Home

Caput humeri

3 Hotels in Caputh Duitsland - Direct Bevestigin

De betekenis van caput humeri vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van caput humeri gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Caput is used in medicine to describe any head like protuberance on an organ or structure, such as the caput humeri. In music, caput may refer to the Missa Caput or the plainsong melisma on which it is based. In the study of spiders, the caput is the front part of a cephalothorax. The German word kaputt (destroyed), from which derives th

De humerus vormt de bovenarm. De humerus is op te delen in drie delen, de proximale humerus (bovenste deel), de humerus schacht en de distale humerus (onderste deel). Het proximale deel heeft een kop (caput humeri). Deze vormt samen het de schouderkom van het schouderblad, het schoudergewricht. Onder de humerus kop ligt het collum anatomicum. Wat betekent caput? Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord caput. Je kunt ook zelf een definitie van caput toevoegen caput humeri, kop van het bot van de bovenar humerus [hu´mer-us] (pl. hu´meri) (L.) the bone of the upper arm, extending from shoulder to elbow, consisting of a shaft and two enlarged extremities. The proximal end has a smooth round head that articulates with the scapula to form the shoulder joint. Just below the head are two rounded processes called the greater and lesser tubercles; the area.

Opperarmbeen - Wikipedi

 1. Het caput humeri (fig. 2) heeft een articulerend deel en een deel dat dienst doet als insertieplaats voor de rotatorenmanchet. Het articulerende deel bestaat uit een glad halfbolvormig gewrichtsoppervlak dat naar mediaal gericht is en een hoek van 15 graden maakt met de humerusschacht
 2. caput humeri: [TA] the upper rounded extremity fitting into the glenoid cavity of the scapula. Synonym(s): caput humeri [TA
 3. Wat betekent Caput humeri? Hieronder vind je een betekenis van het woord Caput humeri Je kunt ook zelf een definitie van Caput humeri toevoegen
 4. Onderzoek van het schoudergewricht dmv tractie en translatie zie ook D.L.Egmond pag: 420 techniek 9.16, pag: 428 techniek 9. pag: 429 techniek 9. A.J.F.Mink Pag: Pag 157 techniek Caput Humeri Ventraal Pag 151Onderaan Het is heel belangrijk om de technieken onder elkaar te vergelijken
 5. Caput humeri - Head of humerus Collum anatomicum - Anatomical neck Collum chirurgicum - Surgical neck Tuberculum majus - Greater tubercle Tuberositas deltoidea - Deltoid tuberosity Facies posterior - Posterior surface Sulcus nervi radialis - Groove for radial nerv
 6. Uitspraakgids: Leer hoe je Caput humeri uitspreekt in het Duits met een moedertaaluitspraak. Caput humeri Engelse vertaling

Schouder - Wikipedi

 1. dering en delle, zie foto 1, ter hoogte van de voorzijde van de bovenarm zijn de belangrijkste kenmerken.
 2. Tuberculum infraglenoidale (caput longum), proximale gedeelte van de humerus (caput laterale) en distale/posterieure gedeelte van de humerus (caput mediale) Olecranon en ulna: Het naar achteren en zijwaarts naar binnen bewegen van de schouder: m.biceps brachii. Oorsprong Aanhechtin
 3. Online vertaalwoordenboek. EN:caput humeri. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004
 4. Boek uw Hotel in Caputh online. Reserveer online, laagste prijzen. U krijgt Direct Een Bevestiging. Reserveer Online, Laagste Prijzen
 5. caput humeri vanuit hun oorsprong aan de scapula (figuur 1a). Het zijn belangrijke stabilisatoren van het • Een ruptuurvan de rotatorenmanchet('rotatorcuff') is een veelvoorkomendeaandoening. Van de mensenouderdan 60 jaar heeft 25% een cuffruptuur. Bij twee derde van de patiënten is de ruptuur slechts klein en asymptomatisch

Caput humeri - definitie - Encycl

Het opperarmbeen Het enige bot in de bovenarm is het opperarmbeen (humerus).Op het bovenste deel van het opperarmbeen zit de kop (caput humeri), die de kop vormt van het schoudergewricht. Op het onderste deel van het bot (condylus humeri) zitten onder andere de twee gewrichtsvlakken voor het spaakbeen en de ellepijp.Ook zit hier aan de binnenkant een kleine groeve waar een zenuw oppervlakkig. De nervus axillaris en de arteria circumflexa humeri posterior verlopen uit de oksel naar de streek van de musculus deltoides. Deze overgang gebeurt posterior van de chirugische nek. Bij een botbreuk in deze regio kunnen beide structuren beschadigd raken. Het caput (de kop) De opperarmbeenkop is een halve bol die met kraakbeen bedekt is Caput humeri wordt eventueel naar dorsaal getransleert. Hierna maak je een retroflexiebeweging van 20-30°. Bij deze beweging wordt het caput humeri naar ventraal getransleert door de therapeut. In deze test kan schouderinstabiliteit in verschillende richtingen worden onderzocht Proximale humerusfractuur. Een proximale humerusfractuur is een ernstige blessure van het humerus bot in of tegen het schoudergewricht aan, die direct moet worden behandeld om de functie van de schouder te behouden.. Een proximale humerusfractuur is het mogelijke gevolg van een traumatische gebeurtenis zoals een val of een zware botsing

Humerus - Wikipedi

Osteonecrosis of the humeral head (ONHH), also known as Hass disease, is considered the second commonest location for osteonecrosis (following the hip). Pathology It generally develops in the subchondral region. In some patients, osteonecrosis.. Define caput. caput synonyms, caput pronunciation, caput translation, English dictionary definition of caput. n , the caput humeri is the head of the humerus which fits into a cavity in the scapula excrescence, extrusion, gibbosity, gibbousness,. Tuberculum infraglenoidale (caput longum), proximale gedeelte van de humerus (caput laterale) en distale/posterieure gedeelte van de humerus (caput mediale) Olecranon en ulna: Strekken van de elleboo Caput humeri Acromion Processus coracoideus Tuberculum minus Cavitas glenoidalis Caput humeri Incisura scapulae Articulatio humeri:R cavitas glenoidalis (scapulae) r caput humeri Articulatio acromioclavicularis: facies articularis clavicularis (acromii) r facies articularis acromialis (claviculae halfbolvormige kop op proximale epifyse van de humeru

Anatomical neck of humerus - Wikipedia

Met schouderinstabiliteit bedoelt men een schoudergewricht (glenohumerale gewricht) waarbij de kop van de bovenarm (caput humeri) tijdens het bewegen niet in het midden van de kom (glenoid) blijft zitten. Door verminderde stabiliteit in het gewricht ontstaan er pijnklachten. Fases Fase 1 - statische stabiliteit. Fase 2 - dynamische stabilitei Art. Humeri (schouder gewricht) 1. Algemene gegevens Type gewricht: Art. spheroidea Samenstellende botten (2) Os humeri, os scapula Kom gewricht Cavitas glenoïdalis Kop gewricht Caput humeri Aantal vrijheidsgraden 3 assen Bewegingsmogelijkheden met bijbehorende assen (3): Anteflexie en Retroflexie (transversale as) Abductie en Adductie. Caput - Rechtspersoonlijkheid van een mannelijk burger. Zij omvatte ten opzichte van het Romeins recht drie elementen: de status libertatis, de status civitatis en de status familiae (zie Civis). De burger kon deze volheid van burgerrechten verliezen, geheel of gedeeltelijk Een humeruspen (zie paragraaf 12.3) wordt ingebracht bij proximale en humerusschachtfracturen, pathologische fracturen, en bij pseudoartrose van de humerus. Doel is het stabiliseren van de humerus met een intramedullaire mergpen

Elleboog Skelet Menselijk Lichaam - Menselijk Lichaa

gelijknamigehand ft op caput humerus. •Uitvoering: ft beweegt arm onder axiale compressie naar 135º elevatieen schuiftcaput humerus met anderehand naarcaudaal / dorsaal. •Positief (dorso-caudalelabrum): pijn tijdens beweging, kan gepaard gaan met een plotselinge 'schok'of 'klik'(= translatie) Caput humeri / Head of humerus What is it? Information about the structure/concept [?] This section defines the structure/concept that this page is about. Not reviewed. Reviewing status. Approved The concept is approved by 3 experts and is locked for editing. Under revie op het caput humeri (m. subscapu-laris, m. infraspinatus, m. teres minor en m. biceps brachii caput longum). • Positioners: spieren die de humerus positioneren in de ruimte (m. deltoi-deus en m. supraspinatus). • Propellors: spieren met een grote dwarsdoorsnede die met hun origo en insertie ver van het glenohume-rale gewricht vandaan liggen.

Gross anatomy Osteology. The humerus begins proximally as a rounded head and joins the greater and lesser tubercles via the anatomical neck of the humerus. The surgical neck is found just inferior to the tubercles where the shaft begins. The surgical neck is a common site for fractures (hence its name), while fractures of the anatomical neck are rare.. The shaft of the humerus has a. Minder kans op AVN dan caput geïnclaveerd in valgus. Dan kans van slagen bij kopsparend werken. Impressiefractuur: Vrijwel altijd gevolg van dislocatie. Gesloten poging indien < 3 weken oud. 20-30% van de humeruskop kapot dan operatie. 20-45% van articulaire oppervlak aangedaan dan eventueel tuberculum major transpositie in defect De beenderen van de schouder zijn de humerus (de bovenarm D), de humeruskop (H), de scapula (het schouderblad F) en de clavicula (het sleutelbeen). Het deel van de scapula dat het dak vormt wordt het Acromion (A) genoemd. (Afbeelding 1 en 2) Gewrichten Er zijn 2 belangrijke gewrichten in de schoudergordel

articularis humeri en andere overige documenten voor je studie, Oefentherapie Cesar. Uitwerking van de schouder. Uitleg schoudergewricht, spieren behorende bij de bewegingen van de schouder en de testen voor de schouder het caput humeri op haar plek in het glenoïd blijft. Het gewrichtskapsel zit vast aan een rigide kraakbeen-ring rondom de gewrichtsholte, het labrum. Het labrum zorgt voor een groter oppervlak en meer diepte van de gewrichtsholte, die de stabiliteit van het gewricht ten goede komen. Het gewrichtskapsel is ook verbonden me Many translated example sentences containing caput humeri - German-English dictionary and search engine for German translations Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen. the upper part of the human body or the front part of the body in animals; contains the face and brains 1; a headlike protuberance on an organ or structure 1. the caput humeri is the head of the humerus which fits into a cavity in the scapula

caput humeri naar med-inf I: n musculocutaneus (C5-7) m brachialis. O: distale 1/2 voorvlak humerus, septum intermusc med en lat I: tuberositas ulnae F: fl elleboog I: n musculocutaneus (C5-7) n radialis (C5-6) Triceps brachii. caput longum: tub infraglenoidale sca De kop (=caput) van de humerus (opperarmbeen). Collum chirurgicum Deze vormt de overgang tussen het proximale (dichter bij het centrum) uiteinde en de schacht (corpus humeri) caput humeri op het acromion geprojecteerd wordt (fig. 26d). Op een sagittale opname gemaakt door middel van magnetic resonance imaging bij een proefper­ soon, liggend op de rug met de arm in maximale anteflexie, blijkt het acromion in vrijwel verticale positie achter de humerus te liggen (fig. 29). Figuur 28 MRI T1 gewogen opname, sagittal Home - GEWRICHT.n

caput humeri. caput humeri: translation [TA] head of humerus: the proximal end of the humerus, articulating with the glenoid cavity of the scapula. Medical dictionary. 2011. caput humerale musculi pronatoris teretis. Caput humeri (1) Tuberculum maius (3) Tuberculum minus (4) Tuberositas deltoidea (9) Epicondylus medialis (15) Epicondylus lateralis (16) Capitulum (18) Trochlea (17) Hand De hand bestaat uit: 1. De carpalen (handwortelbeetjes) 2. De metacarpalen (middenhandsbeentjes) 3. Digiti. Het opperarmbeen wordt in de anatomie ook wel humerus genoemd. De humerus heeft een lang lichaam, het corpus humeri en twee knotsvormige uiteinden. Als men de verschillende onderdelen van de humerus beschrijft, beschrijft men afzonderlijk het proximale uiteinde, bij de bovenarm is dit het uiteinde aan de schouder, en het distale uiteinde, dit is het uiteinde aan de elleboog Een hoge stand van het caput humeri vlak onder het acromion past bij een ruptuur van de rotatorenmanchet. BEHANDELINGSADVIES Algemeen Geef gedoseerde rust, ijspakkingen gedurende 15 minuten meerdere malen per dag (ook in de herstelfase na trainingsbelasting) en laat onbelast oefenen. Fysiotherapi the caput humeri is the head of the humerus which fits into a cavity in the scapul

caput humeri betekenis en definiti

The Humerus (Updated 16 June 2019). Teach Me Anatomy. Accessed 24 March 2020 ↑ 3.0 3.1 Mostafa E, Varacallo M. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Humerus. InStatPearls [Internet] 2018 Dec 3. Accessed 26 March 202 Jump to: General, Art, Business, Computing, Medicine, Miscellaneous, Religion, Science, Slang, Sports, Tech, Phrases We found 2 dictionaries with English definitions that include the word caput humeri: Click on the first link on a line below to go directly to a page where caput humeri is defined CONCLUSIONS: Humerus biological reconstruction involving caput humeri was associated with a high complication rate and acceptable limb function in the mid to long term. New combined biological methods should be explored and adopted in the future. PMCID: PMC6990589 PMID: 3199622

Ramena kost - Wikipedia

Caput humeri absorption is the most common complication in osteoarticular allograft replacement. In this study, the complication of caput humeri absorption occurred in all seven patients (100%, Fig. 5a, b). Caput humeri was absorbed in three of six (50%) TBIR patients. There were no differences in the two reconstruction methods (p = 0.50) Caput humeri Anatomische nek: Collum anatomicum Groot tuberkel: Tuberculum majus: Klein tuberkel: Tuberculum minus Schacht tussen 2 tuberkels: Sulcus intertubercularis Het collum (de nek) De anatomische nek (collum anatomicum): deze bestaat uit een kleine depressie distaal van de gewrichtskop en is zeer klein,in tegenstelling tot het collum van. HOLOS - 1 Botten Schouder & Schouderblad - PAER woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

caput humeri [TA] head of humerus: the proximal end of the humerus, articulating with the glenoid cavity of the scapula. Medical dictionary. 2011 ARTICULATIO HUMERI-art. simplex, art. spheroidea (but functions as a hinge joint) movement: eq, Ru only flexion, extension is possible, in ca: rotation, abduction, adduction also between scapula (cavitas glenoidalis) and humerus (caput) Capsula articularis Recessus: cranial and caudal recesses Labrum glenoidal Start studying Art. humeri (Deel 1/2). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

caput humeri translation in English-French dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Hierbij wordt de fractuur geclassificeerd. De fracturen worden ingedeeld op basis van het aantal fragmenten die door de röntgenfoto zichtbaar zijn. De belangrijkste fragmenten waaruit een breuk van de bovenarm kan bestaan zijn de humerusschacht, het caput humeri, het tuberculum minus en het tuberculum majus Impressionsfraktur I Caput Humeri Vid Elektrochock Nord Med. 1949 Sep 9;42(36):1473-5. [Article in Undetermined language] Authors P FLORDH, T SYLWAN. PMID: 15392223 MeSH terms Bone and Bones* Convulsive Therapy* Humerus. zorg voor prothese van caput humeri. Attention to prosthetic replacement of head of humerus. Id: 448490003: Status: Define

Caput humeri Engelsk definition. The upper rounded extremity of the humerus fitting into the GLENOID CAVITY of the SCAPULA. Svenska synonymer. Överarmsbenets ledkula. Engelska synonymer typical impression fractures on the medial aspect of the caput humeri, on both sides, during insulin coma. In the right shoulder there also developed a permanent backward dislocation as well as a fracture through the tuberculum minus (fig. 4). The picture shows clearly how the posterior glenoid rim has been pressed into the caput humeri SKELETON OF UPPER LIMB HUMERUS: 1. PROXIMAL EPIPHYSIS presents: e. SULCUS INTERTUBERCULARIS:-separates the tuberculum majus from the tuberculum minus-passage of the tendon of the musculus biceps brachiiBo. caput Tuberculum majus Pars cranialis Pars caudali caput [the ~] noun. the caput humeri is the head of the humerus which fits into a cavity in the scapula

Proximal Humerus Fracture (Broken Shoulder) | CentralOverarmsbein – WikipediaOberarmknochen – evolution-mensch
 • Rockabilly songs.
 • Map Minecraft recipe.
 • K Parts contact.
 • Schoonspringen verenigingen.
 • Baby Nike Air Max 1.
 • Bingo tot 75.
 • Ultraviolet Kuba.
 • Hutch Dano.
 • Kempvis huisvesting.
 • Dochter uit huis gezet.
 • Mq 4c triton drones.
 • Friesland provincie.
 • Platenspeler met CD speler.
 • Wanneer knal positieve zwangerschapstest.
 • Dominic Sherwood Modern Family.
 • Geothermie tool.
 • Crest 3D White.
 • Gordelroos tweede keer.
 • Surrey London.
 • Koopzondag Naaldwijk Woonboulevard.
 • Koppelschotel BE trekker.
 • Rgb red.
 • Parelhoenders broedmachine.
 • Inloggen met NFC.
 • Wat is mijn oude TV waard.
 • Nagasaki today.
 • Orkaanseizoen Malediven.
 • F.C. De Kampioenen S11.
 • Glazen schaaltjes vierkant.
 • Top 10 landen reizen.
 • Easy Computing sjablonen.
 • Sniper boots coyote.
 • Gratis blokhut.
 • Ninjago Nya.
 • Ziekte van Crohn AMC.
 • Baby Nike Air Max 1.
 • Toets groep 5 Aardrijkskunde.
 • Live beelden Den Haag.
 • Channel 4 Telenet.
 • Rondreis Jordanië 15 dagen.
 • Subsidie sportverenigingen 2020.