Home

Grondwoord samenstelling

Grondwoord, afleiding en/of samenstelling? Kies de correcte antwoorden. Zijn de volgende woorden grondwoorden, afleidingen of samenstellingen? Selecteer ALLE juiste antwoorden. Toon alle vragen <= => kaftpapier. Grondwoord. Samenstelling. Controleer; OK. grondwoord woord waarvan uitgegaan wordt bij de vorming van een samenstelling * (met een ander grondwoord, bijvoorbeeld: keukendeur) of van een afleiding * (met een voorvoegsel * en/of een achtervoegsel * , bijvoorbeeld: ondeugdelijk) Een grondwoord is het woord dat de basis of de kern vormt van een geleed woord of samenstelling. De kern van het gelede woord ongelukkigerwijs is geluk: (on-)geluk (-kig-er-wijs). De kern van de samenstelling prijsvraag is vraag, en van vraagprijs is dat prijs Samenstellingen bestaan bijvoorbeeld uit twee zelfstandige naamwoorden: huis en deur worden samen huisdeur. Maar ook andere (langere) combinaties zijn mogelijk: langetermijnplanning bestaat uit een bijvoeglijk naamwoord ( lang ) en twee zelfstandige naamwoorden ( termijn en planning ) en spinnewiel bestaat uit een deel van het werkwoord spinnen en het zelfstandig naamwoord wiel

Grondwoord, afleiding en/of samenstelling

We gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een grondwoord met een bijzondere voor- of nabepaling. (1) met de elementen niet-, non-, bijna-, oud-, ex-, aspirant-, adjunct-, substituut-, chef-, kandidaat-, interim-, stagiair-, leerling-, assistent-, collega- of meester-. niet-rookster Als we twee woorden bij elkaar brengen om er een nieuwe betekenis mee uit te drukken, dan tonen we het verband tussen de delen door ze aan elkaar vast te schrijven. Dat doen we met samenstellingen die uit twee of meer delen bestaan. tuinstoel; overnemen; bedrijfsklaar; paardenbloem; langetermijnplanning; linkerdijbeenbreu Samenstellingen met afkortingen: tv-gids, wc-papier, havo-examen Samenstellingen met ex, oud en bij klaar-over: ex-collega, ex-vrouw, oud-leerling, oud-burgemeester 31. Trottoirwoord trottoir 32. Tussen-e De tussen -e komt bij samenstellingen waarbij: de hele samenstelling een bijvoeglijk naamwoord is: machteloos, reuzeleu 1) Taalkundige term 2) Wortelwoord (2) een woord waarvan andere woorden worden gevormd door afleiding of samenstelling Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken

grondwoord woordenlijs

 1. Een Nederlandse samenstelling is een Nederlands woord dat bestaat uit twee of meer vrije morfemen ofwel leden die elk afzonderlijk ook als opzichzelfstaand woord kunnen voorkomen
 2. samenstelling . geleed woord * dat bestaat uit twee of meer grondwoorden *, eventueel verbonden door een tussenklank *.De samenstelling heeft doorgaans een betekenis die verband houdt met de grondwoorden. Zo is een badkamerdeur een deur die toegang geeft tot een kamer waar een bad staat. Een samenstelling heeft één hoofdklemtoon en wordt doorgaans in één woord geschreven of met een.
 3. Samenstellingen met als eerste deel een woordgroep 2.1 Samenstelling: 6.4 afleiding - bijzonder geval: afleiding van letter, cijfer, symbool of initiaalwoord regel 6.J Als het grondwoord een letter, cijfer, symbool* of initiaalwoord* is, gebruiken we een apostrof... uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels
 4. Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee delen die beide ook zelfstandig kunnen voorkomen ( keukentafel = keuken en tafel; geletruidrager = gele trui en drager ). Een afleiding is een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels ( onschuldig )

Grondwoord Schrijfwijzer

Afleiding / samenstelling Onze Taa

 1. g van een samenstelling* (met een ander grondwoord, bijvoorbeeld:keukendeur) of van een afleiding* (met een voorvoegsel* en/of een achtervoegsel*, bijvoorbee [..
 2. Indit filmpje leer je meer over grondwoorden, samenstellingen en afleidinge
 3. (f) grondwoord met bijzondere voor- of nabepaling regel 6.I We gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een grondwoord met een bijzondere voor- of nabepaling
 4. Een ongeleed woord is een woord waarin geen enkele samenstelling, afleiding of vormverandering door een uitgang te onderscheiden is (tafel, hygiëne, ladder, snel, wandel). Een afleiding is een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels (onschuldig)
 5. 46 leermiddelen gevonden over grondwoord, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen
 6. Bij samenstelling wordt een woord samengesteld door vrije morfemen of woorden te combineren. De onderdelen van een samenstelling kunnen, in tegenstelling tot die van een afleiding, allemaal als zelfstandig woord voorkomen

6.3 Samenstelling - bijzondere gevallen met koppelteken ..

 1. In een samenstelling schrijf je een tussen-n als het linkerdeel een meervoud heeft op -en, maar geen meervoud op -es. Vaak gaat het dan om een zelfstandig naamwoord als grondwoord met een achtervoegsel. De afleiding kosteloos bestaat bijvoorbeeld uit het zelfstandige naamwoord kost (zoals in de kost verdienen).
 2. Grondwoord, afleiding of samenstelling Inoefenen (herkennen) van de grammaticale begrippen: grondwoord, afleiding en samenstelling . De oefening bestaat uit meerkeuzevragen met meerdere keuzemogelijkheden aangezien sommige woorden zowel tot de afleidingen als tot de samenstellingen behoren
 3. Samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgen geen tussen-n. dineetje: dinertje: Verkleinwoord = grondwoord + -tje als verkleiningsuitgang. ding-dong: dingdong: Sommige combinaties behandelen we als een samenstelling. Ze krijgen een koppelteken als gelijkwaardige delen met elkaar worden gekoppeld

Samenstellingen Toelichting Een samenstelling is een woord dat is gevormd door twee of meer grondwoorden. Deze woorden hebben los van elkaar ook een betekenis. Huis en dier vormen samen de samenstelling huisdier. De woorden hebben los van elkaar een betekenis. O Samenstellingen. Tussen de woorden van een samenstelling schrijf je soms extra letters (tussenletters). Hoofdregel: Je schrijft de tussenletters -(e)n- als het éérste deel een zelfstandig naamwoord is met alléén een meervoud op -en of -n This is NWTC3 - Vraag 41 - Grondwoord, samenstelling, afleiding, leenwoord by Bart Descamps on Vimeo, the home for high quality videos and the peopl 1 GRONDWOORD, SAmENStELLING EN AFLEIDING Een grondwoord is niet meer op te splitsen in delen: school, ziek, student Bij samenstellingen kunnen alle afzonderlijke delen ook zelfstandig voorkomen. zee + honden + opvang + centrum zeehondenopvangcentrum lange + termijn + planning langetermijnplanning derde + wereld + land derdewereldlan De regels voor de tussenletter -n- gelden voor samenstellingen waarin tussen de delen een sjwa van de wordt gehoord. De regels zijn niet van toepassing op samenstellingen waarvan het eerste deel als afzonderlijk woord al op -en eindigt. binnendeur goudenregen havenhoofd rekenmeester tussenletter De regels zijn evenmin van toepassing op samenstellingen met een oude naamvals-n

Ongelijkwaardige samenstellingen bestaan uit woorden waarvan één het grondwoord is en de andere daar ondergeschikt aan zijn. Je kunt het bijna altijd horen aan de klemtoon. Is er maar één lettergreep met de klemtoon, schrijf dan het woord helemaal aan elkaar Samenstellingen worden zo veel mogelijk als één woord gespeld. Ze krijgen een koppelteken als de klinkers op de woordgrens botsen. brutowinst christendemocratisch contraproductief driepuntslasapparaat exportsubsidiëringsaanvraag maximumwedde minicomputer participatiemaatschappij subsysteem telecommunicatiebedrijf vanilleyoghurt auto-ongeluk chocolade-ijs dia-avond domino-effect gummi-jas. Een afleiding bestaat uit een kernwoord met een voor- of achtervoegsel dat op zichzelf meestal geen woord is. Voorbeelden: tijdloos; werkzaam; ondankbaar; Zulke voor- en achtervoegsels geven het kernwoord een andere betekenis. Ook verandert vaak de woordsoort door het achtervoegsel. meisje (zn) - meisjesachtig (bnw.); Veel voorkomende voorvoegsels zijn Een in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord. semi-ambtelijk: semiambtelijk: Een afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken Woordvorming: grondwoord, samenstelling en afleiding. Education. _abc cc embed * Powtoon is not liable for any 3rd party content used. It is the responsibility of each user to comply with 3rd party copyright laws. × Copy this link to.

H6 Samenstellingen - Nederlandsuitleg H5-6

6.2 Samenstelling en afleiding aaneen woordenlijs

4.1.1 In samenstellingen 4.1.2 In afleidingen 4.2 Tussenletter -s- 4.1 Tussenletters -e- en -en-terug naar boven. 4.1.1 In samenstellingen. Soms horen we tussen de twee grondwoorden van een samenstelling een doffe 'e'. Dan is de vraag of we die doffe 'e' als -e- schrijven of als -en-. Regel Een grondwoord is de kortste vorm van een woord. Meerdere grondwoorden aaneen vormen een samenstelling. En wanneer je aan een grondwoord een voor- en/of achtervoegsel toevoegt, krijg je een afleiding. Voorbeelden van grondwoorden zijn deur, stad en geluk. Samenstellingen zijn dan deurklink, stadswal, gelukzak Bij samenstellingen (zoals media-invloed) komt een streepje. Afleidingen en ongelede woorden. Bij afleidingen en in ongelede woorden komt een trema om klinkerbotsing op te lossen. Een afleiding is een woord waarvan ten minste één deel niet als zelfstandig woord kan voorkomen. Dat deel is dan een voor- of achtervoegsel, zoals be-en -ig

Website van Remco Vrancken, docent Nederland Ken ik deze leerstof uit het lager onderwijs nog? Deel 1 les 4grondwoorden, samenstellingen en afleidingen. Soorten woordenEr zijn verschillende soorten woorden. korte woorden lange woorden bv. zonbv. zonnebeschermingeen grondwoord- 1 -Dit is de kortste vorm van een woord.hondkatbloemtaarteen grondwoord- 1 -Je kan een grondwoord wel in lettergrepen opsplitsen. raketra -Maar je kan het niet in. Maak met de twee delen een samenstelling. Let op de regels voor de tussen-n. 1. akte + tas. 2. leraar + tekort. 3. paard + middel. 4. gedachte + gang. 5. kerk + raad. Controleren. Maak van het grondwoord en het achtervoegsel een afleiding. Let op de regels voor de tussen-n. 1. kost + loos. 2. woord + loos. 3. antilope + achtig. 4. ster + dom. 5.

De samenstelling heeft doorgaans een betekenis die verband houdt met de grondwoorden. Zo is een badkamerdeur een deur die toegang geeft tot een kamer waar een bad staat. Een samenstelling heeft één hoofdklemtoon en wordt doorgaans in één woord geschreven of met een koppelteken. De delen van een samenstelling noemen we het linkerdeel en het. Een samenstelling kan zelf ook weer het linker- of rechterdeel van een nieuwe samen-stelling zijn (eukk entafelgesprek, designeukk entafel ). De woorden waarmee een samenstelling wordt ge-vormd, zijn de grondwoorden van de samenstelling. EEN AFLEIDING is een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels (onschuldig) Samenstellingen met een losse letter. Samenstellingen met een losse letter, zoals T-shirt en c-sleutel, krijgen een streepje, ook als het geen afkortingen zijn.Zo is het bijvoorbeeld: x-as, B-acteur en A-merk. Als er zowel een woord vóór als ná de afkorting of losse letter staat, staan er twee streepjes (koppeltekens) in de samenstelling: kleuren-tv-scherm, post-hbo-opleiding, voetbal-T-shirt In sommige gevallen maken we samenstellingen (dus van twee bestaande woorden, bv. meerdere + jaar), maar de nieuwe samenstelling bestaat niet op zich zelf. Ze ontstaat maar als we er nog een suffix aan toevoegen: meerderjaar bestaat niet, maar meerderjarig wel. In dat geval spreken we van een afgeleide samenstelling Nederlands: ·de vorm van iets zonder detaillering De bungalow voor de familie Zwijnenberg, een bekende makelaar in Enschede, bevat alle kenmerken van de typische bouwstijl van Zantinge, zoals de gele bakstenen, de gebogen Romeinse dakpannen en een binnentuin met veel privacy. De grondvorm en de vierkante structuur van de woonfunctie werden al in de.

Lenteachtig (grondwoord is lente), sterrendom (meervoud eindigt alleen op sterren), heideachtig. - Geen tussen-n als het eerste woord van de samenstelling op n en zowel s kan eindigen: groenten/groentes - groentekraam. Tussen - s - Schrijf een tussen-s als je de s kunt horen in de samenstelling: Stationsplein, streepjescode Tabel 2: Voorbeelden van sjwa-substantieven als eerste leden in samenstellingen Van sommige sjwa-substantieven bestaat alleen een lange samenstellingsvorm, dus met een sjwa (a-b); van andere sjwa-substantieven komt alleen een korte samenstellingsvorm voor (c); soms komen de korte of de lange vorm beide voor samenstellingen. Het is dus niet naäpen maar na-apen,. Waarom na-apen wel een samenstelling is en coöperatie niet vermeldt het groene vod niet. Christa 2004-04-23 15:41:25 UTC. Permalink. Post by Peter Smulders. Post by tsjet Volgens mij is naäpen de oude spelling en na-apen dan nieuwe spelling Woordenschat Op deze pagina oefen je verder op woordenschat: grondwoord, samenstelling of afleiding. Maak de oefeningen in volgorde hieronder. Op het einde maak je een oefening op hyponiemen/hyperoniemen Read the latest magazines about Grondwoord and discover magazines on Yumpu.co

Afleiding is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen. Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels Start studying Spelling: afleidingen - samenstellingen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Wat is een samenstelling? We bedenken niet voor elk nieuw ding een nieuw woord. Soms plakken we twee of meer bestaande woorden aan elkaar. het grondwoord. het stukje dat vooraan is toegevoegd (het voorvoegsel). oneens gefluister bekeuren herdenk Kleur in de woorden: het grondwoord Het woordenboek bevat naar schatting zo'n 70.000 tot 80.000 hoofdingangen of lemma's: grondwoorden, samenstellingen (voor het merendeel gelexicaliseerde) en gelexicaliseerde afleidingen. De redigeerfase startte in 1991 Samenstellingen. Algemeen. Een samenstelling is een woord dat opgebouwd is uit twee grondwoorden. In het Nederlands schrijven we samenstellingen zo veel mogelijk aan elkaar. Indien er daardoor klinkerbotsing is of er een plus (+) in het grondwoord staat, gebruiken we een koppelteken Een afleiding of derivatie is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen (gebonden morfemen). Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels (ook wel pre- en suffixen genoemd). De termen afleiding en derivatie worden ook gebruikt in het kader van woordvorming, om het morfologische. Grondwoord: niet meer op te splitsen in delen Bv. school, ziek, student Samenstelling: afzonderlijke delen kunnen ook zelfstandig voorkomen Bv. zee + honden + opvang + centrum: zeehondenopvangcentrum (soms duikt een extra tussenklank, of liggend streepje in of valt er een letter weg) Bv. stad + wandeling: stadwandeling Afleidingen: woorden waarvan niet alle delen zelfstandig kunnen voorkomen.

Samenstellingen. Wat is een samenstelling: 1. Een combinatie van woorden die als eenheid wordt gezien. 2. De onderdelen daarvan kunnen ook zelfstandig voorkomen. 3. Deze hebben één (hoofd)klemtoon. Losgeld: 1. Het is een begrip, de onderdelen vormen samen een nieuwe eenheid. 2. Los en geld kunnen ook los voorkomen. 3 Als student secundair onderwijs ontdek je in het lestraject 'Woordleer - woordvorming: grondwoord, de afleiding en de samenstelling' alles wat je maar moet weten over dit thema, gebracht op een toffe en duidelijke manier! Bekijk ook zeker onze andere lestrajecten uit de rubriek Nederlands Als er wel nog een grondwoord is, schrijf je de laatste twee delen aan elkaar vast. de doe-het-zelfzaak, een negen-tot-vijftype; REGEL 5 Als een samenstelling eindigt op een naam, schrijf je voor de naam een streepje. de regering-Verhofstadt, de wet-Lejeune, het proces-Van Noppen, het plan-Delors; REGEL En wanneer je aan een grondwoord een voor- en/of achtervoegsel toevoegt, krijg je een afleiding. Voorbeelden van grondwoorden zijn deur, stad en geluk. Samenstellingen zijn dan deurklink, stadswal, gelukzak. Afleidingen zijn deuren, stadje of stedelijk en gelukkig Indit filmpje leer je meer over grondwoorden, samenstellingen en afleidinge 27-jul-2019 - Met de klas samenstellingen zoeken, grondwoord laten onderstrepen, tekening bij laten make

Een grondwoord is een woord waarvan uitgegaan wordt bij de vorming van een samenstelling (met een ander grondwoord, bijvoorbeeld:keukendeur) of van een afleiding (met een voorvoegsel en/of een achtervoegsel, bijvoorbeeld: ondeugdelijk). De samenstelling heeft doorgaans een betekenis die verband houdt met de grondwoorden In samenstellingen vinden wij het als grondwoord in Kranendonk (onder Attenrode-Wever). Haar, ouder haru 'zandrug' vinden wij in Haren (onder Borgloon), en misschien in Heer, Batsheers, Heers, Opheers en Vrijheers

Hebben we te maken met een grondwoord, een samenstelling [twee of meer grondwoorden] of een afleiding [(voorvoegsel) + grondwoord + (achtervoegsel) Een afleiding bestaat uit een grondwoord waaraan een achtervoegsel of juist een voorvoegsel is toegevoegd: . zwemmer, zwemster; onding.; Zulke achter- en voorvoegsels zijn geen woorden: on-, semi-, -heid of -tje kunnen immers niet zelfstandig voorkomen. Dit bezit van onzelfstandige elementen maakt een afleiding tot iets wezenlijk anders dan een samenstelling.. KIJKER 1 Focus Samenstellingen Lesdoelen 1` De kinderen kennen de begrippen grondwoord, afleiding en samenstelling. 2` `De kinderen weten dat woorden samenstellingen vormen. 3`De kinderen kennen. Je kunt de grondwoorden in een samenstelling vinden. Je kunt het grondwoord in een afleiding vinden. Je kunt samenstellingen met bepaalde grondwoorden maken

1 1.1 SPELLING - DE TUSSENLETTERS IN SAMENSTELLINGEN Even herhalen Een GRONDWOORD is een woord dat niet in kleinere betekenisvolle elementen kan opgesplitst worden. Een SAMENSTELLING is een woord dat gevormd wordt door twee of meer zelfstandige woorden met elkaar te verbinden. Een AFLEIDING is een woord dat gevormd wordt door een zelfstandig woord te verbinden met een of meer niet-zelfstandig. Morfologie (taalkunde): Morfologie, Nederlandse samenstelling, Afleiding, Stam, Metanalyse, Reduplicatie, Gebonden morfeem, Consonantmutatie [Bron Wikipedia] on. Het klinkt normaal om te zeggen de handdoek (en dat is ook correct). Echter is het een samenstelling van de woorden hand en doek. Wikipedia zegt het volgende: Bij samengestelde woorden wordt altijd het lidwoord gebruikt van het grondwoord. Meestal is dit het laatste deel van de samenstelling. In mijn ogen is het grondwoord van handdoek 'doek' Een simplex of ongeleed woord is een woord bestaande uit slechts één morfeem.Het bedoelde woord verschijnt dan in zijn enkelvoudige, onvervoegde of onverbogen vorm. Het wordt ook stam of stamwoord genoemd, in het bijzonder als het een werkwoord betreft, of grondwoord, als het een andere woordsoort dan een werkwoord betreft. Soms worden ook de termen wortel en lexeem gebruikt

Grondwoorden, samenstellingen en afleidingen : Oefeningen

Uitleg Staal Spelling - basisschoolspinnewiel

Uithuizig is tevens een samenstelling: van uit en het (echter nietbestaande) huizig. Andere voorbeelden zijn veelvormig, veeljarig. Er liggen wel hoofdwoorden aan ten grondslag (uit + huis, veel + vorm, veel + jaar), maar die grondwoorden produceren alleen dan een samenstelling, als er een achtervoegsel wordt toegevoegd, zodat er een afleiding. Het grondwoord wordt dan vervoegd. Een samenstelling Een samenstelling bestaat uit twee of meer delen. Denk aan het woord 'keukentafel'. Het bestaat uit de delen 'keuken' en 'tafel', oftewel: een tafel die je in de keuken zet. Een afleiding Een afleiding bestaat uit een zogenaamd 'grondwoord' en een voor- of achtervoegsel (f) grondwoord met bijzondere voor- of nabepaling* regel 6.I. We gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een grondwoord met een bijzondere voor- of nabepaling. (1) met de elementen niet-, non-, bijna-, oud-, ex-, aspirant-, adjunct-, substituut-, chef-, kandidaat-, interim-, stagiair-, leerling-, assistent-, collega- of.

4AB – Extra uitdaging week 25

Grondwoord - 2 definities - Encycl

Samenstelling: een woord dat is gevormd door het verbinden van twee of meer bestaande woorden. Enkele voorbeelden: boomstam, stamboom, inktvis, stropdas, wandelpad. Afleiding: een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels. Enkele voorbeelden: ontwikkelen, verwikkelen, visachtig, inktachtig, verdele Regel voor samenstellingen. Bij een samenstelling is het eenvoudig: je zet een afbreekteken tussen de twee samengestelde delen. Renkema zijn er wel een aantal uitzonderingen, namelijk bij het achtervoegsel '-achtig', of '-aard' en bij een grondwoord dat eindigt op een medeklinker + '-st'. 4 Samengestelde woorden: twee woorden vormen 1 woord. Samenstellingen zijn woorden gemaakt van twee of meerdere andere woorden. Als je de losse woorden goed kan schrijven, dan kun je ook de samenstelling goed schrijven

Nederlands 1ste graad A secundair onderwijs: leuker online

2625 woorden beginnen met hand - Encycl

samenstellingen op. luister goed en schrijf de samenstellingen op. woorden aan elkaar kleven die veranderen nooit! Nieuwjaar tuwmeer gloeilamp leeuwenkooien chroevendraaiers wegwerpluiers gifslangen oogwenk plankenkoorts pringplank linkerbeen tinkzwa Spellingswerkbladen genereren, spelling oefenen en woorden flitsen met de woordpakketten van de meest gebruikte spellingsmethoden

Nederlandse samenstelling - Wikipedi

Enkele woordvormingsproc d s in het Nederlands . 1. SAMENSTELLINGEN: een woord dat bestaat uit twee of meer grondwoorden. (Een grondwoord is een woord dat op zichzelf voorkomt en niet meer op te splitsen is in andere grondwoorden.) b.v. gemeentehui In Samenstelling 1 draait het om een versterking van het grondwoord. Elk spel bestaat uit 11 samenstellingen. Enkele voorbeelden:- ijzer - sterk - raven - zwart. Lees meer Minder. Details. Taaldomino biedt handelend materiaal materiaal aan waarmee kinderen zelfstandig taalvaardigheden kunnen oefenen 1. Samenstelling . Je kunt van twee of drie woorden één woord maken: boeken + kast = boekenkast; studie + financiering = studiefinanciering; eerste + jaar + student = eerstejaarsstudent; hbo + opleiding = hbo-opleiding; massa + ontslag = massaontslag . Bij de samenstelling moet je letten op de volgende punten Het grondwoord is het deel van de afleiding dat ook als afzonderlijk woord bestaat (schuld). De voor- en achtervoegsels zijn de delen die niet als afzonderlijk woord bestaan (on- en -ig). • Een ongeleed woord is een woord waarin geen enkele samenstelling of afleiding (meer) te onderscheiden is (tafel, trap, ladder, schuld)

samenstelling woordenlijs

De combinaties i+j, e+ij, e+ui en i+i leveren een klinkerbotsing op in een samenstelling (gummi-jas, vanille-ijs, college-uitstap, sproei-installatie), maar niet in een ongeleed woord of afleiding (bijectie, beijveren, geuit, kopiist).. Een accent op een letter neemt de klinkerbotsing niet weg.We schrijven dus café-eigenaar.. We vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een. Compositie (of samenstelling) is in het Nederlands (net als in het Duits) een zeer productief woordvormingsprocedé.De resulterende woorden zijn over het algemeen 'rechtshoofdig', d.w.z. dat het rechterlid van de samenstelling de kern is van het samengestelde woord.Het bepaalt de semantische klasse, de syntactische categorie en ook het geslacht van het woord

Met Taaldomino samenstellingen set 1 leren kinderen spelenderwijs samenstellingen te maken. Maak bijvoorbeeld samenstellingen van woorden als 'dol', 'gelukkig' (dolgelukkig) en 'lood', 'recht' (loodrecht). Het eerste deel van de samenstelling vormt steed betekenis () bestaande, samenstelling ó (ANS, 1997, 12/01/01). De opbouw van een dergelijke samenstelling kan als volgt weergegeven worden: [[veertig +uur] + ig]. Verschillende procedés kunnen tot hetzelfde resultaat leiden en het is volgens de ANS niet altijd duidelijk volgens welk procedé een woord opgebouwd is, wat het grondwoord ervan is In een samenstelling met meerdelige eigennamen schrijven we nooit een koppelteken tussen de delen van de eigennaam. Voor de leesbaarheid is een koppelteken tussen de eigennaam en het grondwoord wel toegelaten: Lord of the Ringstrilogie (of Lord of the Rings-trilogie) James Bondfilm (of James Bond-film) Middellandse Zeegebie Je kunt een grondwoord dus niet meer in afzonderlijke woorden splitsen. Bv. bus, tand, werk, tapijt, douche Wat is een samenstelling? Als je grondwoorden samenvoegt, krijg je een samenstelling. brood + mager = broodmager sport + artikelen + fabrikant = sportartikelenfabrikant Er zijn verschillende soorten samenstellingen, bv We doen dat door aan het grondwoord een uitgang toe te voegen. • Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee of meer grondwoorden of delen (keukentafel; groeneamandelboom = boom waaraan groene amandelen groeien). Elk deel van de samenstelling bestaat ook als afzonderlijk woord (keuken en tafel; groene, amandel en boom) grondwoord, een samenstelling en een afleiding. In het deel Woordsoorten vind je: 01 Het grondwoord, de samenstelling en de afleiding 02 Het lidwoord 03 Het zelfstandig naamwoord of substantief 04 Het werkwoord 05 Het bijvoeglijk naamwoord of adjectief 06 Het bijwoord 07 Het voornaamwoord 08 Het telwoord 09 Het voorzetsel 10 Het voegwoor

 • Canon Legria GX10 Review.
 • Athene schiereiland.
 • Verse augurk kopen.
 • Online ondertekenen Word.
 • Nikon D60 nieuwprijs.
 • Tom in de buurt inloggen.
 • NPO Radio 1 podcast.
 • Margeregeling.
 • Maestro burger prijs.
 • Camping Bussum.
 • Funda Provincie Zeeland.
 • Taxi Oldenzaal Enschede.
 • Wat is infiltratie medisch.
 • Ticket St Maarten.
 • Beginnen met macrofotografie.
 • George grootste hond ter wereld.
 • Mijn ex heeft een ander maar ik wil haar terug.
 • Huisarts Rotterdam.
 • Wat is ontkleuren.
 • Tote bag bedrukken eco.
 • Zoe Wees Wikipedia nederlands.
 • Werksokken maat 38.
 • Lijsttrekkers 2021.
 • Doctor Who season 12 watch online free.
 • HEX to HSV.
 • Stheno Outer Worlds.
 • Prolene mat.
 • Schurft zwanger.
 • Meren Italië.
 • Chevrolet Apache 1955.
 • Koude sabayon met fruit.
 • Hoog/laag bed Medipoint.
 • Ariana Grande net worth.
 • Boarstream 38.
 • Katie Melua I Will Be There.
 • Mizuno Wave Lightning sale.
 • Rod Stewart YouTube.
 • Tol Frankrijk.
 • Comedy photo awards.
 • BMW 3 Serie Touring.
 • Kantelaar Leeuwarden.