Home

Basisbeurs

Basisbeurs De basisbeurs is afhankelijk van uw woonsituatie: als u uitwonend bent, is de beurs hoger dan wanneer u thuis woont. De basisbeurs kan een gift zijn of worden Basisbeurs mbo: mbo-studenten die recht hebben op studiefinanciering ontvangen sowieso een basisbeurs. De basisbeurs is voor mbo-studenten een prestatiebeurs, dit betekent dat je binnen 10 jaar je diploma moet halen voordat de basisbeurs een gift wordt. Hoe hoog de basisbeurs is die je kunt krijgen hangt af van je woonsituatie Basisbeurs Studenten tussen de 18 en 30 jaar oud in het mbo kunnen een basisbeurs krijgen. De hoogte van de beurs verschilt voor thuiswonende en uitwonende studenten. Aanvullende beurs De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met ouders die weinig of minder kunnen bijdragen aan de studie van hun kind Ook de PvdA wil van het leenstelsel voor studenten af. Daarmee lijkt er een Kamermeerderheid voor de herinvoering van de basisbeurs te zijn Lees hoeveel studiefinanciering u maximaal kunt krijgen per maand. Gebruik de rekenhulp studiefinanciering om te zien hoeveel u precies kunt krijgen

Studiefinanciering: Waar bestaat het uit - DU

 1. Asscher wil binnen het huidige stelsel een nieuwe basisbeurs 'creëren' door de aanvullende beurs, die studenten als gift krijgen als hun ouders een smallere beurs hebben, uit te breiden
 2. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer vinden dat (oud-)studenten die onder het leenstelsel vallen, extra gecompenseerd moeten worden als er een vorm van basisbeurs terugkomt
 3. Naast uw basisbeurs (en eventuele aanvullende beurs), kunt u een lening aanvragen bij DUO. Hoeveel u maximaal mag lenen hangt af van uw woonsituatie (thuiswonend of uitwonend). U bepaalt zelf hoeveel u wilt lenen. DUO berekent rente over de lening vanaf het moment dat u de lening opneemt. Na uw afstuderen moet u de lening terugbetalen
 4. De beloofde onderwijsinvesteringen bij het afschaffen van de basisbeurs, zijn vooralsnog lager dan gepland, ontdekte NOS op 3. Ook is er onduidelijkheid over de cijfers
 5. Nieuws en video's over Basisbeurs. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland
 6. De basisbeurs is een vast bedrag dat elke student per maand in het oude stelsel ontvang, ongeacht van het inkomen van de ouders. Het is echter wel afhankelijk van waar je woont. Thuiswonende studenten krijgen een lagere basisbeurs dan uitwonende studenten. Zie voor de bedragen bovenstaande tabel
 7. Basisbeurs De Basisbeurs is een vergoeding in het onderwijs in Nederland die wordt uitgekeerd in de vorm van een prestatiebeurs. Het is een vorm van studiefinanciering. De basisbeurs werd in 1986 ingevoerd. Voorheen kregen ouders een opslag op de kinderbijslag. Hierdoor waren studenten afhankelijk van hun ouders

Het zal nog wel een paar jaar duren voordat de basisbeurs terug is - als het echt gaat gebeuren - maar stel dat je 400 duizend studenten alsnog 5000 euro wilt kwijtschelden (namelijk vier jaar basisbeurs voor thuiswonenden), dan ben je al snel twee miljard euro kwijt Het sociale leenstelsel mag afgeschaft worden en de basisbeurs voor studenten moet terugkomen. Dat vinden de meeste deelnemers aan een onderzoek onder 23.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Zeven van de tien (71 procent) zien het liefst dat de basisbeurs heringevoerd wordt. Kiezers van alle politieke partijen zijn hier in meerderheid voor De basisbeurs terug De meest voor de hand liggende oplossing is terugkeren naar de situatie zoals die voor het leenstelsel was. Toen ontving een thuiswonende student een basisbeurs van 102,77 euro.

Basisbeurs. Als je voor september 2015 al studeerde, val je waarschijnlijk nog in het oude stelsel met de basisbeurs. Lees hier meer over de basisbeurs (link naar de website van DUO). Studieschuld en hypotheekaanvraag. Als je andere schulden hebt, is de maximale hypotheek die je kunt krijgen lager D66, ooit een voorvechter van het huidige leenstelsel, wil er inmiddels vanaf. Fractievoorzitter Rob Jetten deed het zelfs voorkomen alsof zijn partij de bedenker is van de wederopstanding van de basisbeurs. Dat is niet zo. Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie bijvoorbeeld pleiten altijd al voor de terugkeer van de basisbeurs

Basisbeurs, aanvullende beurs en lenen 18ennu

Basisbeurs. De basisbeurs voor hbo- en universiteitsstudenten is geschrapt. Deze is nu alleen nog voor mbo-studenten en voor hbo- en wo-studenten die nog onder de studiefinanciering oude stelsel vallen (dus als je vóór 1 september 2015 al aan het studeren was). Aanvullende beurs. Als je ouders te weinig verdienen, kun je een aanvullende beurs. Zonder basisbeurs is de drempel naar een vervolgstudie voor eerstegeneratiestudenten en jongeren met een migratieachtergrond veel hoger, wat de ongelijkheid in de samenleving alleen maar vergroot Dat de basisbeurs in feite de inkomensverschillen in stand hield in plaats van verkleinde, was volgens Pieter Slaman voor progressieve partijen altijd al een steen des aanstoots. De historicus aan de Universiteit Leiden promoveerde op het onderwerp en schreef onder meer Staat van de student, Tweehonderd jaar politieke geschiedenis van studiefinanciering in Nederland

Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Dat was bijna dertig jaar anders, tot de politiek in 2015 een einde maakte aan een basisbeurs - waar eigenlijk niemand meer gelukkig mee was. Over spijkerharde bezuinigingen en mooie beloftes. 'Het ontplofte die avond volledig.' Verslagen en teleurgesteld zijn ze, en vooral: doodmoe Basisbeurs (alleen in het oude stelsel van studiefinanciering) - Iedereen die recht heeft op studiefinanciering krijgt, indien gewenst, een basisbeurs. De beurs is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders en van jouw eigen inkomen De basisbeurs kwam er in 1986. Voor die tijd kregen ouders van studerende kinderen een hogere kinderbijslag, waardoor studenten dus afhankelijk waren van hun ouders

Studiefinanciering voor studenten in het mbo

Het CDA wil de drempel om een opleiding te volgen verlagen. Daarom kiezen wij voor terugkeer van de basisbeurs. In de bachelorfase krijgen uitwonende studenten maximaal 600 euro als ouders niet meer dan 40 duizend euro verdienen. De minimale beurs voor uitwonende studenten wordt 300 euro In het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA is het leenstelsel voor studenten definitief verleden tijd. Vorig jaar gaf de partij al aan terug te willen naar de basisbeurs. Inmiddels is. Terugkeer van de basisbeurs weer een stap dichterbij Op de werkkamer van ChristenUnie leider Gert-Jan Segers schuift PvdA leider Lodewijk Asscher aan bij de jongeren van Coalitie-Y om door te spreken hoe ze gaan werken aan meer perspectief voor jongeren Kernenergie? Kansenongelijkheid? Basisbeurs? Ga erover in gesprek Moeten boeren verplicht worden hun stikstofuitstoot terug te dringen? Moet de zorgpremie leeftijdsafhankelijk worden? Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht biedt de Volkskrant de mogelijkheid het hierover te hebben. Marije Randewijk 21 januari 2021, 11:4 De basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs moet terugkomen. Dat is één van de eisen in het jongerenmanifest Coalitie-Y dat 16 september is gepubliceerd. Het manifest is ondertekend door een groot aantal jongerenorganisaties en verschillende politieke partijen. Maar de basisbeurs was verre van ideaal, betoogt Ad Valvas-redacteur Dirk de Hoog

De basisbeurs is een vergoeding. Elke student die recht heeft op een studiefinanciering krijgt een basisbeurs. De hoogte hiervan is afhankelijk van je situatie: als je uitwonend bent krijg je meer dan wanneer je nog thuis bij je ouders woont De basisbeurs en de fuck you-mentaliteit (1986 - 1991) Mede door de grote kritiek op de kinderbijslag, was de tijd rijp voor een nieuw systeem. In 1986 werd dan ook de basisbeurs ingevoerd waarna iedere student voortaan hetzelfde bedrag per maand ontving De basisbeurs stond al jaren vóór de afschaffing op de nominatie om te worden geschrapt. De beurs was geen schim meer van wat het was geweest; Pas in het tweede kabinet-Rutte (met de PvdA), en met steun van de oppositie werd een meerderheid gevonden voor het invoeren van een 'sociaal leenstelsel.

De basisbeurs bestaat in het hbo en wo alleen nog voor studenten die al vóór september 2015 aan hun studie zijn begonnen, in het mbo bestaat de basisbeurs gewoon nog. Voor studenten die collegegeld betalen in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs bestaat ook nog het collegegeldkrediet De basisbeurs kreeg je voor de nominale duur van je opleiding, dit is de tijd die het kost waarbinnen je de opleiding normaal gesproken af kunt maken. Voor een hbo-bachelor is dat bijvoorbeeld 4 jaar. De hoogte van de basisbeurs was afhankelijk van of je uitwonend of thuiswonend was

PvdA wil basisbeurs terug, Kamermeerderheid voor

De basisbeurs in het hbo en wo is een lening (voorschot) geworden, in het mbo niet. Met vriendelijke groeten, Zeemeeuw. Tessa, 02-07-2017 Hallo, Ik ben september 2015 begonnen met studeren De basisbeurs maakt overigens wel onderdeel uit van de prestatiebeurs. Dit betekent dat als u uw diploma niet binnen een bepaalde termijn behaald, u deze basisbeurs moet terugbetalen. Ook interessant voor u: (Tijdelijk) stoppen met studeren; Het studentenreisproduct (OV-chipkaart Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Dat was bijna 30 jaar anders, tot de politiek in 2015 een einde maakte aan een basisbeurs. Deel 2 van onze serie over de basisbeurs gaat over spijkerharde bezuinigingen en mooie beloftes

Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Dat was bijna dertig jaar anders, tot de politiek in 2015 een einde maakte aan een basisbeurs - waar eigenlijk niemand meer gelukkig mee was. Over spijkerharde bezuinigingen en mooie beloftes. 'Het ontplofte die avond volledig. De basisbeurs is in 1986 ingevoerd met de reden om meer hoogopgeleide studenten te krijgen in Nederland. Vanaf dit moment kreeg iedere student een bepaald bedrag van de overheid. In september 2015 is de basisbeurs afgeschaft en het leenstelsel ingevoerd om geld te besparen

Mening Politieke partijen – Het Sociaal Leenstelsel

De honderden miljoenen die de afschaffing van de basisbeurs jaarlijks opbrengen zouden volledig gebruikt worden om het onderwijs te verbeteren. Dat was in 2015 de belofte van minister Bussemaker. Door schimmige beloftes, stijgende studentenaantallen en slappe knieën van de minister is het maar de vraag of studenten echt beter onderwijs krijgen, blijkt uit onderzoek van onder meer Folia en DUB Deze tekst komt uit het concept-verkiezingsprogramma 2021-2025, waar de ChristenUnie-leden op 30 januari over gaan stemmen. D e ChristenUnie wil dat het leenstelsel weer wordt vervangen door een basisbeurs.. Het leenstelsel heeft geleid tot een te hoge financiële drempel tot hoger onderwijs CDA-leden hebben het verkiezingsprogramma aangepast. De partij wil nu een basisbeurs voor bachelor- én masterstudenten. Ook moeten studenten uit het huidige leenstelsel een tegemoetkoming krijgen. Dat laten de CDA-jongeren weten. Aanvankelijk wilde de partij alleen voor bachelorstudenten een basisbeurs invoeren (dus niet voor masters) en stond er niets over een tegemoetkoming voor studenten.

Studiefinanciering: Bedragen - DU

Compleet uitgeschreven Nederlands betoog. In dit betoog pleit ik voor de terugkomst van de basisbeurs dmv 3 voorargumenten en weerleg ik 2 tegenargumenten. Zelf gebruikt voor mijn Nederlands mondeling tentamen. Incl bronnen Studenten voelen zich bekocht. Door het afschaffen van de basisbeurs is ons 270 euro per maand ontnomen onder de belofte dat we dat zouden terugzien in de kwaliteit van het onderwijs Per 2015 werd de basisbeurs voor studenten afgeschaft door een gelegenheidscoalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Nu hebben GroenLinks en ook de PvdA spijt en pleiten zij er met de. De honderden miljoenen die de afschaffing van de basisbeurs jaarlijks opbrengen zouden volledig gebruikt worden om het onderwijs te verbeteren. Dat was in 2015 de belofte van minister Bussemaker. Door schimmige beloftes, stijgende studentenaantallen en slappe knieën van de minister is het maar de vraag of studenten echt beter onderwijs krijgen

PvdA is om: meerderheid Kamer wil basisbeurs voor

Zo sneuvelde jouw basisbeurs. Facebook; Twitter. Nieuws - Money Door Redactie 03-02-2021 Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Bijna dertig jaar lang was dat anders, totdat de politiek in 2015 een einde maakte aan de basisbeurs De basisbeurs van Deetman. Op 26 augustus 1985 bood CDA-minister Wim Deetman van Onderwijs zijn wetsvoorstel voor invoering van een basisbeurs aan de Tweede Kamer aan. De kinderbijslag boven de 18 verdween. Die bedroeg toen rond de 400 gulden per maand voor een uitwonende student uit een gezin met drie kinderen De PvdA keert zich af van het leenstelsel voor studenten en wil weer een basisbeurs invoeren, zegt fractievoorzitter Lodewijk Asscher in het NOS Radio 1 Journaal.. PvdA-leider Asscher zegt tegen. LONGREAD - De honderden miljoenen die de afschaffing van de basisbeurs jaarlijks opbrengen zouden volledig gebruikt worden om het onderwijs te verbeteren. Dat was in 2015 de belofte van minister Bussemaker. Door schimmige beloftes, stijgende studentenaantallen en slappe knieën van de minister is het maar de vraag of studenten echt beter onderwijs krijgen, blijkt uit onderzoek van onder meer. De basisbeurs moet weer terugkomen.' In 2015 besloot het Nederlandse parlement de studiefinanciering af te schaffen. Studenten op het hoger onderwijs kregen eerst nog een maandelijkse toelage, maar in de nieuwe situatie moeten ze geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Meeste partijen willen compensatie voor leenstelsel

basisbeurs v / m standaard financiële vergoeding in Nederland voor vier jaar studeren aan het hoger onderwijs De basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs gaat per 1 september 2015 verdwijnen. Verwante begrippen. prestatiebeurs, studiebeurs, studiefinanciering; Meer informatie. Zie Wikipedia voor meer informatie. Gangbaarhei Moet er weer een basisbeurs voor studenten komen? In zijn verdediging van het kabinetsbeleid maakte premier Rutte daar gisteren weinig woorden aan vuil. Nu nog niet, was kortweg het antwoord Verdwijnen basisbeurs plaatst ouders voor dilemma: extra bijspringen of niet? Persbericht | 24 augustus 2015. Het verdwijnen van de basisbeurs in het hoger onderwijs plaatst ouders in een moeilijke positie, ziet het Nibud Een studie kost gemiddeld 2000 euro per jaar. Je kan voor je studie studiefinanciering aanvragen die tot vorig jaar bestond uit 4 onderdelen; de basisbeurs, ov chipkaart, aanvullende beurs en een lening. Maar sinds 1 januari 2015 is door bezuinigingen van de overheid de basisbeurs voor de hbo- en wo-studenten afgeschaft, voor de mbo-studenten niet De basisbeurs werd in 1986 ingevoerd om studenten minder afhankelijk te maken van financiële steun van hun ouders. Voor die tijd kregen ouders van studenten een hogere kinderbijslag

Heb ik als mbo'er recht op - Rijksoverheid

Leenstelsel levert 200 miljoen euro minder op - ScienceGuide

Afschaffing van de basisbeurs paste in het rijtje anti-arbeidersmaatregelen die toen genomen werden: verkorting WW-tijd, versoepeling ontslagwet, verhuurderstoeslag (wat in de praktijk een huurderstoeslag is), verhoging AOW-leeftijd, megabezuinigingen op de zorg, etc Aanvraag van studiefinanciering. Zo, ben jij er klaar voor om te gaan studeren? Als je gaat studeren, dan word je natuurlijk een student en dan heb je recht op studiefinanciering Basisbeurs voor vierjarige bachelors Het gevolg is dat iedere bachelorstudent doorgaat met een masteropleiding. Dat was niet alleen niet de bedoeling, het is vanuit internationaal perspectief bizar basisbeurs is altijd een gift (op niveau 1 en 2) of wordt een gift als binnen 10 jaar de studie wordt afgerond. Studenten in het hbo en op de universiteit die al begonnen zijn aan hun bachelor, blijven de basisbeurs gedurende de nominale duur van de bachelor houden

Het leenstelsel ontleed: waar is het geld van afschaffing

De basisbeurs is weg en dat levert geld op. Komend jaar kunnen universiteiten en hogescholen 206 miljoen euro extra tegemoet zien. The basic grant has gone and this releases money. Next year, universities and universities of applied science will have an extra 206 million euros at their disposal Dan houd je de basisbeurs. Dat geldt ook als je een andere opleiding gaat doen of als je de opleiding onderbreekt. Stond je vóór 1 september 2015 ingeschreven voor een master en heb je voor die opleiding studiefinanciering gekregen? Ook dan houd je gewoon de basisbeurs

Onderwijs profiteert eindelijk van afschaffen basisbeurs | NOSPvdD wil basisbeurs houden | ProfielenMark Rutte nog altijd blij met leenstelsel | Punt

De honderden miljoenen die de afschaffing van de basisbeurs opbrengen, zouden volledig gebruikt worden om het onderwijs te verbeteren. Zo luidde in ieder geval de belofte in 2015 Soorten basisbeurs . Er zijn eigenlijk twee soorten van de basisbeurs, namelijk die voor uitwonende studenten en die voor thuiswonende studenten. Uitwonende studenten hebben over het algemeen meer kosten en hebben daarom recht op een hogere studiefinanciering dan thuiswonende studenten. Het verschil tussen deze twee bedraagt iets meer dan 150 euro Tegenover de invoering van het leenstelsel stond de belofte van honderden miljoenen voor beter onderwijs. Het is nog maar de vraag of studenten dat ook echt krijgen. De honderden miljoenen die de afschaffing van de basisbeurs jaarlijks opbrengen zouden volledig gebruikt worden om het onderwijs te verbeteren. Dat was in 2015 de belofte van minister

Moet elke 18-jarige 10

Basisbeurs: gift of terugbetalen. De basisbeurs is inderdaad een lening. Als je binnen tien jaar afstudeert wordt deze kwijtgescholden; je hoeft 'm dan niet terug te betalen. Stop je met de studie of heb je meer tijd nodig? Dan wordt de basisbeurs wél een lening en moet je het geld terugbetalen. Meer info hierover vind je op de site van DUO Komt de basisbeurs terug? Dat is iets waar in de politiek druk over gesproken wordt. Een paar jaar geleden werd de basisbeurs omgezet in het leenstelstel zoals we dat nu kennen

Stelling: de basisbeurs moet heringevoerd worden. Sinds de ommezwaai van GroenLinks is een meerderheid van de Tweede Kamer voor de herinvoering van de basisbeurs voor studenten De basisbeurs is het bekendst: dit basisbedrag voor thuiswonende mbo-studenten is €85,13 per maand. Je krijgt meer studiefinanciering als je niet meer thuis woont. De basisbeurs voor uitwonende mbo-studenten is €277,84 per maand. Het bedrag dat je maandelijks ontvangt kan hoger worden door een aanvullende beurs of een lening van DUO Studenten willen de basisbeurs weer terug. Studenten zijn het niet eens met het afschaffen van de basisbeurs. In het verleden kregen zij een basisbeurs, die bij het behalen van het diploma binnen 10 jaar werd omgezet in een gift. » Lees het volledige berich De basisbeurs terugbetalen is afhankelijk van het niveau waarop ze studeert. Als ze mbo 1 of 2 doet, zijn de basisbeurs, aanvullende beurs en OV kaart altijd een gift. Als ze mbo 3 of 4 doet, zijn uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct een prestatiebeurs. Ze worden pas een gift als ze binnen 10 jaar een diploma op minstens niveau 3 haalt Basisbeurs (oude stelsel) in de vorm van de prestatiebeurs; Als je uitwonend bent, is je basisbeurs hoger dan wanneer je bij je ouders woont. Je ontvangt deze beurs meestal vier jaar lang, waarna je nog drie jaar mag lenen. Bij langer durende studies, zoals geneeskunde, heb je overigens ook langer recht op de basisbeurs

'Studenten gaan er volgend jaar hard op achteruit' | RTL

Dit nieuwe leenstelsel verving de basisbeurs als sociale voorziening, wel bleef in het nieuwe stelsel de aanvullende studiefinanciering voor kinderen van ouders met een smalle beurs overeind. De gemiddelde studieschuld is sindsdien opgelopen van 12,4 duizend euro in 2015 naar 13,7 duizend euro in 2019 Onderwijs SP: De Basisbeurs en studiefinanciering moet blijven. Geen bezuinigingen, maar investeringen in het onderwijs. Meer inrichten op wensen van scholieren en studenten en de kennis van leraren en docenten. De eisen moeten hoger, de vakinhoudelijke kennis breder Bereidt u maar vast voor op massa's jammerende studenten. Het kabinet staat namelijk op het punt om de basisbeurs (= gratis geld voor studenten) af te schaffen. Volgens het AD werkt het ministerie va

Met nu ook de PvdA aan boord, is er een Kamermeerderheid voor de herinvoering van de basisbeurs. Studenten van Fontys zien die comeback wel zitten, blijkt als Bron een rondje maakt over de campus Stappegoor in Tilburg. Het zou zonde zijn als mensen niet gaan studeren vanwege het leenstelsel De prestatiebeurs houdt in dat u de basisbeurs, eventueel de aanvullende beurs en het studentenreisproduct als een soort lening uitbetaald krijgt. Als u binnen een bepaalde termijn een diploma behaalt (u heeft dan de vereiste prestatie geleverd), hoeft u deze lening niet terug te betalen Basisbeurs met terugwerkende kracht aanvragen. Ik ben geboren op 12 november 1997. Ik ben in september 2014 begonnen aan een fulltime Mbo opleiding nibeau 3. November 2015 ben ik 18 jaar geworden maar heb nooit een basisbeurs aangevraagd omdat we dachten dat dit niet meer kon. Nu blijkt de basisbeurs voor Mbo nog wel te bestaan

 • Zwaardpenseel.
 • Thuisarts psoriasis.
 • Schurft bij geiten behandelen.
 • Durasid verkooppunten België.
 • Steenmarter Volkswagen.
 • Barmhartige Samaritaan uitbeelden.
 • Jespo contact.
 • Schoonheidssalon Vlaardingen centrum.
 • Taart bestellen Leiden.
 • Rommelmarkt Hazepolder 2020.
 • Hittepers.
 • 14 daagse weersvooruitzicht.
 • Oefenthuis lage rug.
 • Genderpoli Nederland.
 • Welfare state Netherlands.
 • Surprise zingen.
 • Forel Müllerin.
 • Allergie Boxer.
 • Dolfijn tekenen moeilijk.
 • Kalknagel bacterie.
 • Vinyl vloer wit.
 • Chique Restaurant Breda.
 • Echte marjolein.
 • Olieproductie in Nederland.
 • Grondwoord samenstelling.
 • Fungeert synoniem.
 • Wetenschapsnieuws.
 • Fluviatiele afzetting.
 • Schooluniform kopen.
 • Super Bowl 2020 performers.
 • Heki dakluik hor vervangen.
 • Direct Wonen Epe.
 • James Brown wiki.
 • Recor Group.
 • Verschil hertog en aartshertog.
 • Doctor Who IMDb.
 • Happy Thanksgiving Canada.
 • Waarom geen seks na TURP operatie.
 • Bungalow ontwerpen.
 • Even weg van alles.
 • Vegetarisch restaurant Middelburg.