Home

Gemeenschappelijk funderend leerplan

In het gemeenschappelijk funderend leerplan staat de vorming tot persoon van de leerling centraal. Het leerplan drukt uit wat voor een school belangrijk is in haar onderwijsvisie, ingebed in een zorg- en kansenbeleid. Vakoverschrijdende doelen, doelen binnen vakken en projecten komen op die manier samen in één leerplan

Het gemeenschappelijk funderend leerplan schrijft zich in in het vormingsconcept secundair onderwijs en focust op de vorming van elke leerling tot persoon. Het wordt geïnspireerd door keuzes die een school (schoolbestuur, beleidsteam, lerarenteam) maakt vanuit haar traditie en vanuit haar pedagogisch project

Nascholing.b

 1. g tot persoon van de leerling centraal. Het eigenaarschap van het leerplan ligt uitdrukkelijk bij het lerarenteam en niet bij een leraar/ vakgroep. Voor scholen is dat relatief nieuw
 2. Katholiek Onderwijs Vlaanderen. EN; FR; Mijn vergaderingen; Mijn instellingsgegevens; Bestellen; Over ons; Basis; Secundair; Buitengewoon; Dko; Postinitiee
 3. gemeenschappelijk funderend leerplan en vormen zo een meerwaarde voor uw school. Via speelplaatsanimatie werkt de school aan doelen die moeilijk te bereiken zijn op klasniveau, maar die wel te bereiken zijn op schoolniveau. Scholen met speelplaatsanimatie zetten in op het veranderen van een gewone speelplaats in ee
 4. g ter beschikking stellen, met name een gemeenschappelijk funderend leerplan, een gemeenschappelijk leerplan ICT en vakleerplannen
 5. Gemeenschappelijk funderend leerplan De leerlingen drukken hun overtuiging uit en laten hun mening blijken. De leerlingen durven de eigen emotionele kwetsbaarheid verwoorden in een gepaste taal en met respect voor de eigenheid van een ander. De leerlingen bewaken in interacties de eigen fysieke en mentale grenzen en die van anderen

Netwerk Gemeenschappelijk funderend leerplan 1ste graad 03 juni 2020 De modernisering so loopt ondertussen in de eerste graad en de scholen werken met de nieuwe gemeenschappelijke leerplannen: het GFL en het leerplan ICT © 2016 - Alle rechten voorbehoude Netwerk Gemeenschappelijk funderend leerplan 1ste graad - 21 september 2020 04 september 2020 De modernisering so loopt ondertussen in de eerste graad en de scholen werken met de nieuwe gemeenschappelijke leerplannen: het GFL en het Gemeenschappelijk leerplan ICT

nascholing.b

Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT. De tool maakt het mogelijk doelen toe te wijzen aan projecten of aan een of meer vakken, biedt op elk moment een totaaloverzicht van wat waar aan bod komt en doet die doelen meteen ook in het vakleer-plan van de betrokken lera(a)r(en) verschijnen. Z Het gemeenschappelijk funderend leerplan is bedoeld om die aanpak aan te moedigen. Dit is de boodschap: maak gebruik van de rijke expertise die er aanwezig is in een lerarenteam en breng ook expertise van buitenaf binnen Het gemeenschappelijk funderend leerplan schrijft zich in in het vormingsconcept secundair on-derwijs en focust op de vorming van elke leerling tot persoon. Het wordt geïnspireerd door keuzes die een school (schoolbestuur, beleidsteam, lerarenteam) maakt vanuit haar traditie en vanuit haar pedagogisch project

De leerlijn geeft een overzicht van de belangrijkste mediawijze leerdoelen gelinkt aan de sleutelcompetenties en de eindtermen. Er werden ook linken gelegd met de ZILL doelen*, de doelen van het GO! leerplan Media en het gemeenschappelijk leerplan ICT, en tot slot het funderend leerplan Gemeenschappelijk funderend leerplan. Link tussen Voeding & Horeca en gemeenschappelijk leerplan ICT 45 Voeding & Horeca Gemeenschappelijk leerplan ICT. 4 Llinki

Mediawijsheid : Leerlijn - Downloadbaar lesmateriaal

gemeenschappelijk funderend leerplan en vormen zo een meerwaarde voor uw school. Via speelplaatsanimatie werkt de school aan doelen die moeilijk te bereiken zijn op klasniveau, maar die wel te bereiken zijn op schoolniveau Het gemeenschappelijk funderend leerplan en het gemeenschappelijk leerplan ICT nodigen scholen uit om na te denken over hoe ze kunnen evalueren over alle vakken heen. Scholen worden dus wel uitgedaagd om die visie op evaluatie nog eens helder te zetten. Tegelijkertijd heeft de eerste graad een observerend oriënterend karakter Gemeenschappelijk funderend leerplan. Gemeenschappelijk ICT-leerplan. Leerplan basisoptie moderne talen < Back to Projects. This site was designed with the .com. website builder. Create your website today Gemeenschappelijk funderend leerplan Gemeenschappelijk leerplan ICT De school bepaalt via welke vakken, projecten, leraren. Funderend leerplan: krachtlijnen De leerlingen: • gaan bewust en zorgzaam om met zichzelf. • gaan bewust en zorgzaam om met anderen In het katholiek onderwijs vind je de transversale eindtermen terug in de vakleerplannen, het gemeenschappelijk leerplan ICT voor de 1ste graad A- en B-stroom en het gemeenschappelijk funderend.

Leerplannen eerste graad Katholiek Onderwijs Vlaandere

In het gemeenschappelijk funderend leerplan staat de vorming tot persoon van de leerling centraal. Het eigenaarschap van het leerplan ligt uitdrukkelijk bij het lerarenteam en niet bij een leraar/ vakgroep. Voor scholen is dat relatief nieuw. Zij zoeken nieuwe wegen om op een gemeenschappelijke manier de funderende doelen te realiseren Gemeenschappelijk funderend leerplan. In deze les wordt gewerkt rond doelstelling 4.2: leerlingen gaan bewust en zorgzaam om met anderen, uit het gemeenschappelijk funderend leerplan. Daarnaast wordt ook gewerkt ook gewerkt aan een aantal doelstellingen uit het leerplan ICT m.b. LPD 3 en LPD 4 • Gemeenschappelijk Funderend leerplan (GFL) • Vakken na de KROKUS • Geïntegreerd aan-bod : • Update via nieuws-brieven en inforondes • ICT-leerplan • GFL-leerplan op school/SG onlinesessies voor meerdere teams of individuen Uitgebreide studierichtingspro-online op verschillende mo- menten. De 'Leerlijn Mediawijsheid' vat samen welke mediawijze competenties een 'gemiddeld' kind op elke leeftijd zou moeten ontwikkelen.Ze geeft een invulling aan de eindtermen en leerplannen volgens het kader van het Mediawijs Competentiemodel.. Een leerkracht kiest nog steeds zelf zijn focus naargelang de doelgroep die hij voor zich heeft Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Het gemeenschappelijk funderend leerplan (GFL) beschrijft de voorwaarden om tot die vorming te komen. Het geldt dus als onderbouw en fundament voor alle vakken. Hoewel de doelen ervan voor alle vakken gelden, kunnen ze in bepaalde vakken uitdrukkelijker gerealiseerd worden. Doelen va gemeenschappelijk referentiekader en hanteren een gelijkgerichte terminologie met respect voor de Vlaanderen die nieuwe vorming funderen. Dat geldt zowel voor het leerplan Zin in leren! Zin in leven! als voor de leerplannen secundair onderwijs. Gastvrijheid zet scholen aan om elke leerling,. Gemeenschappelijk funderend leerplan: LPD 6 : De leerlingen werken samen met andere leerlingen om gezamenlijk leerdoelen te bereiken en om bij te dragen aan het gezamenlijke resultaat. LPD 7 : De leerlingen komen op tegen pesten en uitsluiten. LPD 8 : De leerlingen gaan constructief en oplossingsgericht om met conflicten in de klas en op school

Ontwerpleerplannen eerste graad voor 1 september 2019 nu

In het leerplan is de nadruk gelegd op het funderend onderwijs: het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Twee factoren liggen ten grondslag aan deze keuze. Ten eerste is er in deze twee onderwijssectoren sprake van een gemeenschappelijk curriculum dat voor alle leerlingen in Nederland van toepassing is Kwetsbaarheid en het gemeenschappelijk funderend leerplan so ^Kwetsbaarheid en belofte vormt het pedagogisch uitgangspunt van alle leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Omdat jonge mensen kwetsbaar en onvolkomen zijn, is groei en ontwikkeling nodig. Omdat ze ook beloftevol zijn, is er groei en ontwikkeling mogelijk

Uitgeverij VAN I

Gastvrijheid en het gemeenschappelijk funderend leerplan so Gastvrijheid zet scholen aan om elke leerling, wie hij ook is, van waar hij ook komt, kwalitatief en uitdagend te vormen. Een gastheer wil zijn gast immers geen waardevolle zaken onthouden. Gastvrijheid maakt dat leerplanne Duurzaamheid en het gemeenschappelijk funderend leerplan so Uniciteit in verbondenheid focust op het moeilijke evenwicht tussen het waarderen van de uniciteit van elke leerling en de verbondenheid met de klas, de school en de samenleving. Het leerplan heeft oog voor wat leerlingen verbindt Het leerplan biedt tal van vindplaatsen om daaraan te werken met de leerlingen. Een overzicht op de website verzamelt er enige. Kwetsbaarheid en belofte en het gemeenschappelijk funderend leerplan so Het leerplan is voor de leraar het anker om bij de leerlingen de steeds complexere wereld te ontsluiten in hun groei naar volwassenheid

In het gemeenschappelijk funderend leerplan staat de vorming van de leerling tot persoon centraal. Het eigenaarschap van het leerplan ligt uitdrukkelijk bij het lerarenteam en niet bij een leraar/vakgroep. Voor scholen is dat relatief nieuw Met MikS realiseren we ook verschillende transversale leerplandoelen uit het gemeenschappelijk leerplan ICT en het gemeenschappelijk funderend leerplan. Omdat uiteraard niet alle transversale leerplandoelen worden gerealiseerd, voorziet VAN IN specifiek voor het gemeenschappelijk funderend leerplan bijkomend online ondersteuning voor de leerkracht om die transversale leerplandoelen te bereiken gemeenschappelijk funderend leerplan -Geen nieuw vak burgerschap •Uitgangspunt: gemeenschappelijk funderend leerplan Dit beschrijft de voorwaarden om tot brede en ambitieuze vorming te komen. •Inhouden komen het wel explicieter aan bod in nieuw vak Mens & samenleving •Ook kansen in andere vakleerplanne Er werden ook linken gelegd met de ZILL-doelen*, de doelen van het GO! leerplan Media en het gemeenschappelijk leerplan ICT, en tot slot het funderend leerplan. We pleiten er voor om mediawijsheid zoveel mogelijk te integreren over verschillende vakken heen

Leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen komen tot stand door overleg in leerplancommissies. Deze leerplancommissies bestaan uit pedagogisch begeleiders en leraren, eventueel aangevuld met externe deskundigen Voor het gesprek over het leerplan van het funderend onderwijs gebruiken we een relatief eenvoudig schema met drie perspec - tieven op het curriculum: pedagogisch, alle leerlingen een gemeenschappelijk fundament aan kennis en kunde gelegd. Maar binnen de kerndoelen hebben scholen veel ruimte voor nadere invulling het gemeenschappelijk funderend leerplan op vlak van onderwijsloopbaanbegeleiding op elkaar af. GFL: • De leerlingen nemen initiatief en krijgen zin in ondernemen • De leerlingen nemen het eigen leren en de studieloopbaan in handen •Het is belangrijk om als schoolteam samen in kaart te brenge

Bestudering leerplan Mens en samenleving -funderend leerplan - leerplan ICT •veel linken = kansen tot integratie met verkennende modules •koppeling zorgt voor versterking van beide •kan sterkere realisatie van M&S garanderen •bewuster en sterker inzetten van/meer ruimte creëren voor observatie: vanuit M&S sterkere koppeling. Leerplantoelichting BeeldVolgde je de leerplantoelichting en wil je de PPT ontvangen? Stuur dan een mailtje naar els.bilcke@katholiekonderwijs.vlaanderen 1. Leerplan. Traject nieuwe leerplannen tweede graad Als voorbereiding op de start van de modernisering so in de tweede graad voorzien we een getrapt traject met informatie, een professionaliseringstraject ondersteund door de begeleiding en een nascholingsaanbod. De themapagina tweede en derde graad biedt heel wat informatie en wordt regelmatig aangevuld of geactualiseerd In deze les wordt gewerkt rond doelstelling 4.2: leerlingen gaan bewust en zorgzaam om met anderen, uit het gemeenschappelijk funderend leerplan. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een aantal doelstellingen uit het leerplan ICT m.b. LPD3 en LPD 4

ONTWERPLEERPLAN. Artistieke vorming 1 A-B. 1 Algemene ..

Scholen en lerarenteams maken keuzes in prioriteiten, verdiepingsdoelen, didactische wenken, de realisatie van doelen uit de leerplannen die gemeenschappelijk zijn voor het hele lerarenteam van de eerste graad (Gemeenschappelijk funderend leerplan, Gemeenschappelijk leerplan ICT), het inzetten op samenhang tussen vakken Daarnaast geven we voor het KathOndVla ook aan welke leerplandoelen uit het Funderend leerplan en het ICT-leerplan je behaalt met de uitgave. Materialen aankopen? Zo gebeurd! Voor elk project bieden we per spoor een materiaallijst aan, waarmee je op een eenvoudige manier een bestelling kunt plaatsen bij Opitec Gemeenschappelijk funderend leerplan. Hout-Bouw. Klassieke talen. Lichamelijke opvoeding en sport. Llinkid. PAV, Mavo, Nederlands 2de graad BSO, Wiskunde 2de graad BSO. Natuurwetenschappen. Nederlands. Wiskunde. Vormingen voor het schooljaar 2020-2021 waarvoor je kan inschrijven tenzij volzet Gisteren was het voor onze eerstejaars 'FOCUS OP GEZONDHEID'. In de... eigen klasgroep, met een korte bezinning, met de eigen klasleerkracht, met actieve werkvormen, met een stukje fruit voor iedere leerling van 1A-1B, met heel wat doelen uit het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan en met veel toffe ideeën van het klasleerkrachten-team uit het 1e jaar Graag vragen wij jouw aandacht voor de Lerarentop 1010. Op 5 februari 2020 organiseren we de Lerarentop 1010 voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs.We zoeken 1010 leraren om hun feedback te geven over de leerplannen van de eerste graad en LLinkid. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk.

Gemeenschap-pelijk funderend leerplan: Evalueren van het gemeenschappelijk funderend leerplan zonder je rapport aan te passen, het kan! Klik hier om in te schrijven en meer info. 23 november; Digitale zoom-sessie; Maatschappij en welzijn. Inspiratiesessie Basisoptie Maatschappij & Welzijn A: DJAPO Modernisering so: Het gemeenschappelijk funderend leerplan implementeren aan de hand zelfgekozen aspecten Modernisering so: Het leerplan ICT implementeren Modernisering so: Herhaling en verdieping van de nascholing interdisciplinaire leerplannen Begrijpend lezen in Zin in leren Gemeenschappelijk funderend leerplan; Team schoolbegeleiding so; Team identiteit; Team STEM; Team technologische en sociale wetenschappen; Barbara Frere,. Op 5 februari 2020 zal de Lerarentop voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs plaatsvinden. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT zijn welkom. Deze Lerarentop zal doorgaan in de KU Leuven van 9 tot 16 uur. Meer info en inschrijven kan via deze link Landsverordening funderend onderwijs, artikel 11, derde lid. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen . kan met medeleerlingen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken: Overzicht kerndoelen Mens en Maatschappij. Kerndoel 1

Netwerk Gemeenschappelijk funderend leerplan 1ste graad

leerplannen - vvkso-ict

Boekbespreking: Het evangelie volgens Lieven Boeve

Funderend onderwijs 4 - 16 jaar Ton Remmers Duurzame ontwikkeling als idee en ideaal om na te streven is iets van de laatste dertig jaar van de vorige eeuw. Het daad-werkelijk realiseren van duurzame ontwikkeling is pas net begonnen - een buitengewone opdracht voor de generatie di In de loop der jaren zijn door verschillende partijen leerlijnen ontwikkeld voor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Soms voor één discipline, soms voor een combinatie van disciplines en soms vanuit een bepaalde leervisie Leerplandoel 26 van het funderend leerplan: De leerlingen beoordelen geselecteerde bronnen op bruikbaarheid, correctheid en betrouwbaarheid. HOE? 1. Je zorgt er best voor dat leerlingen voldoende informatie krijgen bij de bron, liefst vooraleer ze de bron zelf beginnen te lezen Toekomsten voor het funderend onderwijsbeleid In het rapport Toekomsten voor het funderend onderwijsbeleid worden drie onderwijsmodellen van de toekomst beschreven. Het zijn extreme beschrijvingen van de kant die het onderwijs uit kán gaan, zo rond het jaar 2005.... 4 december 1996, 0:0 Dat is nodig om de eventuele discrepantie tussen het 'bedoelde leerplan' en het 'uitgevoerde leerplan' zo klein mogelijk te houden. Eens thuis in de visie, het ordeningskader en de leerinhouden worden schoolteams uitgenodigd om het leerplan te verbinden met het eigen opvoedingsproject en met de context van de school

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding wordt twintig. Een ideaal moment om terug te blikken én vooruit te kijken met beleidscoördinator Lotte Meulewaeter en directeur Inge Van Trimpont van de permanente ondersteuningscel van de CLB's van het GO! Hierbij zal ook in ruime mate aandacht worden geschonken aan het onderscheid tussen het gemeenschappelijk en het individueel aangepast curriculum binnen BaO. Tot slot zal de achterliggende visie, de opbouw en concrete inhoud van het nieuwe leerplanconcept 'Zin in Leren, zin in Leven' (ZILL) dat vanaf september 2018 zal worden ingevoerd, aan bod komen Het leerplan is opgemaakt op basis van de eindtermen PAV 3e leerjaar van 3e graad BSO. De rode draad hierbij is dat de leerlingen via een thematische en/of projectmatige aanpak, geïntegreerd, functioneel en zelfstandig aan deze eindtermen werken. De funderende doelstellingen van PAV kunnen onderverdeeld worden in 5 domeinen

Bij het spelen en werken (associatief spel en werk) materiaal kunnen delen met elkaar - tijdens het spelen en werken met elkaar ervaringen over het spel en het werk uitwisselen - onder begeleiding samen spelen en werken naar een gemeenschappelijk doel (coöperatief spel en werk) - samenwerken met leeftijdsgenootjes - andere kinderen helpen bij het uitvoeren van een taa De leerlijnen zijn afgeleid van de doelen voor funderend onderwijs Digitale geletterdheid uitgewerkt in digitale vaardigheden. Op basis van deze uitwerkingen worden komend jaar ook leermiddelen, activiteiten verzameld die scholen kunnen gebruiken, een deel staat ook al op de website. Daarom heeft VONKC in 2008 een 'denktank' verzocht een taakstellend leerplan te ontwikkelen voor kinderen van 4 tot 14 jaar: de funderende periode in hun schoolloopbaan. Die opdracht was eenvoudig geformuleerd, maar bracht veel teweeg. Wat is de functie van onderwijs in beeldende kunst en vormgeving Funderend Onderwijs Inbreng Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst in de nationale discussie #Onderwijs2032 Visie op cultuureducatie in het Funderend Onderwijs. gemeenschappelijk is voor alle disciplines, en bestaat uit het verwerven, toepasse

Netwerkdag evaluatie Gemeenschappelijk leerplan ICT 1ste graad Algemeen Secundair onderwijs Regio Oost-Vlaanderen Nieuwsbrief secundair onderwijs Informatica Pedagogische Begeleiding Oost-Vlaanderen - Marialand 31 9000 Gent - 09 223 11 25 - martine.boone@katholiekonderwijs.vlaanderen. Leerplan nederlands Home - Leerplan in Beel . 2de graad - aso - kso - tso 3 Nederlands D/2012/7841/001 1 INLEIDING Dit leerplan Nederlands is bestemd voor de leerlingen van de tweede graad van het. Welkom bij Leerplan in beeld een website voor het primair en voortgezet onderwijs

Dit leerplan wordt ingevoerd bij de aanvang van het schooljaar 2011-2012. De leerplancommissie evalueerde het bestaande raamleerplan en herwerkte het. Dit leerplan werd opgesteld in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en POV. Om de eigenheid en klemtonen van elk net/elk Leerlijn 21e eeuwse vaardigheden (Versie januari 2017), Informatievaardigheden SLO is in opdracht van OCW bezig met het uitwerken van het ontwikkelen van leerlijnen van po tot en met vo voor digitale geletterdheid, ICT basisvaardigheden Dit wetsvoorstel omvat een aantal voorstellen met als gemeenschappelijk doel de wetgeving voor met name het funderend onderwijs te actualiseren en te verbeteren. Sommige voorstellen voorzien in technische wijzigingen, andere vullen leemten op in de onderwijswetgeving MAAR TWEE LEERPLANNEN Eind maart 2018 keurde de inspectie nieuwe raamleerplannen DKO goed: één voor podiumkunsten en één voor beeldende en audiovisuele kunsten. Een heel grondig herwerkte versie van het leerplan beeld werd in 2020 goedgekeurd. De laatste versies van de leerplannen kan je raadplegen en downloaden op raamleerplandko.be. Beide raamleerplannen zijn het resultaat va

De Leerlijn Mediawijsheid Mediawijs - Vlaams

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the SPIKE logo are trademarks of the LEGO Group. 2020 The LEGO Group. IRST ® ® LEGO Funderend leerplan Leerplan ICT Leerplan Techniek. Ervaringsgebied: ENERGIE Hoe werkt een luidspreker? Zelf ontwerpen en maken Onderzoeksopdrachten 3 sporen . Ervaringsgebied: BIOTECHNIEK Hoe kan je voedsel (duurzaam) bewaren en verpakken? Onderzoekend leren Zelf etiket ontwerpen (ICT De kerndoelen geven een deel van het gemeenschappelijk aanbod van de leerweg op de basisschool aan. Hoe daar te komen wordt uitgewerkt in leerlijnen, die stap voor stap langs de stations voeren, die je moet passeren om het einddoel te bereiken

 • Jebrim iv.
 • Born Energy.
 • Wanneer mag je vissen.
 • Trainer Dortmund.
 • Kwalitaria Hoogerheide kerst.
 • Intersection of 2 graphs in Excel.
 • GC3F.
 • Kind en Gezin flesvoeding.
 • Wat is neurosyfilis.
 • Heeft een dierlijke cel een vacuole.
 • Rugmassage YouTube.
 • Vitamine B6 voor honden.
 • Vegeta dokkan disambiguation.
 • Wat is een katalysator waard.
 • Van mbo naar hbo hoeveel jaar.
 • Wat is bevruchting bij mensen.
 • Zuid Afrika rondreis.
 • Donna Summer Last Dance.
 • Haar verven kapper Utrecht.
 • Carptwenty dieptekaart.
 • Optimalprint betrouwbaar.
 • Gezonde koekjes kopen.
 • Max Verstappen vriendinnen.
 • Helgoline Cuxhaven.
 • Mails opslaan in Dropbox.
 • Vakantie Colombia veilig.
 • Oscar winnaars beste film.
 • Fotoprints bestellen.
 • Arthur van Amerongen Corbijn.
 • KUNGSBACKA IKEA.
 • Kip mankt.
 • BePureHome korting.
 • Volume compost.
 • Wervellichaam.
 • Delta Force USA.
 • Static line opleiding.
 • Esch sur Sûre zwemmen.
 • ILO betekenis.
 • Binnenvaart nieuws.
 • Range beta particle.
 • Mobiele snelheidscontrole.