam proton en neutron. De wolk om de kern bestaat uit elektronen. In een atoom zitten altijd evenveel protonen als elektronen. Het aantal neutronen verschilt. Daardoor krijg je dus allerlei variaties van de atomen De bouw van een atoom. Een atoom bestaat uit een kern, opgebouwd uit positief geladen protonen en ongeladen neutronen, met daar omheen een negatief geladen elektronenwolk. Het aantal protonen is gelijk aan het aantal elektronen. Dit aantal noemen we het atoomnummer. De som van het aantal protonen en neutronen heet het massagetal Thema over atomen en moleculen en periodiek systeem. aristoteles, atomaire massa-eenheid, atomen, atoom, atoombouw en periodiek systeem, atoomkern, atoommassa. Atomen Moleculen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in kleinere deeltjes: atomen. Zo is een watermolecuul opgebouwd uit twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Er zijn ongeveer 100 soorten atomen. Een atoom bevat een bepaald element. Zo heb je het element waterstof dat 'in' een waterstofatoom zit. Molecuulformules Zoals al verteld zijn moleculen opgebouwd uit atomen. Om aan te geven waaruit een molecuul is opgebouwd zijn er molecuulformules

Atoom - Wikikids

Bij scheikunde leer je dat alles om je heen uit moleculen bestaat. En moleculen bestaan op hun beurt weer uit nog kleinere deeltjes: atomen. Zo bestaat één watermolecuul bijvoorbeeld uit één zuurstofatoom en twee waterstofatomen Atomen zijn heel erg klein, tussen de 0,1 en 0,5 nanometer groot. Een haar is ongeveer 500.000 keer zo breed als één atoom. Je kunt atomen dus niet zien zonder speciale apparatuur. Atomen kunnen samen met andere atomen moleculen vormen. Als twee waterstofatomen bijvoorbeeld samengevoegd worden met een zuurstofatoom dan wordt dit watermolecuul

Sk-02 Atomen en moleculen - Lesmateriaal - Wikiwij

Water bestaat uit druppels. En als je handig bent, kan je zo'n druppel ook weer kleiner maken, en nog een keer en in het laboratorium nog een paar keer totda.. Water is een molecuul omdat een molecuul een bouwsteen is en een molecuul is opgebouwd uit atomen. Moleculen kunnen miljoenen verbindingen met elkaar aangaan om zo verschillende stoffen te krijgen. Op aarde is voor zover bekend 117 atomen. In het periodiek systeem zie je alle 117 atoomsoorten/elementen Ioniserende straling is straling die voldoende energetisch is om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg te slaan. Hierdoor krijgt het atoom in totaal een positieve lading in plaats van een neutrale lading, het atoom wordt geïoniseerd, en wordt een ion.Deze straling kan men niet zien, horen, proeven, ruiken of voelen atomen en moleculen (wat zijn atomen en moleculen (moleculen (bestaat uit: atomen en moleculen

Een atoom is het kleinst herkenbare deeltje waaruit alle stoffen om ons heen zijn opgebouwd. Een groepje bepaalde atomen vormt een molecuul, bepaalde moleculen bij elkaar vormen elementen of stoffen. Het atoom is dus het kleinst herkenbare bouwsteentje, maar bezit nog wel alle eigenschappen van het element Een molecuul is opgebouwd uit atomen die in een vaste rangschikking van chemische bindingen met elkaar verbonden zijn. Een chemische stof is gedefinieerd door de atomen waaruit het molecuul bestaat en de onderlinge scheikundige verbindingen die tussen de atomen bestaan Elk molecuul is opgebouwd uit atomen. Meestal zijn het verschillende atomen. Zij zitten aan elkaar vast in een molecuul. Sommige moleculen bestaan uit één soort atomen, bijvoorbeeld zuurstof

Scheikunde-3-HAVO/VWO-Atomen en moleculen - Lesmateriaal

Havo Het verschil is dat bij ionen het aantal elektronen verschilt van het (totaal) aantal protonen in het molecule. Is dat gelijk aan elkaar dan is het een molecule (of atoom), verschilt dit dan is het per definitie een ion. Overigens kunnen ionen alleen in bijzondere omstandigheden bestaan Atomen en moleculen. Bekijk de getoonde afbeeldingen van molecuulmodellen en bepaal hoeveel verschillende molecuulsoorten of atoomsoorten er getoond worden. Gebruik worden, geen getallen! Hiernaast worden er atoomsoorten getoond in verschillende moleculen.. Hiernaast staan moleculen afgebeeld. Het zijn verschillende. Atomen Of het nu een molecuul is (dat opgebouwd is uit atomen die in een vaste rangschikking van chemische verbindingen met elkaar verbonden zijn), of een volledig levend organisme: uiteindelijk wordt alles bepaald door de manier waarop atomen zich binden en de manier waarop bindingen breken. Dit is echter ontzettend lastig te doorgronden Maar moleculen kunnen ook enorm groot worden: een DNA-molecuul kan bijvoorbeeld vele honderden miljoenen atomen bevatten. Bouwen met atomen Scheikundigen bedachten manieren om die kleine structuren weer te geven: je kent misschien wel die objecten van gekleurde balletjes en stokjes ertussen

Wat is het verschil tussen moleculen en atomen? Een vraag van Jan, 15 jaar. Hoewel er heel veel verschillende stoffen bestaan, zijn er op aarde maar een honderdtal verschillende atoomsoorten of elementen. Elk element heeft een naam (vaak in het Latijn) en wordt voorgesteld door een symbool. Belangrijkste verschil - Atom vs Molecule. Atomen zijn de bouwstenen van moleculen. Alles om ons heen bestaat uit moleculen of atomen. In dit artikel zullen we het verschil tussen atoom en molecuul bespreken met betrekking tot hun chemische en fysische eigenschappen ZUIVERE STOF, MOLECULEN EN ATOMEN SOCRATIVE Waar of niet waar? 1. Een atoom kan uit meerdere moleculen bestaan. 2. Een zuivere stof kan enkel op chemische wijze gescheiden worden. 3. Destillatie is een manier om een onzuivere stof op fysische wijze te scheiden. 4. Een samengestelde stof bestaat steeds uit twee of meer atomen. 5 In de tijd van Dalton en Avogadro betekende molecuul en atoom nog min of meer hetzelfde. Pas later is men zich gaan realiseren dat stoffen bestaan uit moleculen, en dat die moleculen worden gevormd door atomen. Cetero censeo Senseo non esse bibendum. Omhoog. Bericht do 05 jan 2012, 12:14 05-01-'12, 12:14 Tel hoeveel atomen van elk element er in de molecuul zitten. Maak eerst een lijst van elk element dat aanwezig is in het molecuul. Je kunt het chemisch symbool gebruiken of de naam van het element opschrijven. Tel vervolgens de atomen volgens de moleculaire formule en schrijf ze naast de naam of het symbool van het element

Moleculen en atomen (de basis) Wetenschap: Scheikund

Maak je natuurlijk de tests: test hoofdstuk 3 en test hoofdstuk 3 n4. Ook is er nog het kruiswoordraadsel. oplossing van de vraag: A-3, B-6, C-4, D-1, E-2, F-5. Koolstof. Het element koolstof komt veel voor als grafiet. Grafiet bestaat uit plaatjes van koolstofatomen. Deze atomen zijn met ieder 3 bindingen stevig aan elkaar gebonden Gebruik onze molecuulbouwdozen op school, universiteit en thuis. Leer hoe moleculen gebouwd zijn. Bekijk het hele assortiment Bij scheikunde leer je dat alles om je heen uit moleculen bestaat. En moleculen bestaan op hun beurt weer uit nog kleinere deeltjes: atomen. Zo bestaat één watermolecuul bijvoorbeeld uit één zuurstofatoom en twee waterstofatomen

Het verschil tussen atoom en molecuul kan duidelijk worden getrokken op de volgende gronden: Atoom wordt gedefinieerd als de kleinste eenheid van een element dat al dan niet onafhankelijk bestaat. Aan de andere kant impliceert molecuul de verzameling atomen die bij elkaar worden gehouden door de binding, wat de kleinste eenheid van een verbinding aangeeft 1 Elementen; atomen en moleculen In de natuur komen veel stoffen voor die we niet meer kunnen splitsen in andere stoffen. Ze zijn dus te beschouwen als de grondstoffen. Deze stoffen worden elementen genoemd. Alle stoffen die we in de natuur tegenkomen zijn óf elementen óf verbindingen, dat wil zeggen stoffen die zijn opgebouwd uit meerdere elementen Alle in deze wereld dat ruimte inneemt, wordt gedefinieerd al de materie. De materie kan verder worden opgeplitt in twee hoofdcategorieën, zuivere tof of mengel. Of het mengel of de zuivere ubtantie, alle materie betaat uit het atoom, dat het kleinte deeltje van het chemiche element i. Menen vonden het vaak moeilijk om ondercheid te maken tuen de termen atoom en molecuul, omdat ze nauw. 1 Herhaling leerstof klas 3 1) Stoffen, moleculen en atomen Scheikundigen houden zich bezig met stoffen. Betekenissen van stof zijn onder andere: - Het materiaal waar kleding van gemaakt is; - Fijne vuildeeltjes; - Datgene wat je moet leren; - Stof in de chemische betekenis, te weten: een hoeveelheid deeltjes

Wat zijn geen atomen?. Sommige materie is kleiner of groter dan een atoom. Voorbeelden van chemische soorten die doorgaans niet als atomen worden beschouwd, zijn onder meer deeltjes die componenten zijn van atomen: protonen, neutronen en elektronen.Moleculen en verbindingen bestaan uit atomen, maar zijn zelf geen atomen. Voorbeelden van moleculen en verbindingen zijn onder meer zout (NaCl. Avogadro zelf heeft geen idee hoeveel atomen/moleculen er in een liter gas zitten, behalve dat het er heel veel moeten zijn. De officiële definitie van Na, het getal van Avogadro, is niet gebaseerd op het aantal deeltjes in een liter gas, maar hangt daar wel nauw mee samen (zie de volgende paragraaf) Als een molecuul niet symmetrisch is worden de ladingen niet opgeheven en krijg je een polair molecuul. Dit molecuul is niet symmetrisch, er wordt niet overal even hard getrokken aan het Ge-atoom. Hierdoor kan er een verschil in lading ontstaan tussen de F-atomen en het Ge-atoom en is er spaken van polariteit

Schooltv: Clipphanger - Wat is het verschil tussen

 1. Moleculen hebben geen lading en de atomen zijn verbonden door de covalente bindingen. Moleculen kunnen zeer groot (hemoglobine) of zeer klein (H2) zijn, afhankelijk van het aantal verbonden atomen. Het type en het aantal atomen in een molecuul worden weergegeven door de molecuulformule
 2. Moleculen zijn samengesteld uit atomen en bestaat uit neutronen, protonen en elektronen. Een atoom kan een molecuul zijn vanwege een onafhankelijk bestaan. Atomen zijn aanwezig in een monoatomisch molecuul vanwege stabiliteitsfactoren zoals edelgassen en helium, terwijl molecuul dat atoom niet kan zeggen
 3. Heeft een atoom bijvoorbeeld 7 protonen in de kern dan hebben we te maken met een stikstofatoom. Het aantal protonen van een atoom noemen we ook wel het atoomnummer. In Binas-tabel 99 of op het schutblad van ScienceData staan de atoomnummers van alle atomen weergegeven. Voorbeeld Boor heeft atoomnummer 5 en heeft dus 5 protonen
 4. MOLECULEN zijn de deeltjes waaruit een bepaalde stof of materiaal bestaat. Bijvoorbeeld watermoleculen (H2O). Moleculen bestaan uit kleinere deeltjes en als de een molecuul opsplitst is het niet meer dezelfde stof. ATOMEN zijn de bouwstenen van moleculen. H2O bestaat bv uit twee H-atomen en één O-atoom
 5. De waterstofdeeltjes en de zuurstofdeeltjes leken immers ook niet op elkaar. Zo'n heel klein deeltje van een bepaald element heet nu een atoom. Nu weet je dus, dat een water molecuul bestaat uit twee waterstofatomen en één zuurstof atoom. Er zijn ruim honderd verschillende elementen bekend. Dus bestaan er ook ruim honderd verschillende atomen
 6. Materie & Moleculen VWO 1 Drie fasen, 2 Van der Waalskracht, 3 Welke fase?, 4 Brownse Beweging, 5 Molecuultheorie, 6 Atomen en moleculen, 7 Plasma, 8 Massa, 9 Kristalrooster, 10 Temperatuur, 11 Treinrails, 12 Thermometer, 13 Druk, 14 Raam, 15 Flesje, 16 Duikboot, 17 Wet van Boyle, 18 Algemene gaswet, 19 Druk en temperatuur, 20 Plantenkas, 21.

Moleculen hebben geen lading en de atomen zijn gebonden door de covalente bindingen. Moleculen kunnen erg groot zijn (hemoglobine) of erg klein (H. 2), afhankelijk van het aantal atomen dat is aangesloten. Het type en het aantal atomen in een molecuul worden weergegeven door de molecuulformule Deze moleculen bestaan minimaal uit twee atomen maar kunnen ook 10 of 100 of zelfs 1000 atomen bevatten, maw er zijn kleine en grote moleculen. Als de atomen allemaal van dezelfde soort zijn in een molecule, bv. allemaal ijzeratomen dan spreekt men van een enkelvoudige stof Een molecuul wordt gevormd wanneer twee of meer atomen chemisch samenkomen. Samen minstens twee verschillende elementen. vandaar dat als je het verschil tussen atoom en element begrijpt, je ook weet wat het verschil is tussen molecuul en verbinding. Maar eigenlijk is een verbinding een soort molecuul. Samengestelde versus moleculen

Video: Wat zijn atomen en waaruit bestaan ze? - Mr

De tegenwoordige theorie gaat in eerste benadering niet verder dan atomen en moleculen en laat de filosofische vragen meestal buiten beschouwing. i>Atomen volgens Leucippus en Democritus De _atoom_theorie gaat terug op de Klassieke Oudheid, de tijd waarin door Griekse denkers de eerste min of meer samenhangende theorieën over de werking van de natuurprocessen werden bedacht Wanneer atomen elektronen delen of uitwisselen om gelukkig te zijn, blijven ze bij elkaar. Gelukkige atomen vormen moleculen! Met deze revolutionaire benadering van het lesgeven in scheikunde, kun je je eigen gelukkige atomen maken! Met dit fysieke en digitale systeem ontdek je de wereld van moleculen op een intuïtieve, praktische manier Een atoom heeft een aantal eigenschappen die betrekking hebben op hoe het met andere atomen samen moleculen kan vormen. Echter, kleur, smeltpunt, geleidbaarheid, smaak... en dergelijke zijn geen eigenschappen van een atoom, maar van moleculen. - Een element is een soort atoom. Bijvoorbeeld, ijzer, natrium, chloor en lithium zijn elementen

Molecuul vs atoom Alle materie in de wereld bestaat uit atomen en moleculen vandaar ze kunnen worden beschouwd als de bouwstenen van alles in deze. Es different. Es different. HOME. Wetenschap en natuur. Verschil tussen molecule en atoom 2021. Molecule vs Atom kleinste deeltje dat uit 3 atomen bestaat: 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. tred - 16 september 2020: 5: 3 4. molecuul ( scheikunde ) een neutraal deeltje bestaande uit meer dan één door chemische bindingen bijeengehouden atomen Water bestaat uit molecuul H 2 O. Bron: nl.wiktionary.org: 6 molecuul molecuul zelfst.naamw. scheikunde een neutraal deeltje bestaande uit meer dan één door chemische bindingen bijeengehouden atomen Voorbeeld: `Water bestaat uit molecuul H<sub>2</sub>O. ` Bron: WikiWoordenboek

Drempel 3 - Atomen en moleculen 3.1. De elementen Elementen bestaan uit één type atoom: bijvoorbeeld diamant bestaat uit alleen koolstofatomen. Democritus, een van de Griekse natuurfilosofen, geloofde al dat alles uiteindelijk opgebouwd zou zijn uit kleine deeltjes die zelf ondeelbaar zouden.. Open je werkdocument en noteer eerst het stappenplan voor het berekenen van een molecuulmassa. Beantwoord daarna de volgende vragen. Bereken de molecuulmassa van water (in u). Bereken met behulp v/d atomaire massa eenheid hoeveel gram een molecuul water weegt. Bereken vervolgens hoeveel moleculen er in 18,02 gram water zitten

Wat zijn moleculen en atomen? - YouTub

 1. Dat kan misschien met nanotechnologie: molecuul voor molecuul iets opbouwen. Als je iets helemaal wilt maken zoals je het zelf wilt, moet je bij het kleinste onderdeeltje beginnen. Bijvoorbeeld bij die speciale baksteen van je droomhuis
 2. Daar treden deze geladen deeltjes vervolgens de atmosfeer binnen. Die atmosfeer bestaat voornamelijk uit zuurstofmoleculen en -atomen en stikstofmoleculen. Dat zijn dus ook de atomen en moleculen waarmee de geladen deeltjes het vaakst zullen botsen. Dit gebeurt op een hoogte van 300 tot 70 kilometer boven het aardoppervlak
 3. Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie
 4. Moleculen zijn opgebouwd uit een of meerdere atomen die door een chemische reactie samenkomen. De kern van een atoom bestaat uit protonen en neutronen. De 'schil' van een atoom wordt gevormd door elektronen, die altijd met een even aantal een sterke buitenste laag vormen

wat is het verschil tussen een molecuul en een atoom

Atomen en moleculen 2. Auteur Guy De Witte Gepubliceerd op 24 augustus 2016 24 augustus 2016. Atomen vormen moleculen door middel van hun elektronen. Elektronen bewegen razendsnel doorheen de atomen waardoor het onmogelijk te bepalen is waar een elektron zich op een bepaald moment bevindt Het H-atoom slaat als het ware een brug tussen twee moleculen. Hieronder zijn enkele voorbeelden van stoffen weergegeven waarin waterstofbruggen (rode stippellijn) kunnen voorkomen: water (A), ammoniak (B) en methanol (C). Een waterstofbrug treedt dus alleen op bij moleculen met O-H en/of N-H bindingen

Ioniserende straling - Wikipedi

In chemische verbindingen worden elektronen en atomen worden niet willekeurig rondgestrooid. In de ruimtelijke structuur van de moleculen van chemis stoffen, moleculen en atomen OPGAVE 1 01 De moleculen gaan los van elkaar en met grote snelheid door de ruimte bewegen. 02 De moleculen gaan kapot. Er worden dan nieuwe moleculen gevormd. 03 De moleculen verdelen zich geleidelijk gelijkmatig tussen de watermoleculen. OPGAVE 2 04 H2O Thames & Kosmos: Atomen en Moleculen Introductie set Met deze set van Thames en Kosmos: Atomen en Moleculen, leer je Chemie is de wetenschap van materialen, hun eigenschappen en hoe ze met elkaar reageren. Alle materialen zijn gemaakt van atomen. Waarom combineren sommige atomen met elkaar terwijl andere atomen dat niet doen Atomen en moleculen §1 Chemische reacties. In dit hoofdstuk maken we een begin aan de scheikunde. We beginnen met het beschrijven van chemische reacties. Scheikunde gaat over de eigenschappen van stoffen en wat er gebeurt als we deze stoffen mengen. In sommige omstandigheden kunnen stoffen veranderen in compleet andere stoffen

Thema 4: Verfijning materiemodel: atomen en moleculen. 1. Moleculen Hoe kunnen stoffen in kleinere deeltjes verdeeld worden? breken malen verbrijzelen oplossen verdampen. De kleinere deeltjes: niet meer zichtbaar met het blote oog. molecule Allerkleinste bouwsteentjes waaruit een stof opgebouw Temperatuur T is een maat voor de gemiddelde bewegingsenergie van de atomen of moleculen. Warmte is de hoeveelheid overgedragen energie van een voorwerp met hoge temperatuur naar een voorwerp met lage temperatuur. Warmte en temperatuur spelen een belangrijke rol bij de stoommachine

atomen en moleculen (wat zijn atomen en moleculen

Download deze Gratis Iconen over Molecuul en ontdek meer dan 10 Miljoen Professionele Grafische Middelen op Freepi Fysicus James Chin-wen Chou verstelt een laser waarmee een atoom en molecuul verstrengeld worden. Foto: Burrus/NIST. Het lukte in 76 tot 87 procent van de gevallen om de twee op deze manier te verstrengelen. 'We hebben hiermee voor het eerst kwantitatief de verstrengeling tussen een molecuul en atoom aangetoond', mailt eerste auteur Yiheng Lin

Inleiding€mitose€meiose Interfase: G1-, S- en G2-fase In de interfase vindt de meeste celgroei en kernactiviteit plaats. De interfase bestaat uit de G1-fase (G van het Engels gap = kloof), de S-fase (S= synthese) en de G2-fase. De G1-fase is de periode tussen mitose en DNA-replicatie. Gedurende G- CO 2, of koolstofdioxide, is een veelvoorkomend molecuul in de lucht.Het kan op verschillende manieren in de lucht terecht komen. Zo komt er CO2 vrij bij langzame oxidatie zoals bijvoorbeeld de rotting van biomassa, wordt methaan (in de atmosfeer) langzaam omgezet in CO 2 en komt er veel CO2 vrij bij de verbranding van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen

Hoe zijn atomen opgebouwd? Wetenschap: Scheikund

Een molecuul is de groep atomen die aan elkaar zijn gebonden voor het bestaan van een element of verbinding die kan deelnemen aan elke chemische reactie. Bijvoorbeeld: O2 is het molecuul zuurstofgas dat twee zuurstofatomen bevat. H2SO4 is een molecuul zwavelzuur dat twee waterstofatomen bevat, een zwavel en twee zuurstofatomen De moleculen van een stof die als element voorkomt, zijn opgebouwd uit één of meer gelijksoortige atomen. Zo bestaat een molecuul zuurstof uit twee atomen zuurstof. De schrijfwijze voor een molecuul zuurstof is daarom O 2. Hetzelfde geldt voor de gassen stikstof (N 2) en waterstof (H 2) Moleculen en atomen. In de derde klas heb je geleerd dat moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Welk van onderstaande foto's laat zien dat moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Bestaan moleculen uit atomen. De explosie van benzine geeft een duidelijke hint dat er atomen zijn in de moelculen ja.

Molecuul - Wikipedi

* Index en coëfficient Index (rechtsonder) Aantal atomen Coëfficient (getal vóór de molecuulformule) Aantal deeltjes (moleculen) * Molecuulformule Molecuulformule H2O Opmerking: let erop dat de getallen kleiner zijn dan de hoofdletters en dat ze onderaan staan FOUT is: H2O of H2O CH4 * Koolstofdioxide Drie Koolstofdioxide-moleculen Verbinding zuurstof en waterstof CO2 (g) (molecuulformule. Stel je voor: een standaard scheikundeles over moleculen en atomen. Iedereen neemt zijn boek voor zich, de leerkracht geeft aan waar het boek opengeslagen moet worden. De stof wordt gezamenlijk doorgenomen waarin al het materiaal wordt besproken. Hierna is er de kans tot vragen stellen. Als het hoofdstuk na meerdere lessen is afgerond, wordt er een MI les! Moleculen en atomen Lees verder

Antwoord. Beste Dirk, Interessante vraag. Nu hoe kunnen we moleculen zien of atomen? Wat is het oppervlak eigenlijk? Als je de theorie van atomen aanhoort dan zitten langs de buitenkant elektronen die zeer snel bewegen en dus niet echt een vast oppervlak vormen eerder veel lege ruimte en waar de ellektronen dan voorbij flitsen Moleculen zijn de kleinste deeltjes van een stof die bestaan uit 1 of meer atoomsoorten. Elementen zijn stoffen die bestaan uit miljarden dezelfde atomen. Je kunt ook zeggen dat het stoffen zijn die je niet meer kunt ontleden in tegenstelling tot. atomen, moleculen en andere kleine deeltjes . moleculen. Moleculen zijn de kleinste deeltjes van een stof (of materiaal) die nog de eigenschappen van die stof hebben. Je hebt kleine en grote moleculen. Bij MathMol kun je zien hoe allerlei soorten moleculen uit atomen zijn opgebouwd

Atomen en moleculen - docukit

STOFFEN EN MOLECULEN § 1 De drie fasen van een stof § 2 Moleculen in de drie fasen § 3 Uitzetten en krimpen, Celsiusschaal § 4 Het absolute nulpunt § 5 Warmte-effecten bij faseveranderingen § 6 Cohesie en adhesie . Bijlage: Moleculen en atomen Water molecuul. Dus uit welke moleculen bestaat water? De formule van water is triviaal - H 2 O. En het laat zien dat het watermolecuul bestaat uit waterstofatomen en zuurstof. Tussen hen, vestigde een stabiele relatie. De massa van het molecuul is gelijk aan 18, 016 g / mol, waarbij het aandeel waterstof 11, 19% en zuurstof - 88, 81% is Moleculen en atomen Hoofdstuk 7 Moleculen Moleculen Iedere zuivere stof is opgebouwd uit een eigen molecuulsoort: bv: water uit watermoleculen suiker uit suikermoleculen Verschillende fasen In elke fase van een stof zijn er dezelfde moleculen Bv: de stoffen ijs, water en waterdamp bestaan allen uit watermoleculen Een waterstofbrug is een zwakke binding tussen een H-atoom dat gebonden is aan een O-atoom of een N-atoom in het ene molecuul, met een O-atoom of een N-atoom van een ander molecuul. Waterstofbruggen ontstaan op deze manier in water, alcoholen en amiden (bijvoorbeeld tussen peptide-bindingen) (zie Figuur 3 en 4) Deze video geeft uitleg over atomen en moleculen voor het vak scheikunde voor de derde klas. naar scholieren.com › Scholieren.com Vak Aardrijkskunde Biologie Chinees Duits Economie Engels Filosofie Frans Geschiedenis Grieks Kunst Kunstgeschiedenis Latijn Literatuurkunde M&O Maatschappijleer Maatschappijleer 1 Maatschappijwetenschappen NaSk 1 Natuurkunde Nederlands Rekenen Scheikunde Wiskunde.

Termen atoom, verbinding, element, molecuul - YouTub

Posted by admin in Chemie / Natuurkunde / Wetenschap tagged with advies van Dirk / adviezen / deeltjes / Dirk / uitleg / wat zijn atomen / wat zijn moleculen On Jul 14 2012. Je hebt vast wel eens gehoord van atomen en moleculen, maar wat zijn dat eigenlijk. Alle materie, dus ook moleculen, bestaat uit atomen Noteer de molecuulformules van de onderste twee moleculen. (grijs = koolstof, blauw = waterstof, rood = zuurstof) Bereken het aantal atomen van elke atoomsoort in 15 CO 2. Bereken het totaal aantal atomen in vijf suikermoleculen, C 12 H 22 O 11. Als suiker (C 12 H 22 O 11) ontleed wordt, ontstaan koolstof en water hoofdstuk atomen, moleculen en ionen de elementen element een fundamentele stof die op een chemische manier niet verder kan opgedeeld worden in iets. Aanmelden Registreren; Verbergen. Hoofdstuk 2: Moleculen, Ionen, Atomen Deel uit de cursus van chemie namelijk het hoofdstuk over moleculen, ionen en atomen

1 C-atoom, 4 H-atomen en 2 O-atomen. Rechts van de pijl heb je: 1 C-atoom, 2 H-atomen en 3 O-atomen. Als je goed naar de reactievergelijking kijkt, zie je dat de H-atomen uit het methaan terechtkomen in water. Een methaanmolecuul bevat vier H-atomen. Daaruit kunnen dus twee H2O-moleculen gevormd worden DNA bestaat uit 4 moleculen, die in verschillende combinaties een lange keten vormen. Deze keten is gedraaid in een helix vorm. De moleculen bestaan natuurlijk uit atomen. Dus DNA bestaat ook uit atomen. Deze sliert is vergeleken met een atoom dus erg groot en kan daarom met een electronenmicroscoop 'afgetast' / gezien worden Aantal atomen en moleculen. Aantal atomen en moleculen deel2. Aantal atomen in moleculen. Begrippen rond symbolen, coëfficiënten en indices. ENKELVOUDIGE STOFFEN . Metalen, niet-metalen, edelgassen. Naam van de niet-metalen. Uitzicht van enkelvoudige stoffen. Omschrijving van enkelvoudige stoffen. Eigenschappen van enkelvoudige stoffen. bij polaire moleculen heeft atoom met hoogste EN een partieel negatieve lading, die met laagste EN een partieel positieve lading. Apolaire molecule. een molecule waarmee positieve en negatieve zwaartepunten van verbindingen samenvallen waardoor netto lading volledig 0 is en geladen deeltje niet zal worden aangetrokken of afgestoten Een reactievergelijking kloppend maken. Een chemische vergelijking is een theoretische of geschreven weergave van wat er gebeurt tijdens een chemische reactie. De wet van behoud van massa zegt dat atomen niet kunnen worden gecreëerd of..

 • Naar het eerste middelbaar.
 • Bacardi fles personaliseren.
 • Ronde tafel maken met bovenfrees.
 • Chevrolet Camaro 1972.
 • Orion 250cc review.
 • Mannenrechten.
 • C 5 Aircraft.
 • Popkoor Rotterdam.
 • J1 visa.
 • Carwash De Wasbeer Izegem Izegem.
 • Mobiele telefoon vergelijken abonnement.
 • Highest free fall tower.
 • Volksuniversiteit Dordrecht.
 • Verbes irréguliers futur simple.
 • Voorbeeldbrief bedrijf promoten.
 • Gevolgen personeelstekort zorg.
 • Streven tijdschrift.
 • Camping Sommelsdijk.
 • LFG meaning stocks.
 • Appartement te huur Berchem Koopjeskrant.
 • Zuid Afrikaanse pindasoep.
 • Hubo Klantenkaart activeren.
 • Gemiddelde leeftijd ontgroening.
 • Aluminium verkopen.
 • Sinaasappellikeur mixen.
 • Wat is hotelsluiting kussensloop.
 • Blarenpleister Jumbo.
 • Kantine Mendelcollege.
 • Van Raam Easy Go.
 • Hoe oscilloscoop gebruiken.
 • Canada Goose parka.
 • Blauw/wit gestreept shirt dames Lange Mouw.
 • Beverwijk Bazaar meubels.
 • Cast icoon youtube.
 • Koude sabayon met fruit.
 • Waar leven katten.
 • Denver wifi cam as webcam.
 • Courgette zwanger.
 • Dressoir kast landelijk.
 • Federico Elaskar.
 • IPhone 11 loopt vast.