Home

Recht woordenboek

Gratis woordenboek Van Dal

 1. 1 recht (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 niet gebogen (tegenstelling: krom (1)): een rechte lijn 2 niet scheef: een rechte hoek een hoek van 90 graden, waarbij de beide lijnen loodrecht op elkaar staan 3 omhoog gericht: recht overeind 4 zoals het zijn moet; = juist 5 (versterkend) echt, zeer: recht gelukkig 2 recht (het; o; meervoud: rechten) 1 gerechtigheid; = rechtvaardigheid: het recht handhaven; met recht terecht; goed tot zijn recht komen goed uitkomen; recht doen aan iets de waarde.
 2. 1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. 2. Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen. 3
 3. Rechten Studieboeken bestellen Bekijk ook een juridisch woordenboek per rechtsgebied links voor de betekenis van alle juridische woorden, termen en begrippen Kies om te beginnen een woordenboek per rechtsgebied van uw keuze uit de linkerkolom. Helaas zijn nog niet alle woordenboeken compleet of actief. Hier wordt hard aan gewerkt
 4. der bekende juridische begrippen
 5. Categorie: juridisch - Amo Institute of Sciences research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Belgisch recht, Inhoud: ruim 4.000 definities, Type: Belgian law dictionary,Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields

Amo Institute of Sciences - juridisch woordenboek

RECHT & CRIMINALTEIT WOORDENBOEK R-N/N-R (Paperback). ?Meer dan 1300 termen uit de rechtswetenschappen en de wetgevende praktijk, meer bepaald uit het.. Fockema Andreae's Juridisch woordenboek (Paperback). De vijftiende editie is geactualiseerd tot 5 juli 2011. De op 1 juli 2011 vervallen eis van een.. Absoluut recht wordt ook wel aangeduid als exclusief recht. Een absoluut recht kenmerkt zich door zaaksgevolg (droit de suite): het absolute recht blijft in principe op de zaak rusten, waar deze zich ook bevindt en anderen dan de gerechtigde dienen zich te onthouden van handelingen die de gerechtigde storen in de uitoefening van zijn exclusieve bevoegdheden Rechter - Man of vrouw die op basis van de wet rechtspreekt. Bij het strafrecht bepaalt de rechter of de verdachte schuldig is aan een strafbaar feit en legt vervolgens wel of niet een straf op. In het civiel recht en het bestuurlijk recht bepaalt de rechter welde van de twee partijen gelijk heeft

Na 2 weken gestopt met me studie ! Boeken zijn dus nieuw ! Juridische methoden isbn: 9789462907713 druk:6 prijs €25 inleiding in het nederlandse recht isbn: 9789082849554 druk: 20 prijs: €4 Bijvoeglijk naamwoord. recht. niet krom Ik was op zoek naar een rechte stang, maar kon die niet vinden.; niet scheef Het schilderij moest nog recht gehangen worden. Doordat de wind recht mijn kant opblies en het geluid van de donder steeds dichterbij kwam bleven mijn tranen stromen. (van een hoek) van 90° Door vervolgens een rechte hoek naar links te maken kwamen we weer precies op het.

recht van spreken hebben 2) wat volgens het gevoel van de meeste mensen eerlijk is - justice (la ~) 3) alle wetten en regels van de staat - droit (le ~) grondwet - constitution / loi fondamental Recht staat tegenover onrecht, waar tegenover valsch, echt tegenover onrecht of slecht en soms tegenover nagemaakt. Eene versterking van waar is waarachtig, eigenlijk wat waarheid bezit. Recht en waar geven verder te kennen, dat een persoon of eene zaak op den naam, dien hij draagt, werkelijk aanspraak heeft Wat is de betekenis van Recht? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 15 betekenissen van het woord Recht. Door experts geschreven Juridisch Woordenboek - H. Kennis Artikelen. Woordenboek . Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel. Het voorleggen van een zaak aan een hogere rechter door een procespartij wanneer deze het niet eens is met de beslissing van een lagere rechter

recht (ook: goed, juiste, juist, rechts, precies, net, OK, bevoegdheid, correct, eerlijk Het recht is een systeem van regels waarmee de mens de samenleving ordent. In het recht staat wat je wel en wat je niet mag doen. Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen. Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik

Griet | Lekker van bij onsbolWanneer kan de burgemeester een huisverbod op te leggen?

Online juridisch woordenboek - Gratis online de betekenis

Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen recht → legal, right, sheer, straight recht → straight, right, title, entitlement, claim, direct, straightforward, erect, square, right-angle, faithful, loyal, upright, staunch, true, trusty, right-hand, law, exact, precise, accurate, correct, proper, on time, prompt, punctual, regular, timely, tax, toll Gebruikers suggesties voor recht Controleer 'rechts' vertalingen naar het Latijn. Kijk door voorbeelden van rechts vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Woordenboek Duits Nederlands: Recht. breisteek waarbij de steken aan de voorkant zijn ingestoken 1. deze sjaal is recht gebreid 1; geheel van wetten en regels 1. dit is in strijd met het Nederlandse recht 1; horizontaal of verticaal 1. het schilderij hangt recht 1; niet gebogen 1. teken een rechte lijn 1; wat eerlijk en rechtvaardig is 1. je moet hem wel recht doen 1; wat je mag doen of hebben

gebakken zitten - de betekenis volgens Woordenboek van

Juridisch woordenboek met definities door AMS Advocate

 1. Definitie van recht in het Online Woordenboek. Betekenis van recht vertalen recht vertaling. Uitspraak van recht. Vertalingen van recht synoniemen. Informatie betreffende recht in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. rechtspraakrechtspleging, OpenThesaurus. Distributed under GNU General Public License. zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -en 1. wat je mag en wat je..
 2. Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) stelt vijf wetenschappelijke historische woordenboeken via één zoekapplicatie gratis online beschikbaar voor onderzoekers, docenten, studenten en andere belangstellenden. Samen beschrijven ze de Nederlandse woordenschat van circa 500 tot 1976, en de Friese woordenschat van 1800 tot 1975. Woord of citaat gevonden dat in onze historische.
 3. ologie en politiejargon een geschikt naslagwerk, want dit compacte en handzame boekje overlapt meerdere vakgebieden (strafrecht, verbintenissenrecht, erfrecht, cri
 4. Het recht van een verdachte om niet te worden gedwongen getuigenissen af te leggen in zijn eigen nadeel en mee te werken aan zijn eigen veroordeling. De verdachte mag niet onder ede ondervraagd worden. Uit het stilzwijgen van de verdachte mag de rechter geen negatieve conclusies trekken. Ook sommige getuigen hebben het recht te zwijgen

Belgian Law Dictionary - juridisch woordenboek

Het Nederlands recht is het geheel van wettelijke regels die gelden in Nederland. Deze regels vind je vooral in wetten, verdragen en rechtspraak. Het Nederlands recht is van toepassing op Nederlanders en iedereen die zich in het Koninkrijk bevindt Het online juridische woordenboek waar u makkelijk en snel de betekenis of vertaling vindt van een juridisch woord of begrip. Daarnaast proberen wij ook vaak extra uitleg te geven aan een bepaald onderwerp. - Wetgeving (belangrijkste verdragen wetten en regels) Het grootste woordenboek met uitleg van juridisch latijn. Zowel woorden, uitdrukkingen als termen worden uitgelegd in dit gratis woordenboek

spoor-14

Juridisch woordenboek. Een titulatuurlijst voor aanspreektitels en briefaanhef. Titel Titulatuur adressering Titulatuur in brief M/V Extra; Koning: Zijne Majesteit de Konin Woordenboek. Bel vrijblijvend: 072-514 46 66 0229-21 28 15 020-333 80 50. Home › Woordenboek › Rechtspersoon. Rechtspersoon. In het Nederlandse recht worden twee soorten rechtssubjecten onderscheiden: - Natuurlijke personen Natuurlijke personen, oftewel mensen,. Financiën: Financieel woordenboek (R.M. van Poll) Geneeskunde: Pinkhof Geneeskundig woordenboek; Marketing: NIMA Marketing Lexicon (Eric Waarts, Ed Peelen en John Koster) Psychoanalytica: Psychoanalytisch woordenboek (Harry Stroeken) Psychologie: Woordenboek van de psychologie (A.S. Reber) Recht: Fockema Andreae's Juridisch woordenboek Woordenboek.NU biedt een professioneel online puzzelwoordenboek. Dit kun je gebruiken om al je puzzelwoorden in op te zoeken en is dus een uitkomst voor de ontbrekende letters in je puzzel. Het woordenboek bevat reeds een grote woordenlijst en wordt elke dag aangevuld met nieuwe en moderne puzzelwoorden In Fockema Andreae's Juridisch woordenboek staan duizenden juridische termen, afkortingen en begrippen vermeld. Wat dit woordenboek uniek maakt, is dat het bovendien korte verklaringen met verwijzingen naar de desbetreffende wetsartikelen bevat

 1. Juridisch woordenboek Juridische documenten kennen vaak een eigen taal. Niet iedereen is hiermee bekend en dat kan vragen op roepen. Weet je een betekenis van een woord niet, of niet helemaal zeker? Het juridisch woordenboek van De Raadgevers geeft inzicht in de betekenis van juridische woorden. Heb je vragen of mis je een juridisch woord
 2. aasdomrecht oud Fries rechtssysteem tot ca 1600 (het naaste bloed erft het goed) aasen munt ab van, vanaf, door ab vanaf het eerste begin, eigenlijk vanaf het eerste e
 3. rechten. je lichaamshouding corrigeren Hij liep naar voren, rechtte zijn schouders en sprak ons toe. Hyponiemen. aanrechten, berechten, kantrechten; Zelfstandig naamwoord. rechten mv. meervoud van het zelfstandig naamwoord recht; meervoud van het zelfstandig naamwoord rechte; Hyponiemen. dierenrechten, douanerechten, mensenrechten, televisierechten, vrouwenrechte
 4. Beschikkingsbevoegdheid: recht om vrijelijk over een goed te beschikken. Men kan slechts de rechten op een goed aan een ander overdragen als men beschikkingsbevoegd is. Beslag: maatregel genomen door een schuldeiser tot aanwijzing en blokkering van vermogensbestanddelen in afwachting van executie

15 aanbiedingen in januari - Koop of Verkoop rechten boeken op Marktplaats - Bekijk Lokale Aanbiedingen! Verkoop eenvoudig rechten boeke Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Latijn of de woordenlijst Nederlands. Nederlandse zinnen. Vertaal zinnen of stukken tekst in tientallen talen met onze vertaalmachine. Duizenden vertalingen in zinsverband kun je raadplegen in het zinnenboek. Vertalen.nu. Burgerlijk recht Het burgerlijk recht regelt de geschillen tussen personen onderling. Deze zaken worden in eerste aanleg behandeld bij de sector kanton, of bij de sector civiel van de rechtbank. Het burgerlijk recht wordt ook wel het civiele recht genoemd

Juridisch Woordenboek - A Wet & Recht

Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast, en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde) Recht, neergelegd in wetten, verdragen , vonnissen, rechtsgeleerde geschriften, is objectief recht. Subjectieve rechten zijn de bevoegdheden die toekomen aan personen: grondrechten zoals het recht op eigen leven en lichaam, politieke rechten zoals het kiesrecht, vermogensrechten als eigendom, aanspraken uit overeenkomsten of tot vergoeding van scha.. Hét enige echte Zeeuwse woordenboek online. Het Zeeuwse dialect is van ons, op ieder dorp weer anders, daarom wordt dit online Zeeuwse woordenboek gemaakt door Zeeuwen rechter die optreedt bij rechtszaken tussen personen; rechter binnen het burgerlijk recht Synoniem: burgerrechter ; civiele rechter Als iedereen die een conflict heeft het recht in eigen hand zou nemen, geldt alleen het recht van de sterkste

Juridisch is een bijvoeglijk naamwoord waarmee aangegeven wordt dat een bepaald onderwerp een relatie heeft met het recht. Andere veelgebruikte synoniemen zijn rechtskundig en rechtsgeleerd Burgerlijk recht, ook civiel recht of in Nederland privaatrecht, is het geheel van de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen, i.h.b. het personen- en familierecht en vermogensrecht.Het burgerlijk recht alsmede het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht, het handels-en vennootschapsrecht en het civiele aansprakelijkheidsrecht vormen samen het materieel privaatrecht Categorie: alternatieve straffen - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields Juridisch woordenboek.nl is een gratis woordenboek waarin termen uit de rechtspraak worden uitgelegd en in een context worden geplaatst. Juridisch woordenboek (juridischwoordenboek.nl) Juridisch.n

rechts - Zie politiek links en rechts.... gelijkheid voor de wet. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'. De Algemene wet gelijke behandeling (AWGB, 1 september 1994) is. Beperkte rechten moeten via de notaris met een notariële akte worden gevestigd. In die akte kun je allerlei afspraken opnemen over het gebruik van het beperkt recht. Je kan dus, binnen de grenzen van de wet, specifiek afspreken hoe ver het beperkt recht gaat. De beperkte rechten moeten ingeschreven in het Kadaster

Afkortingen - Juridisch woordenboek

De website van rechtbanken, gerechtshoven en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak overeind, omhoog. VD2014 online: Belgisch-Nederlands ook samenstellingen: rechtkomen, rechtkrabbelen, rechtstaan, rechttrekken, rechtzetten, rechthouden, rechtveren Och ziet em krochen. Hij wil recht, ziet ge dat? Pakt em maar uit zijn voituur. Hij schoot wakker, kwam recht, besefte dat em maar gedroomd had en viel gelijk met een verlossende zucht terug achterover op zijn kopkussen Recht, neergelegd in wetten, verdragen , vonnissen, rechtsgeleerde geschriften, is objectief recht. Subjectieve rechten zijn de bevoegdheden die toekomen aan personen : grondrechten zoals het recht op eigen leven en lichaam, politieke rechten zoals het kiesrecht, vermogensrechten als eigendom , aanspraken uit overeenkomsten of tot vergoeding van schade als gevolg van andermans onrechtmatige daad Het begrip rechter heeft 4 verschillende betekenissen: 1) ambtenaar die rechtspreekt. iemand die voor zijn beroep uitspraken in rechtszaken doet; overheidsambtenaar die bij een rechtbank of gerechtshof vonnissen velt. 2) zich rechts bevindend Helaas kun je dat vaak niet 'weten'; je moet het opzoeken. Onzijdige woorden zijn goed herkenbaar aan het lidwoord het, maar mannelijke en vrouwelijke woorden hebben allebei het lidwoord de.Er zijn zelfs vrij veel de-woorden die niet meer specifiek mannelijk of vrouwelijk zijn. Er staat dan de (v/m) of alleen de in de woordenboeken en -lijsten. Dat geldt bijvoorbeeld voor groep, taal en tas

Biografisch Woordenboek van Nederland: 1780-1830

rechter Nederlands woordenboek - Woorden

RECHT.NL GIDS WOORDENBOEKEN. Onelook.com 06.05.2004 Onelook.com. Zoekmachine waarmee in meerdere (algemene, niet specifiek juridische) woordenboeken tegelijkertijd gezocht kan worden. U kunt zowel zoeken naar definities van Engelse woorden, als naar vertalingen van woorden in tientallen taalcombinaties Woordenboek. Bel vrijblijvend: 072-514 46 66 0229-21 28 15 020-333 80 50. Home › Woordenboek › Aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid. Men spreekt van aansprakelijkheid als een persoon gebonden is te voldoen aan een verbintenis. Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding? (2020

alle vertalingen voor Rechten in het Duits in ons Nederlands - Duits woordenboek uitmuntend.d online Turks Nederlands en Nederlands Turks Woordenboek. U kunt ook gebruik maken van onze diensten als vertaler, Tolk Turks Nederlands, Nederlands-Turks: Vertalingen. Laatste Update Turks Woordenboek : 08/12/2020 om 15:32 uu U kunt er van uitgaan dat alles wat op het internet, in oude woordenboeken, in de loop van de afgelopen jaren zijn doorgegeven en mijn persoonlijk archief is opgenomen. Vaak heb ik de afgelopen jaren te horen gekregen, --- Volgens mij betekend dat heel iets anders--- Zal wel, geef het door en ik zal het als alternatief opnemen als er een volgende editie uitkomt

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld alle vertalingen voor Rechter in het Duits in ons Nederlands - Duits woordenboek uitmuntend.d Dit geeft het recht het onroerend goed als eerste aan te kopen. Eigenaar is dan verplicht u het onroerend goed als eerste aan te bieden.. Verhuis woordenboek - Vastgoedterme Gratis multilingual online woordenboek Nederlands Engels; Spaans; Frans; Duits; Italiaans; Portugees; Zweeds; Tsjechisc Het woordenboek gebruiken Uitleg. Deze uitleg gaat over het woordenboek. Je leert wat je allemaal op kunt zoeken in een woordenboek en hoe je woorden, afkortingen en spreekwoorden of gezegdes kunt opzoeken in een woordenboek

Puzzelwoordenboek RECHT

Het woordenboek is samengesteld door Wouter de Koning. Een korte toelichting bij de drie rubrieken: Moeilijk (M) Moeilijke woorden. Zoek op wat ze betekenen. Of maak het uw lezer makkelijk door een eenvoudiger woord te gebruiken (rechts van de ambtelijke term). Ouderwets (O) Ouderwetse woorden die niet iedereen nog kent. En de moderne varianten De woordenboeken zijn samengesteld door mr. D. Brunand, jurist in het Franse recht, beëdigd vertaler, eigenaar van het juridisch advies- en vertaalbureau DHB Office en (gast) docent bij verschillenden opleidingsinstituten voor (gerechts-)tolken en vertalers

bol.com RECHT & CRIMINALTEIT WOORDENBOEK R-N/N-R ..

Dit werk bestrijkt volledig het bij ons geldende recht (van Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong). Bij elk lemma worden de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld. - Dit referentiewerk is de vrucht van een samenwerking tussen alle titularissen van de juridische. Het OMNIO-statuut geeft sinds 1 juli 2007 recht op betere vergoeding van medische kosten (arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, hospitalisatie, ) voor gezinnen met een laag inkomen. De persoonlijke bijdrage (remgeld) die u voor die prestaties betaalt, is dan merkelijk lager Ook kopers die recht hebben op een verlaagd belastingstarief van 6% (in het kader van energetische renovatie) hebben recht op een abattement. Dit abattement komt dan neer op een korting van 4.800 euro

RECHT.NL GIDS WOORDENBOEKEN. Glossaria en terminologie 20.07.2010 Glossaria en terminologie . Op deze pagina vindt u een overzicht van woordenlijsten (glossaria) en meertalige 'thesauri' in lidstaten van de EU. Glossaria en terminologie (Europees e-Justitieportaal) Nieuwe Boeken Woordenboek. Bij alle tentamenzittingen mogen studenten gebruikmaken van een verklarend woordenboek Nederlands of, als Nederlands niet de moedertaal is, een vertalend woordenboek van de moedertaal naar het Nederlands respectievelijk van het Nederlands naar de moedertaal, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

bol.com Fockema Andreae's Juridisch woordenboek ..

absoluut recht betekenis - Juridisch woordenboek

Zoek in woordenboek. Onterven. Je kunt in een testament je wettelijke erfgenamen (echtgenoot, geregistreerd partner, kinderen en overige familieleden) onterven. Kinderen houden namelijk recht op de legitieme portie, dat geldt niet voor andere wettelijke erfgenamen De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie 2005) van de Nederlandse Taalunie - kostenloos online raadpleegbaar

Artikelen met de tag : woordenboek recht Zoeken / Filteren. Tekst Zoeken. Ga Reset Resultaten 1 - 3 van 3 Titel Omschrijving; Voorbereiding studie rechten Studiebegeleiding studenten rechtspraktijk Studiebegeleiding rechten. Welkom bij de website van Almanhal Woordenboek (Nederlands - Arabisch), een van de uitgaven van St. Arabesk Culturele Betrekkingen en samengesteld door Ibrahim Farouk. ©2021 Alle rechten voorbehouden aan de Arabesk Culturele Stichting Definitie Gerechtvaardigd vertrouwen in ons juridische woordenboek. Bekijk de juridische betekenis van 'Gerechtvaardigd vertrouwen' in ons juridische woordenboek Tweetalige woordenboeken met vertalingen en voorbeelden van en naar het (Nieuw-)Grieks en Portugees. Beschikbaar gemaakt door het Instituut voor de Nederlandse Taal Registreer als nieuwe gebruiker om het Vlaamse Woordenboek op zijn best te kunnen gebruiken. Als ingelogde gebruiker kunt ge bijvoorbeeld nieuwe termen aan ons woordenboek toevoegen, andermans definities verbeteren, (ww. hield zich recht, zich rechtgehouden) zich overeind, sterk houden

Woordenboek - Rechters en Advocate

Wiskunde woordenboek beginletter W

Recht om gebouwen, werken of beplantingen op, onder of boven andermans grond te hebben. Dat recht brengt een tijdelijke horizontale splitsing van het goed met zich mee. De opstalgever is de eigenaar van de grond; diegene die het opstalrecht verkrijgt (de opstalhouder) wordt als het ware tijdelijk eigenaar van de gebouwen, beplantingen en werken op die grond rechter- The driver opened the nearside window and asked a passerby for directions. right adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, a tall girl, an interesting book, a big house. (side: not left) (in samenstelling) rechter- Put your names in the right column and your ages in the left Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW Beperkte rechten. Deze juridische term zal niet veel mensen wat zeggen. Toch komen ze in het dagelijks leven overal voor en kunnen ze verstrekkende gevolgen hebben. Beperkte rechten zijn rechten die zijn afgeleid uit een meeromvattend recht. Dat meeromvattende recht is met het beperkte recht bezwaard (art. 3:8 BW)

1546 | Taalhelden

ATHENE, 25 JULI. De officier van justitie bij het Griekse Hooggerechtshof (Areop'agos) heeft deze week herziening gevraagd van het vonnis dat in heel Griekenland deining had veroorzaakt. Een uit. Jouw woordenboek (Engels) Een taalsite met links naar meer dan 1.500 online woordenboeken voor alle mogelijke talen en taalcombinaties. Lingro: zoek woorden op webpagina's op in een Engels woordenboek (Engels) Een handig Engels woordenhulpje bij het websurfen

Frans Nederlands, woordenboek online vertaling. Trésor de la langue française, het belangrijkste woordenboek van de Franse taal : 100 000 woorden, definitie, etymologi 'Rechts' kun je in Marokkaans Arabisch vertalen als 'EL Leemen'. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het vragen van richting als je op vakantie bent in Marokko. Bijvoorbeeld in het voorbeeld: Draai naar rechts; Deze pagina is een subonderdeel van de Marokkaanse Arabische Woordenboek Dit woordenboek bevat meer dan 80.000 veelgebruikte woorden uit de Nederlandse taal. Van de meer dan 23.000 basiswoorden worden de verschillende betekenissen gegeven en per betekenis worden voorbeelden van het gebruik, synoniemen en tegenstellingen aangegeven. Meer dan 1500 woorden zijn ook voorzien van een plaatje om de betekenis te ondersteunen P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen wederrechtelijk [onrechtmatig] {1596} < hoogduits widerrechtlich , van wider das Recht [in strijd met het recht]

 • Ontharen Eindhoven.
 • Fotoboek plakken tips.
 • Fotobehang Strand Zonsondergang.
 • Pijlstaartrog dodelijk ongeval.
 • Free CAD.
 • Intamin Wikipedia.
 • Justin Bieber My World Tour.
 • De Noest paddestoel lamp.
 • Assassin door code.
 • HRe ketel kopen.
 • Hoeveel Italianen roken.
 • Koopzondag etten leur corona.
 • PESCO EU.
 • Winchester Wikipedia.
 • Hotchocspoon.
 • Wc tegels mozaïek.
 • Oppervlakte rechthoek berekenen.
 • Pakkende titel scriptie voorbeelden.
 • Forel Müllerin.
 • Regiostock.
 • Betekenis stok en staf Psalm 23.
 • Ingevroren bonen.
 • Back on Track Coltrui.
 • Wegafsluiting varend corso.
 • Persoonlijke doelen 2020.
 • Hitkrant instagram.
 • Little talks chords Guitar.
 • Nissan NV200 benzine tweedehands.
 • Wetter Frankfurt morgen.
 • Kop van Zuid huren.
 • Portugal the man purple yellow lyrics.
 • AZ Zeno afspraak maken.
 • NOB Hilversum.
 • Nederlandse testrijder F1.
 • Weer Gardameer.
 • Facebook kerstfoto maken.
 • Kleding reparatie Deventer Keizerslanden.
 • VW Atlas.
 • Juliette Binoche films.
 • Baptistengemeente Huizen.
 • Gedicht overlijden kat Regenboog.