Home

Militair stamnummer

Oost-Indië: Militaire pensioenen - 1821-1844 Oost-Indië: Officieren met bestemming Oost-Indië - 1825-1829 Oost-Indië: Stamboeken Officieren - 1815-1835 Oost-Indië: Stamboeken Officieren KNIL - 1815-1940 WIC: Militairen uitgezonden naar Brazilië - 1649-165 Uw toekomst. Onze missie. @2021, Ministerie van Defensie Privacy Cookies. Vind ons op Facebook Twitter Instagram YouTube Facebook Twitter Instagram YouTub

Index op de Militaire Stamboeken, die digitaal beschikbaar

 1. Defensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Dit betreft een groot deel van de bevolking van Nederland over de afgelopen 100 jaar. Wilt u uw eigen gegevens inzien, of die van een ander? Dat kan. Er gelden wel regels voor
 2. Op zoek naar een voorouder die in het Belgische leger heeft gediend? Deze databank helpt u daarbij. Het KLM bewaart de dossiers van de officieren die vóór 1900 (en ongeveer vanaf 1785) zijn geboren, evenals die van de onderofficieren en soldaten die tussen 1845 en 1888 zijn geboren
 3. op 11 dec. 2013 . Bent u op zoek naar een voorouder die in het Belgische leger heeft gediend? Dan kunt u sinds kort gebruik maken van een databank van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis om op zoek te gaan naar een dossier over uw voorouder (www.klm-mra.
 4. Mocht je het stamnummer weten is dat een meerwaarde. Om u een voorbeeld te geven. Onlangs vroeg ik in CHD de inzage van een dossier van een Officier van het 2G. Ik had zijn volledige naam en het gros van zijn stamnummer. Ik miste enkel het voorvoegsel van zijn stamnummer (O, R,...) en ik kende zijn geboortedatum niet
 5. Voor de Landmacht begonnen de stamnummers met een R. Voor de Zeemacht was dat de N. Voor de Medische Dienst de M. Voor de Luchtmacht weet ik het niet meer zeker maar dacht ik dat de stamnummers van actieve militairen met een A begon (Tsjokke -> F1 Help???) . Voor dienstplichtigen bestond er een andere regeling
 6. In die periode werden de stamnummers namelijk toegekend per eenheid en werden de stamboeken eveneens beheerd door de eenheden, het militair dossier werd pas vanaf 1918 ingevoerd. In het KLM worden deze oudere dossiers namelijk niet gerangschikt of gearchiveerd op naam, maar op stamnummer: hierdoor is een opzoeking dus een werk van zeer lange adem

Index dossiers Belgische militairen online. by Patrick Vanhoucke on oktober 5th, 2013. Bent u op zoek naar een voorouder die in het Belgische leger heeft gediend? Dan kunt u sinds kort gebruik maken van een databank van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis om op zoek te gaan naar een dossier over uw voorouder Start uw onderzoek met behulp van onze zoekhulpen. Ontdek welke collecties voor uw onderzoek relevant zijn Een bewijs van legerdienst kan bekomen worden op de gemeente. Indien het daar niet kan, dan kan men een aanvraag sturen naar volgend mailadres : contact@mil.be Geef zeker je volledige naam en geboortedatum. Alle verdere info mag ook natuurlijk. (stamnummer, eenheid, jaartal, enz) Terug naar Bove Op zoek naar kameraden uit je dienstjaren. Je was vrijwillger in leger of milicien . Na al die jaren wil je misschien terug in contact komen met jouw oude makers van toen waar je veel goede en slechte dingen hebt meegemaakt

KNOPS Michel Jean | Militairen van Diest in de Groote Oorlog

Stamboekuittreksel Defensi

Persoonlijke militaire dossiers. Bijzonder veel bezoekers zijn geïnteresseerd in de eigen familiegeschiedenis en op zoek naar een voorouder in het Belgische leger. Het KLM bezit de dossiers van alle officieren geboren voor 1900 alsook de dossiers van onderofficieren en soldaten geboren tussen 1845 en 1888 interbellum, militaire en buitenlandse politiek en de legerhervormingen van de jaren 20 en 30. We zullen ons algemeen overzicht beginnen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en heel het interbellum in vogelvlucht overschouwen, tot aan de Duitse invasie op 10 mei 1940

opgemaakt (Model 150 voor militairen - Model B van de MEDEX voor burgerpersoneel van Defensie) en aan u wordt overhandigd voor verder gevolg. De volledige terugbetalingsmodaliteiten vindt u terug op de website van de Algemene Directie Budget en Financië Op 3 augustus 1914 weigert België Duitsland een vrije doorgang naar Frankrijk. De dag daarna valt Duitsland België binnen. Midden oktober na de inname van Brugge beslist het Belgische leger om de linkerover van de Ijzer als verdedigingslijn te houden en een aantal bruggenhoofden (Nieuwpoort, Schoorbakke en Diksmuide) op de rechteroever uit te bouwen

Mijn militair dienst stamnummer. Mon numéro de matricule militaire. 2 - Neem het volgende stamnummer. 2 - Si le numéro de base est. Schreef je daarom mijn dienst stamnummer? C'est pour ça que vous avez écrit mon matricule? Het twaalfcijferige stamnummer moet als volgt op beide zijden van internationaal tractiemateriaal worden aangebracht Mijn militair dienst stamnummer. Mon numéro de matricule militaire. Mijn Marine dienst stamnummer stond in bloed geschreven op de plaats van een misdaad. Mon numéro de matricule de marine était écrit sur le toit d'une scène de crime. Dus ik denk dat nog iemand anders je Marine dienst stamnummer kent, probie

Persoonsarchief Archief van Defensie Defensie

Militair stamnummer: 112 (12de Linie)/13551 Gesneuveld in Londerzeel op 29 september 1914. Staat hij soms niet vermeld in het guldenboek? Mvg, Beantwoorden. Marc Verlinden zegt: 31/07/2020 om 22:58. Beste Joris, ik zie hem er inderdaad niet bij staan. Militair: Indiensttreding: 1913 Stamnummer: 110/59465 Graad: Soldaat Tweede Klasse militie 1913 Eenheid: 10 de Linie Regiment afgedeeld bij S.T. Soqueuse Militaire loopbaan: Ingelijfd als militiaan der lichting 1913, provincie Limburg, 3de militiekanton gemeente Meldert

Persoonlijke militaire dossiers Koninklijk Museum van

 1. Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven
 2. o. (-s), getal waaronder een Belg. militair bij de Centrale Dienst van het Stamboek bekend is. (e) Het stamnummer van onderofficieren en soldaten bestaat uit een letter (s = landmacht, A = luchtmacht, N = zeemacht) en een volgnummer van 5-6 cijfers. Dat van officieren bestaat uit 5 cijfers. In Nederland kent men een →registratienummer.
 3. o. (-s), getal waaronder een Belg. militair bij de Centrale Dienst van het Stamboek bekend is. (e) Het stamnummer van onderofficieren en soldaten bestaat uit een letter (s = landmacht, A = luchtmacht, N = zeemacht) en een volgnummer van 5-6 cijfers

Vraag je attest online aan op www.mycareer.be. Je kan je attest niet aanvragen via stad Hasselt. Je moet je aanmelden via www.mycareer.be.  Via het tabblad 'mijn contactdossiers' kan je een 'nieuw contactdossier' aanmaken.Hier kies je 'militiegetuigschrift' model 1: model 1a: model 2: model 3: model 3a: model 4: model 5 : front: naam: geen voorblad: naam: geen voorblad : voornamen : voornamen : stamnummer : stamnummer dienst zijn hun vroegere hoedanigheid van militair kunnen aantonen. Waarvoor dient het attest van hoedanigheid ? Het attest van hoedanigheid kan dienen als bewijsstuk voor: De aanvraag tot toestemming voor het dragen van het uniform door militairen die niet meer in werkelijke dienst zijn (AO-J/571 C + DGHR-REG-DISPSYS-001 (Art. 104.d. stamnummers : Belangrijke datums: Betalingsdatum wedde april 2019: 29-04-2019 - 16u: Betalingsdatum achterstallen en uitzonderlijke prestaties: 29-04-2019 - 16u: Datums waarop de opdrachten bij PersoPoint moeten toekomen voor de betaling van 28-05-2019: 23-04, 30-04-2019 en 08-05, 14-05-201

TESSENS Gaston Henri | Militairen van Diest in de Groote

Flora Sandes (Serbian Cyrillic: Флора Сандерс, 22 January 1876 - 24 November 1956) was a British woman who served as an officer of the Royal Serbian Army in World War I.She was the only British woman officially to serve as a soldier in WWI. Initially a St. John Ambulance volunteer, she travelled to the Kingdom of Serbia, where she was welcomed and formally enrolled in the Serbian. RFC Evere was een Belgische voetbalclub uit Evere.De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 410 en had groen-zwart als kleuren. De club speelde heel haar bestaan in de provinciale reeksen.. Geschiedenis. In 1922 besloten de officieren van het Belgische Luchtmacht, gestationeerd op het oude vliegplein Haren/Evere een voetbalploeg op te richten, naar het voorbeeld van hun Britse collega's Bordje met foto ter nagedachtenis aan de Amerikaanse militair (Peter Van Pelt) Later ontdekte ik dat niet alle info correct was. Zoals bijvoorbeeld het geboortejaar (1915) en de dienstgraad (Tec.5 - gelijkwaardig aan korporaal). De volgende stap was om op zoek te gaan naar de nabestaanden van Frank

Index dossiers Belgische militairen online. Gepubliceerd op 10/12/2013. Bent u op zoek naar een voorouder die in het Belgische leger heeft gediend? Dan kunt u sinds kort gebruik maken van een databank van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis om op zoek te gaan naar een dossier over uw voorouder. Camouflagepatronen zijn zowel in militaire als civiele middens populair, zij het om compleet uiteenlopende redenen. [...] 09 jan. Sint-Niklaas. Lokerse Baan 26 9111 Belsele (Sint-Niklaas) tel: +32 3 772.36.78 fax: +32 3 722.04.85. amerikaantje@ null pandora.be. Tongeren. Luikersteenweg 65 Militair: Stamnummer: 18420 Graad: Luitenant oorlogsvrijwilliger Eenheid: 24e Linieregiment Datum overlijden: 11-09-1918 Ouderdom: 24 jaar Oorzaak: gedood door een kogel van een Duitse mitrailleur in hoofd en borst Plaats overlijden: Merkem Begraafplaats: Belgische Militaire Begraafplaats, De Panne, Kerkstraat Graf: B 22

Mijn militair dienst stamnummer. My military service number . See how Marine dienst stamnummer is translated from Dutch to English with more examples in contex Goede avond allen, Ik vroeg mij af of je via de stamnummers van militairen uit wo1 hun naam zou kunnen terug vinden. Via het klm-mra kan je op veel manieren een militair vinden m

WILLIO Charles Hubert | Militairen van Diest in de Groote

Frederik (militair stamnummer 194.3797) werd geboren te Berbroek op 19 november 1882 als zoon van Leopoldus Hendrickx en van Anna Hiemeleers. Hij woonde in de Bosstraat 7 te Berbroek en verhuisde in 1913 naar Hasselt, Aldenstraat 4. Frederik was gehuwd met Maria Martens en is overleden te Berbroek op 10 oktober 1947 Maar kennelijk wordt hij toch militair. Als Anna van Slooten, stamnummer 6.6. hoofdstuk 64. in 1874 overlijdt, vermaakt zij aan onderstaande personen het volgende: Notariële akte Js.de Louter rep 7718 15-09-1874 Testament Dit formulier wordt verstrekt aan personen (militair/burger) werkende voor DEFENSIE om dienstverplaatsingen uit te voeren binnen het grondgebied België en dient als bewijs van de noodzaak om deze verplaatsing uit te voeren in de huidige COVID19 situatie. Persoonsgegevens Graad: Stamnummer: Naam: Voornaam: Adres: Nummer: Postcode: Gemeente Militair: Indiensttreding: 1913 Stamnummer: 135/50784 Graad: Korporaal VC 1916 Eenheid: 1 Grenadiers 3/1 (9Cie) Datum overlijden: 29-01-1915 Ouderdom: 19 jaar Oorzaak: verwondingen aan de thorax (borstkas) Plaats verwonding: sector Diksmuide 22-10-1915 Plaats hospitaal: De Panne hospitaal l' Ocean Plaats overlijden: De Panne hospitaal l' Ocea

RAYMAEKERS Gustave Charles | Militairen van Diest in de

Stamnummer: 20055077 Acadamiejaar 2008-2009 Masterproef ingediend voor het behalen van de graad Master in de Geschiedenis Promotor: dr. Antoon Vrints Vakgroep Nieuwste Geschiedenis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Gent De oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog en de Belgische maatschappij (1918-1923) Erkenning voor onz HOOFDSTUK 17 Model recentste rijbewijs (PDF, 84.81 KB) HOOFDSTUK 18 Wie kan een Belgisch rijbewijs krijgen? (PDF, 146.21 KB) HOOFDSTUK 19 Afgifte van een Belgisch rijbewijs (PDF, 599.04 KB) HOOFDSTUK 2 Wederoproeping Militair kamp Elsenborn 15-29 april 1978. door arsenaal » 24 okt 2020, 17:23. 3 Reacties 715 Weergaves Laatste bericht door Raf 1950 29 okt 2020, 19:27 Arolsen 1972 / 14 Cie Genie. door Stoopken » 23 jan 2013, 14:28. 1; 2; 3; 41 Reacties 43968 Weergave Belgisch militair ereperk - Pelouse d'honneur belge, Maastricht. 44 personne(s)/personen Stamnummer: 109/79438. Zwaar gewond aan Albertkanaal bij de slag om de brug van Vroenhoven, LI, BE. Allicht In hospitaal te Maastricht, Limburg, NL overleden aan opgelopen verwondingen

Militair: Indiensttreding: 18-01-1915 Stamnummer: 118/1959 Graad: Soldaat Tweede Klasse OV (oorlogsvrijwilliger) Eenheid: 18 e Linie Regiment ¾ 12 e Compagnie Datum overlijden: 14-10-1918 Ouderdom: 22 jaar Oorzaak: gestorven: getroffen door obusscherven Plaats verwonding: Handzame (Luikhoek) Plaats hospitaal: Plaats overlijden: Handzame (Luikhoek = KWARTIER 1STE LUITENANT-TER-ZEE VICTOR BILLET = = alias KWARTIER LTZ VICTOR BILLET = = alias OPLEIDINGSCENTRUM VAN DE ZEEMACHT = Sinds het Keizerlijk decreet van 15 oktober 1810, waarbij beslist werd dat elke garnizoensstad terreinen voor militaire oefeningen moest ter beschikking stellen, bevond er zich te Sint-Kruis-Brugge een oefenterrein voor cavalerie en infanterie.Zelfs reed Stamnummer 8346 Geboren te MOERKERKE op 09/08/1864 Zoon van Pierre en Rosalie VERDIEVEL Gehuwd met Sylvie DEBRABANDER Gesneuveld aan de EDEMOLEN te NAZARETH op 07/10/1914 in een gevecht met de vijand Begraven te NAZARETH op 08/10/1914 en herbegraven op de S.B. van ZOMERGEM op het militair Erepark - graf 10 De militair die gepensioneerd werd kan het atttest van hoedanigheid aanvragen per brief gericht aan DGHR-HRA-E/N-DISTINCT-HONOR, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 4C, Everestraat 1, 1140 Brussel. Vermeld in dit schrijven onderstaande gegevens: uw naam; uw voornaam; uw geboortedatum; uw geboorteplaats; uw stamnummer als militair

Op den 5den dezer overleed tot onze grote droefheid na eene ziekte van circa 4 maanden onze teergeliefde vader Jacobus Flikkenschild. Ridder van de Militaire Willemsorde der 4de klasse, gepensioneerd ambtenaar, gezworen landmeter, rooimeester en gewezen 1e luitenant der artillerie schutterij te Soerakarta John Condon - Age 14 Het verhaal van de jongste gesneuvelde van de eerste wereldoorlog, John Condon - Age 14 The story of the youngest soldier, 'Killed in action' in the first wa Ik ben op zoek naar kronieken of info betreft mijn grootvader: Jansegers Frans Josephus; Geboren in Lebbeke 22 maart 1888; Artillerie; Stamnummer 6266956 en/of 6266964 (Jansegers Frans Joseph

Index dossiers Belgische militairen online - Geneane

Controleer 'stamnummer' vertalingen naar het Frans. Kijk door voorbeelden van stamnummer vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Algemene Centrale van het Militair Personeel Centrale Générale du Personnel Militaire 1 Het abonnement op De Schildwacht en op de elektronische nieuwsbrieven zijn inbegrepen in de bijdrage. 2 Verdediging van de beroeps en de morele belangen. 3 Bijstand door eigen mandatarissen op het gebied van tucht, statutaire commissies, MC(B)GR e

Opvragen militair dossier - Hét ABL-History Foru

Vroeg of laat komen we allemaal op het punt dat onze loopbaan binnen Defensie eindigt. Ter gelegenheid van prestaties met protocollair of militair karakter, mag een gepensioneerde militair of een burger van bepaalde categorie tijdens zijn actieve loopbaan binnen Defensie, het militair uniform dragen mits de nodige toelating en in het bezit zijnde van het attest van hoedanigheid Plus d'infos/Meer info: Stamnummer: 102/93161. Gesneuveld te Oostwinkel en in het hospitaal te Ronsele, OV, BE gestorven aan de gevolgen van obusscherven. Laatste rustplaats: Oostwinkel, OV, BE, gemeentelijke begraafplaats, militair ereperk (Bronnen [163], [175] en zijn graf

Stamnummers - Hét ABL-History Foru

Stamnummers en stamboeken Belgisch leger 19e eeuw - Forums

Index dossiers Belgische militairen online Familiekunde

Video: Zoekhulpen Nationaal Archie

Legerdienst.b

Pagina laatst gewijzigd op 24 april 2018. Nieuws. 5 februari 202 Maandag 10 oktober 1966 - Dag 1 - 14:30u..:we taxiën op de airstrip van Solenzara, een aan de oostkust gelegen militaire luchthaven vooral gebruikt door het Franse Vreemdelingenlegioen. Het eiland zelf meet 183km van noord naar zuid en 85km over de grootste breedte; een typisch Middellandse Zeeklimaat met droge, warme zomers en vochtige winters tekenen er het klimaat Belgium.be Informatie en diensten van de overheid Menu. Home; Adressen en website 266 aanbiedingen in januari - Bekijk alles met epauletten! Maak je verzameling compleet, koop Verzamelobjecten op Marktplaats. Ook siku, diddl en stenen honden worden aangeboden en gezocht op Marktplaats. Verzamelobjecten kopen of verkopen doe je via Marktplaats

THOUMSIN Victor Hippolyte, stamnummer N 17012, w erd bevorderd tot luitenant in de reserve bij het bataljon Pontonniers , Cie P/T.A op 28 september 1916. Hij werd zwaar gekwetst aan hoofd en ledematen door schrapnels komende van ontplofte obussen tijdens werken op een Polygoon in ADINKERKE en overleed aan zijn verwondingen in het militaire hospitaal Océan (De Panne) op 23 maart 1918 Lees verder over Réflexions pour contribuer à l'histoire de la marine militaire belge : La ''Belgian Top Division'' de la Royal Navy en 1940. - Met foto's; Verbroedering Oud-Strijders Royal Navy S.B.45 jaar . Nog altijd hechte vriendenkring Wij willen stamnummer 13 terug! Met die boodschap opende Beerschot Wilrijk-supporter Kristof Tyssen woensdagavond een online crowdfunding. Nadat hij had.

Overlijdensberichten van militairen in het Franse Leger afkomstig uit het Departement van de Twee Nethen (waartoe Sint-Amands in die tijd behoorde)Het jaar VII ( = 1798-1799) tot 1817 (De namen zijn in het archief niet altijd correct weergegeven.Tussen haakjes de juiste naam) 2012-10-12 - Verslag: 05 - Dag van de vakrichting militaire en burgergenie 2012 2012-05-10 - Verslag: 04 - Dag Lt De Wispelaere te Jambes d.d. 10 mei 2012 2011-09-23 - Verslag: 03 - Dag van de vakrichting militaire en burgergenie 2011-05-13 - Verslag: 02 - Dag Lt De Wispelaere te Jambe

Militie.be op zoek naar jouw kamarade

Stamnummer 13 26 april 2013 om 03:00 uur Een jaar of vijf moet ik geweest zijn toen mijn vader me voor de allereerste keer meenam naar een wedstrijd van Beerschot In de zoekrobot 'zoeken naar personen' vindt u het werk van vele vrijwilligers gedurende de voorbije jaren en decennia. Duizenden bladzijden archiefdocumenten werden op een systematische wijze geanalyseerd

AERTS Marcel Leonard | Militairen van Diest in de Groote

Militair stamnummer - Nederlands - Engels Vertaling en

Dankzij Willy van Breesgata hebben we de militaire fiche, die hij terugvond op het 'Belgian War Dead Register'.Een archiefstuk dat we tot nu toe nog niet hadden gezien. Mijn kennis opgedaan met het project rond de Heldenhuldezerken leert me dat dit de fiche moet zijn van de militaire graven dienst, post mortem opgesteld dus. Het is mij een raadsel wat alle afkortingen en cijfers zouden. Calais (FR) gemeentelijke begraafplaats Nord Belgisch militair ereperk graf nr 393 Begraafplaats: Calais F- Pas-de-Calais) gemeentelijke begraafplaats Nord Belgische militaire begraafplaats sectie 2 rij 16 graf nr 2 1915/01/2

Contacteer ons Defensi

Bijl, Bul, Bull, hoofdstuk 7 Johannes Klaase(n) Bijl en Johanna Elizabeth Reesinger, Wilhelmina Adriana de Groot, De website van de familie Bijl die begint in 1590 te Blokzijl, M.F. Silberman, Antje Dirkje Bijl, Neeltje Landsman, Dirk Frederik Koch, Antje Dirkje Sitter, Johannes Klaase Bijl, Gijsbertha Marijke Klinkenberg, Louisa Maria Anna Belder, Elizabeth Bijl, Tom Bijl, Jeannette Bijl. Strubbelingen over stamnummer KFC Turnhout bemoeilijken fusie. Militair uit Balen is laatst overgebleven Antwerpenaar in 'Homo Universalis': Mirakel dat ik dansopdrachten overleefde.

Nederlandsch-Indisch Leger - narkiv

De militairen kenden niets van de werking van de sluizen, dus werd Geeraert's hulp met dank aanvaard. Hendrik Geeraert bleef gans de oorlog in Nieuwpoort en werd zelfs ingelijfd bij een speciaal opgerichte eenheid Compagnie Sapeurs-Pontoniers. Hij droeg een militair uniform, kreeg stamnummer 62473693 en werd betaald door het leger VIII.76 Joannes Franciscus SWANNET, geboren op 25-10-1887 te Borgerhout, overleden op 05-08-1914 te Wandre op 26-jarige leeftijd, Soldaat tweede klasse mil.1907, gesneuveld 05-08-1914 begraafplaats: Wandre rue Bois la Dame militaire begraafplaats graf nr.8 Stamnummer 111/56002 Eenheid: 11 Li 3/4 (12 Cie) www.wardeadregister.be, zoon van Antonius Aloysius SWANNET (zie VII.41) en Virginia. Je vraagt je aanvraag met vermelding van je uitgebreide contactgegevens, je rijksregister- of stamnummer en de periode waarin je als militair in dienst was, per post aan op volgend adres: Algemene Directie Human Resources Divisie Administratieve Expertise Centrale Dienst van het Stamboek Kwartier Koningin Elisabeth Eversestraat 1 1140 Brusse 10 relaties: Arrondissement Doornik, Édouard-Joseph Belin, Begraafplaats van Obigies, Celles (Henegouwen), Doornik, Lijst van gemeenten in het Waals Gewest, Lijst van militaire begraafplaatsen in België, Lijst van parochies van het bisdom Doornik, Lijst van voetbalclubs in België naar stamnummer, Pecq. Arrondissement Doornik. Het arrondissement Doornik is een van de zeven arrondissementen.

Hij werd begraven in Adinkerke op de militaire begraafplaats onder het nummer 960 op 22 februari 1916. Op 3 september 1921 werd hij herbegraven in Merchtem. Hij werd onderscheiden met het Oorlogskruis met Palm op 2 maart 1916 en kreeg eveneens het Militair Ereteken 2 e klasse en 2 frontstrepen. Zijn stamnummer is 150/8524 Op de officiële website van de gemeente Boxtel kunt u producten en diensten aanvragen en vindt u nieuws en informatie van de gemeente

COMMERS Henri François | Militairen van Diest in de GrooteZevenkerkenVAN SCHOUBROEK Louis | Militairen van Diest in de GrooteVan Den Heuvel Lodewijk (Louis) - Kempense Klaprozen

Stamnummer 3 Door supporters voor supporters. V&A; Forumoverzicht. Archief. Politiek en actualiteit. Zoek; Zoek Uitgebreid zoeken. Nieuws. Alles van politiek en actua kan je hier bespreken. Moderator: Moderators Op militair vlak is Amerika nog sterk, voor rest niet meer wat het is geweest imho, en hilarische figuren als Trump/Biden (en eigelijk de helft van die andere kandidaten) breken het nog meer af natuurlijk We schrijven het gezegende jaar 1888. Op een zanderige vlakte in Wilrijk, die eigendom is van het Ministerie van Landsverdediging en door militairen wordt ingepalmd, ziet de Antwerp Golf Club het levenslicht. Het stamnummer 1 wordt virtueel toegekend, want we staan aan het begin van de Belgische golfgeschiedenis. 132 jaar geleden was golf al lan Glebbeek, index, stamboom Glebbeek, Colverius genealogie Glebbeek, Glabbeek, Amsterdam, Den Haag, genealogie van de familie Glebbeek die begint in 1680 in Kesteren, Tom Bijl, Jeannette Bij - stamnummer - officieel adres (in België) - aanvraag kaart van hoedanigheid Deze dienst controleert de militaire databank en zal die kaart invullen en terugsturen naar de aanvrager. Het is bijgevolg de aanvrager zelf die de aanvraag moet doen War Heritage Institute. Jubelpark 3. 1000 Brussel. Tel. : +32 (0)2 / 737 78 11. wardeadregister@warheritage.b

 • Synoniem bekend voorkomen.
 • Zenderen horloges.
 • Oude Dressoir opknappen.
 • Reebok CrossFit.
 • Ons Amsterdam.
 • Disneyland online souvenir Shop.
 • Facebook kerstfoto maken.
 • Radbag review.
 • Biefstuk met rijst.
 • Meldkamerspel duits.
 • Trouwjurk kanten rug.
 • Kinderbed auto Marktplaats.
 • Sluiting skihelm.
 • Sport bh grote maten hardlopen.
 • Www Boer.
 • Dierenasiel Leusden.
 • Schoenen Outlet Tilburg.
 • Haar verven kapper Utrecht.
 • Dierlijke vezels.
 • Schorpioen en Schorpioen Vriendschap.
 • Fotokader maken online.
 • Duc kduck.
 • A7 Snelweg Noord.
 • F22 Nederland.
 • MacBook Pro toetsen bestellen.
 • Appartement te huur Berchem Koopjeskrant.
 • Chevrolet SUV usa.
 • Tricuspidalisklep insufficiëntie.
 • Lidl glutenvrije week 2020.
 • Milano Maasmechelen.
 • Kloosterheerd Ter Apel.
 • Elefante Bianco.
 • Radioactiviteit kaart Nederland.
 • Gele wond verzorgen protocol.
 • Herintreden logopedie.
 • Basilicum geschiedenis.
 • Hangbrug Harz.
 • Linux versie opvragen.
 • Tech websites Nederland.
 • Disney font generator.
 • Kopiëren en plakken Facebook iPad.