Home

Obesitas Europa

In Nederland minder obesitas dan in andere EU-landen. In de meeste andere EU-landen komt obesitas (ernstig overgewicht) vaker voor dan in Nederland. Malta, Letland, Estland en het Verenigd Koninkrijk hebben de hoogste percentages: één op de vijf volwassenen heeft er obesitas, in Malta zelfs één op de vier. Meer informati Obesitas - percentage volwassenen (%) Jaar; Turkije: 32: 2016: Malta: 29: 2016: Verenigd Koninkrijk: 28: 2016: Hongarije: 26: 2016: Litouwen: 26: 2016: Tsjechië: 26: 2016: Andorra: 26: 2016: Ierland: 25: 2016: Bulgarije: 25: 2016: Griekenland: 25: 2016: Belarus: 25: 2016: Kroatië: 24: 2016: Oekraïne: 24: 2016: Spanje: 24: 2016: Letland: 24: 2016: Montenegro: 23: 2016: Noorwegen: 23: 2016: Polen: 23: 2016: Luxemburg: 23: 2016: Roemenië: 23: 2016: Macedonië: 22: 201 Europa heeft in 2030 een epidemie van overgewicht en obesitas, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bijna heel Europa, want niet in Nederland

De obesitasepidemie grijpt om zich heen in Europa. Door de negatieve invloed van obesitas op gezondheid en de sterke stijging van obesitas onder de bevolking zien we dat obesitas meer en meer ook de levensverwachting in Europa aantast. Zonder obesitas zou de levensverwachting in Europa een jaar hoger zijn Obesitas is wereldwijd een groeiend probleem. Naar verwachting hebben in 2030 meer dan 250 miljoen kinderen ernstig overgewicht tegenover 158 miljoen in 2020. Europa..

In the EU-28 the proportion of adults (aged 18 years and over) who were considered to be overweight varied in 2014 between 36.1 % in Italy and 55.2 % in Malta for women and between 53.6 % in the Netherlands and 67.5 % in Croatia for men (see Table 1) De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Obesitas - percentage volwassenen per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde Obesitas of zwaarlijvigheid is een complex probleem. Eenvoudig gezegd ontstaat obesitas door een (langdurige) disbalans tussen energie-inname (teveel eten) en energieverbruik (te weinig bewegen). Met als gevolg niet alleen een ernstig verstoord eetpatroon, maar ook lichamelijke en psychische klachten In 9 van de 11 onderzoeken, die de ziekteverzuimfrequentie onderzochten, werd een significante associatie met obesitas gevonden (OR variërend van 1,3 tot 2,1). Daarnaast was de ziekteduur bij obese werknemers langer (in Europa 10 dagen langer per persoonsjaar, in de VS 1 tot 3 dagen langer)

Hoogopgeleiden hebben minder vaak obesitas. De grafiek presenteert zelfgerapporteerde cijfers over 2018 naar opleiding, de verschillen zijn statistisch getoetst. Resultaten van deze toetsing zijn: Bij zowel mannen als vrouwen hebben laagopgeleiden relatief vaker obesitas (ernstig overgewicht) dan hoogopgeleiden. Zo hebben laagopgeleide vrouwen van 65 jaar en ouder drie keer vaker obesitas (23. EU-maatregelen tegen obesitas en voor gezondere levenswijzen. Door Philippe Roux, eenheidshoofd, DG SANCO, eenheid C4 Gezondheidsdeterminanten. We hoeven alleen maar naar de cijfers over de uitdijende tailleomvang van de Europeaan te kijken om te zien dat obesitas ook in Europa oprukt Ongeveer de helft van de volwassen inwoners van Europa is te dik. Eén op de zes is veel te dik en heeft obesitas, wat betekent dat ze een BMI van meer dan 30 hebben. Vooral ouderen blijken obees. In Europa worden 1 miljoen (7,7%) sterfgevallen toegeschreven aan overgewicht. Gemiddeld verlaagt obesitas de levensverwachting met zes tot zeven jaar: een BMI van 30 tot 35 verlaagt de levensverwachting met twee tot vier jaar, terwijl ernstige obesitas (BMI > 40) de levensverwachting met 10 jaar verlaagt Obesitas europa cijfers. Obesitas is wereldwijd een groeiend probleem. Naar verwachting hebben in 2030 meer dan 250 miljoen kinderen ernstig overgewicht tegenover 158 miljoen in 2020. Europa.. This article presents statistics on the proportion of overweight or obese population in the European Union (EU).Weight problems and obesity are increasing at a rapid rate in most of the EU Member States.

Dit zijn de 10 dikste landen van Europa - wel.nl. Er zijn voor het eerst meer te dikke dan te dunne mensen op de wereld. Waren er in 1975 nog 105 miljoen mensen met overgewicht, nu zijn dat er. Obesitas is wereldwijd een groot probleem. In de volgende 10 landen hebben de meeste mensen overgewicht (de percentages geven aan hoeveel procent van de bevolking overgewicht heeft). 10. Engeland - 61%. Veel eten en drinken, maar ook een van de landen waar het minst wordt gesport. 9. Kroatië - 61.4%. Hartfalen is de nummer 1 doodsoorzaak.

Europa krijgt in 2030 te maken met een epidemie van obesitas, zo waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag op een Europees congres over obesitas in Praag Overgewicht bij kinderen varieert sterk tussen Europese landen. Het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij 6-9 jarige schoolkinderen in Europa varieert sterk per land en ligt tussen de 18 en 57%. De percentages zijn het hoogst in de Zuid-Europese landen Obesitas wordt gezien als een wereldwijde epidemie, zowel qua prevalentie als qua gezondheidslast. Het percentage mensen met obesitas in Europa is het op een na hoogste ter wereld. Vidra onderzocht daarom welke invloed obesitas heeft op sterfteniveaus en sterfteontwikkelingen in Europa en hoe de Europese obesitasepidemie zich waarschijnlijk zal ontwikkelen

WHO: in 2030 is er een obesitas-epidemie, maar niet in

obesitas. In Europa ligt dit percentage tussen de 10 en 20%. Binnen Europa neemt Nederland samen met de Scandinavische landen nog een relatief bescheiden positie in.4 Wel zijn er binnen Nederland grote regionale verschillen in de prevalentie van obesitas, die variëren van 15,4% in de regio Rivierenland tot 6,4% in de regio West-Friesland WHO/Europe approaches to obesity. Top story Uzbekistan is making healthy diets a cornerstone of national policy with the help of WHO 12-01-2021. Uzbekistan is taking important steps towards the prevention of noncommunicable diseases (NCDs) with technical guidance and support from WHO Minder obesitas in Nederland dan in meeste EU-landen. Een kleine meerderheid (53 procent) van de volwassen Europeanen heeft overgewicht, zo blijkt uit de meest recente EU-cijfers uit 2014.Gemiddeld had 36 procent van de 18-plussers matig overgewicht en 17 procent obesitas. In Nederland had 13 procent in dat jaar obesitas. Alleen in Italië en Roemenië was dit aandeel lager Wordt obesitas de norm in Europa? Volgens dit rapport van de WGO gaat het die richting uit: tegen 2030 zou er sprake zijn van een echte obesitascrisis

Overgewicht Regionaal & Internationaal Internationaal

van obesitas bedraagt in West-Europa 1,1 jaar voor mannen en 0,9 jaar voor vrouwen, terwijl in Oost-Europa de winst 1,4 jaar voor mannen bedraagt en 1,2 jaar voor vrouwen (zie figuur 2). Binnen West-Europa is het Verenigd Koninkrijk (VK) koploper. Voor Nederland is de winst in de levensverwachting voor zowel mannen als vrou-wen 0,9 jaar Obesitas bij kinderen is met name zorgwekkend. Eén op de drie kinderen in de EU in de leeftijd tussen de 6-9 jaar heeft op dit moment overgewicht of obesitas. Dit is aanzienlijk meer dan in 2008 toen één op de vier kinderen overgewicht of obesitas had. Kinderen met overgewicht of obesitas lopen een grote kans dit ook als volwassenen te houden

Obesitas - percentage volwassenen per land - Vergelijkende

Ook in Europa en de rest van de wereld nemen de obesitaspercentages toe (Laguna et al. 2013). Deze trend werd eerder ook al beschreven door Livingstone (2001), die stelt dat obesitas onder jongeren, verdeeld over heel Europa, aan het stijgen is en dat deze stijging het grootste is in het Oosten en Zuiden Onder de 2,2 miljard mensen die te dik zijn, zijn 600 miljoen volwassenen en 108 miljoen kinderen met een BMI (Body Mass Index, zie kader) boven de 30, wat betekent dat ze ernstig overgewicht.. Gemiddeld hebben 16,4 procent van alle mannen en 15,9 van alle Europese vrouwen obesitas. In Nederland liggen deze percentages op 13 procent (mannen) en 14 procent (vrouwen). In Schotland, Engeland en Griekenland liggen de percentage het hoogst: daar heeft 1 op de 3 volwassenen obesitas Volgens de onderzoekers is obesitas na roken de tweede oorzaak van vroegtijdig overlijden in Europa en Noord-Amerika. Overgewicht en obesitas veroorzaken 1 op de 7 vroegtijdige sterfgevallen in Europa. De resultaten van het onderzoek verschenen in The Lancet Tweederde van de Amerikanen hebben overgewicht of obesitas. Het probleem begint al bij kinderen, waarvan een derde ermee kampt. Daarmee is Amerika het dikste land ter wereld, met maar liefst twee keer zo veel dikke mensen als in Europese landen

Waarom zijn wij minder dik dan de rest van Europa? NO

In de jaren 2015 en 2016 had bijna 40 procent van de Amerikaanse volwassenen een BMI van 30 of hoger. Dit percentage met zwaar overgewicht, ook wel bekend als obesitas, is nog nooit zo hoog geweest En het komt misschien wel vaker voor dan je denkt! De International Obesity Taskforce schat dat wereldwijd 10% van de kinderen tussen 5 en 17 jaar overgewicht heeft. Bij 2-3% is sprake van ernstig overgewicht, obesitas genaamd. In Noord- en Zuid-Amerika kampt op dit moment 30% van de kinderen met overgewicht en bij ons in Europa 20% Obesitas vormt een groot probleem voor de publieke gezondheid. Zeker in Amerika is het een groot probleem, maar ook in Europa. In de Benelux heeft 43% van de mensen overgewicht, waarvan 23% obesitas heeft. De gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld kortadimigheid, hart- en vaatziekten, diabetes type II en onvruchtbaarheid. Behandelin

Belg bij grootste drinkers van Europa: gemiddeld twintig pinten per week. Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn Belgen stevige drinkers Europa verklaart oorlog aan overgewicht Hans Armee 20 augustus 2007, 12:11. Het streven naar een gezonder eetpatroon kan men niet alleen aan de voedingssector overlaten Over de hele wereld is de prevalentie van overgewicht en obesitas fors gestegen bij zowel kinderen als volwassenen. Ook in Europa wordt de obesitas-epidemie in vrijwel alle landen gezien (Cattaneo et al. 2010; Janssen et al. 2005a; Lissau et al. 2004; Lobstein; Markus and HiraSing, 2010) Ook het kostenaspect van overgewicht en obesitas wordt niet onbesproken gelaten: in West-Europa is 1-5 van de kosten van de gezondheidszorg (denk aan consulteren van huisarts en specialist, ziekenhuisopname en geneesmiddelengebruik) gerelateerd aan overgewicht en obesitas. Voor Nederland zijn deze kosten berekend op 505 miljoen euro in 1999 Betoog over Obesitas voor het vak nederlands. Dit verslag is op 3 maart 2008 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo

De invloed van obesitas op de levensverwachting in Europa

Obesitas erkennen als een ziekte is volgens de arts de eerste stap om er iets aan te doen. In vergelijking met andere landen in Europa doet Nederland het helemaal niet slecht obesitas de grootste bedreiging voor de gezondheid in het Westen vormt. — 14 miljoen kinderen hebben overgewicht, waarvan 3 miljoen ernstig overgewicht; jaarlijks komen daar meer dan 400.000 kinderen bij en thans is bijna 1 op de 4 kinderen in de EU-25 te zwaar. — 10-20 % van de kinderen in Noord-Europa en 20-35 De wetenschapper ontdekte dat in geheel Europa overgewicht en obesitas vaker voorkomen bij kinderen van migranten dan bij kinderen van autochtonen. Deze tendens ziet hij ook terug binnen Nederland 18 mei 2018 - . Bewustzijn creëren en kennis over obesitas en daaraan gerelateerde ziekten vergroten. Dat is het doel van de European Obesity Day die op zaterdag 19 mei plaatsvindt. In heel Europa wordt stil gestaan bij deze chronische ziekte, die onder andere in Nederland toeneemt

Overgewicht en obesitas zijn de 5e doodsoorzaak wereldwijd. Overgewicht vergroot de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker. Wageningen University & Research doet op verschillende niveaus onderzoek naar onder meer het ontstaan van obesitas en de gevolgen, zowel op gezondheidsniveau als op maatschappelijk niveau De WHO spreekt van een enorme crisis in Europa. Zo verwacht de WHO dat in 2030 vrijwel in alle landen van Europa het aantal volwassenen dat lijdt aan obesitas of overgewicht aanzienlijk is toegenomen. In Nederland heeft de helft (50,3%) van de Nederlanders van 20 jaar en ouder overgewicht Vandaag gaf de EU -commissaris voor Gezondheid, Markos Kyprianou , het startsein voor de Europese Dag voor gezond eten en koken. Met deze Europese Dag In 2014 kampte 39 procent van de volwassenen met overgewicht, van wie 13 procent met obesitas. Ook het aantal mensen met diabetes stijgt onrustbarend snel: van 108 miljoen in 1980 naar 422 miljoen.. Uit een in Duitsland verricht onderzoek bij 9357 kinderen van 5-6 jaar bleek dat de prevalentie van obesitas bij kinderen die nooit borstvoeding hadden gekregen hoger was dan bij kinderen die deze wel hadden gekregen (4,8 respectievelijk 2,8).9 Het is niet uitgesloten dat de toename van het percentage borstgevoede kinderen sinds 1980 een reden is dat op 2-jarige leeftijd minder overgewicht en.

De invloed van obesitas op de levensverwachting in Europa

In deze EU-landen wonen de meeste mensen met obesitas - Wel

Europa dezelfde richting uitgaat als de Verenigde Staten - steeds hoger wordende prevalentiecijfers van obesitas - al is het op een trager tempo (Brunello et al., 2009). Het is belangrijk op te merken dat deze epidemie niet gelimiteerd is tot volwassenen. Volgen Overgewicht kan leiden tot hart- en vaataandoeningen, diabetes, nierfalen, vormen van kanker en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO is een op de zeven vroegtijdige sterfgevallen in Europa het directe gevolg van obesitas 7-nov-2013 - Gesprek met Annemarie Speel, psycholoog bij CO-EUR (centrum obesitas Europa). Behandelen van obesitas op vier vlakken; arts, psycholoog, voedingsdeskundige en bewegingsdeskundige. Behandelmethodes worden beïnvloed door zorgverzekeraars. Het aantal vergoede behandeluren wordt bijvoorbeeld door hen bepaald. Er zijn bij zorgverzekeraars ook twijfels over de noodzaak van de '4. Nederland heeft kleinste percentage obese jongens van West-Europa. jaar groeide het aantal mensen met overgewicht wereldwijd van 857 miljoen naar 2,1 miljard. 671 miljoen van hen hebben obesitas

Experiment[1]

Overweight and obesity - BMI statistics - Statistics Explaine

Nu: CO-EUR Centrum voor Obesitas Europa. Nicolette Siep (2006 tot 2010) Nu: Post doctoral researcher Dept. of Clinical Psychological Science, Clinical Psychology unit, Maastricht University. Jennifer Coelho (2007 tot 2010) Nu: BC Mental Health and Addiction Services, Eating Disorders Program, University of British Columbia. Iris Janssen. Het Obesitas Behandeling neuromodulatiesysteem-rapport gaat in op prognoses en groeipatronen per bedrijf, regio en type of toepassing vanaf 2025. Het Obesitas Behandeling neuromodulatiesysteem-marktrapport richt zich op een diepgaande analyse van de huidige status van de Obesitas Behandeling neuromodulatiesysteem-industrie Obesitas is de op een na grootste veroorzaker van ziekten, aldus de overheid (alleen roken is een grotere ziekmaker). De gezondheidsrisico's zijn inmiddels bekend bij velen: hart- en vaatziekten, kanker en diabetes. In Europa veroorzaakt obesitas een schadepost van jaarlijks 70 miljard euro aan zorgkosten en productieverlies

 1. Beschouwing over Obesitas voor het vak nederlands. Dit verslag is op 3 maart 2008 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo
 2. De Voorzitter. - Aan de orde is het verslag (A6-0450/2006) van Frédérique Ries, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, over het bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten (2006/2231(INI)). Frédérique Ries (ALDE), rapporteur
 3. Obesitas kliniek in Vught. VUGHT - Het Center for Obesitas Europe (CO-EUR) gaat een Obesitas Kliniek openen in Vught
 4. derjarigen. Al is daar op straat nog niet veel van te merken
Equipo quirófano obesidad : Clínica Obesitas

Co-eur - Hulp bij eetstoornis, eetverslaving en obesitas

Inenting Europa kan van start na goedkeuren vaccin. Pfizer/BioNTech-vaccin Maandag kwam de officiële goedkeuring voor 'Comirnaty', diabetes, hoge bloeddruk of obesitas Deze nieuwe burgers van de EU-27 kwamen voornamelijk uit Afrika (28 % van het totale aantal naturalisaties), Europa buiten de EU-27 (25 %), Azië (16 %) en Noord- en Zuid-Amerika (14 %). Er hebben 89 600 personen met het staatsburgerschap van een lidstaat van de EU-27 (ofwel 13 % van het totaal) het staatsburgerschap van een andere lidstaat van de EU-27 verkregen Wat is het beste ziekenhuis in Europa? Ziekenhuis en overlijden Overigens is de kans dat je aan je einde komt in een ziekenhuis vrij hoog. In de twee verschillende ziekenhuislocaties van Máxima Medisch Centrum (MMC) zijn bijvoorbeeld in het jaar 2012 in totaal 25.171 patiënten opgenomen en daarvan zijn 517 patiënten overleden A. overwegende dat overgewicht, obesitas en voedingsgerelateerde ziekten een groeiende epidemie vormen en in hoge mate bijdragen aan de belangrijkste doods- en ziekteoorzaken in Europa, B. aangezien wetenschappelijk is aangetoond dat de ernst van aandoeningen die verband houden met het eetpatroon en de mate waarin deze voorkomen voor mannen en vrouwen verschillen

Obesitas NHG-Richtlijne

Obesitas brengt Europa dik in de problemen Tien procent van de Belgische kinderen lijdt aan suikerverslaving Exclusief voor abonnees door 13 mei 2004, 0:0 In Europa zijn nu drie middelen geregistreerd voor de behandeling van obesitas. Buiten Europa zijn meer geneesmiddelen beschikbaar. Al deze middelen dienen gecombineerd te worden met een laag-calorisch dieet en bewegingstherapie. In onderzoekspopulaties laten ze allemaal een positief effect zien ten opzicht van placebo

Overgewicht Cijfers & Context Huidige situatie

Obesitas, de medische term voor zwaarlijvigheid, is een steeds groter wordend probleem. Niet alleen in Nederland, ook in Europa, de VS en in de landen die momenteel een stevige economische groei meemaken, leidt een steeds groter percentage van de bevolking aan obesitas Overzicht van alle zorg en welzijn vacatures van Centrum voor Obesitas Europa (CO%EUR) op medischebanenbank.n Obesitas is een erg complex probleem en voeding vormt slechts het topje van de ijsberg. Om de overtollige kilo's voorgoed kwijt te raken, moet er op verschillende terreinen ingegrepen worden. Heel wat mensen starten op eigen houtje met een dieet, maar hervallen na een tijdje in hun oude gewoontes

EU-maatregelen tegen obesitas en voor gezondere levenswijze

Italië: De Spar start initiatief tegen obesitas De Spar Italia werkt aan middelen om de voedingswaardes van de eigen huismerkproducten te verbeteren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en het Italiaanse ministerie van gezondheid neemt obesitas onder kinderen in heel Europa toe In Europa kampt vandaag een op de vijf volwassenen met problematisch overgewicht, dubbel zoveel als twintig jaar geleden. Tegen 2030 zou dat oplopen tot een op de drie. Bij kinderen zijn de cijfers nog dramatischer. De Europese Commissie schat dat obesitas Europa nu al met een jaarlijkse factuur van ruim 80 miljard euro opzadelt Na Comirnaty van Pfizer/BioNTech is dit het tweede coronavaccin dat binnen Europa is goedgekeurd. Het vaccin van Moderna biedt bij 94,1% van de mensen van 18 jaar en ouder bescherming tegen COVID-19. Ook bij mensen in risicogroepen, zoals mensen met chronische longziekten, hartziekten, obesitas en leverziekten, biedt het vaccin bescherming (90,9%)

Zoet met een nare nasmaakHet schokkende aantal kinderen met obesitas wereldwijdFruitsap en overgewicht met e-gezondheidOp zoek naar top kwaliteit FFP2 maskers? | PRS Medical

Wat de EU tegen obesitas bij kinderen doet Het EU-actieplan 2014-2020 tegen obesitas bij kinderen moet de prioriteiten bepalen en bijhouden wat er bereikt wordt. In 2007 heeft de Europese Commissie in een beleidsnota een Europese strategie beschreven voor gezond eten en de aanpak van gezondheidsproblemen door overgewicht en zwaarlijvigheid De helft van alle volwassenen in Europa kampt met overgewicht of obesitas. Bovendien krijgt één op drie kinderen te maken met kinderobesitas. Dit is een erg verontrustend fenomeen, omdat kinderobesitas gezondheidsproblemen voor de rest van het leven kan veroorzake Obesitas komt in Europa gemiddeld voor bij 4% van de adolescenten van 11, 13 en 15 jaar. Nederland steekt gunstig af bij de andere 26 Europese landen: met 2,3% komt obesitas in ons land het minste voor bij deze leeftijdsgroep obesitas onder jongeren, verdeeld over heel Europa, aan het stijgen is en dat deze stijging het grootste. is in het Oosten en Zuiden. Hoewel het obesitaspercentage in Nederland over het algemeen lager ligt. dan in landen als de VS, Canada, Australië en ook andere Europese landen (Basset et al., 2008), moet

 • Onbeveiligde wifi verbinding.
 • Helder Horeca.
 • Ephese Hulst menu.
 • Babywinkel Ermelo.
 • Nilfisk hogedrukreiniger 150 bar.
 • Wc tegels mozaïek.
 • Mooiste steden Zuid Amerika.
 • Guédelon Castle.
 • Keltaiset korkeat perennat.
 • Google Hangout link.
 • Gemengde vis uit de oven.
 • Unchained Melody film.
 • Printen op stof met laserprinter.
 • Rustoord voor bejaarden.
 • NPO Plus KPN.
 • Top 10 bezienswaardigheden West Canada.
 • Dames jurken.
 • Beste middel tegen teken bij honden 2020.
 • Gemiddelde kosten kunststof kozijnen eengezinswoning.
 • Batman Begins.
 • Hoe doe je plagiaatcontrole.
 • Staande foto liggend maken iPhone.
 • Antroposofie haren knippen.
 • Ams bedijt.
 • Knop Bloem.
 • Canna kopen in Nederland.
 • Mercedes CLA Coupé 2020.
 • Brompton heemstede.
 • Boek der Schaduwen maken.
 • 3 liter Belvedere.
 • Geboortecijfer berekenen spiritueel.
 • Hyperboloïde gebouw.
 • Zilveroornachtegaal zang.
 • SpiriGate.
 • Mitsubishi ASX test ANWB.
 • Suriname Nieuws Centrale.
 • AV HDMI converter.
 • Modernisme in de fotografie.
 • Staande start atletiek.
 • Beste uroloog Antwerpen.
 • Postcode Nieuwpoort.