Home

Kijkwijzer differentiatie

Deze kijkwijzers zijn gebaseerd op het directe instructiemodel. Het IGDI-model voegt de elementen 'interactie' en 'differentiatie' toe in de dagelijkse instructie. De Kijkwijzers en Zelfobservatielijsten van het CPS zijn bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de kennis en vaardigheden van de leraren Kijkwijzer Deze kijkwijzer kan gebruikt worden door leraren in het primair (po) en voortgezet onderwijs (vo) die elkaars lessen bezoeken. Doel van deze kijkwijzer: differentiatie, tijd en extra tijd, monitoring. Deze elementen heeft de observant als kader in he Leraren bepalen met elkaar het doel van de observatie en kunnen vervolgens zelf hun eigen kijkwijzer samenstellen. De samen te stellen kijkwijzer is gebaseerd op de herijkte bekwaamheidseisen. Deze zijn ingedeeld in vijf groepen, namelijk: Vakinhoudelijk, Pedagogisch Kennis, Pedagogisch Kunde, Vakdidactisch Kennis en Vakdidactisch Kunde Wat betreft kijkwijzers is het belangrijk dat deze een goede, heldere uitwerking zijn van wat beoogd wordt (bijvoorbeeld: welk gedrag precies hoort bij 'differentiëren'). Dat is de reden dat in onderzoek kijkwijzers eigenlijk altijd worden getest en gevalideerd Differentiatie is de wijze waarop een leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat. Het doel is om alle leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd. De twee belangrijkste manieren van differentiatie zijn convergente en divergente differentiatie. Convergente differentiatie

Doel van de drie minuten kijkwijzer 1. Leraren die voortdurend hun lespraktijk onderzoeken: • reflectie • zelfsturing • zelfanalyse • wederzijdse afhankelijkheid. 2. Leraren die voortdurend hun lespraktijk verbeteren. 3. Leraren die de doorlopende leerlijn goed uitvoeren en werken aan betere prestaties van elke leerling Kijkwijzer informeert ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen 51 leermiddelen gevonden over kijkwijzer, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Expliciete Directe Instructie (EDI) helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen maken, waardoor zij succeservaringen opdoen

Kijkwijzer 'differentiatie' -complexiteit van taken. Hoe complex is een bepaalde taak? Met deze kijkwijzer kom je het te weten. Kruis daarvoor de juiste vakjes aan. Nadien kan je nadenken over welke ondersteuning je zou voorzien of wat je eventueel zou aanpassen, zonder de doelstelling(en) van je taak aan te passen Created Date: 2/22/2010 1:02:32 P Differentiatie (D) 4. Klassenmanagement (K) 5. Een eigen kijkwijzer toevoegen Naast de kijkwijzer die gebaseerd is op de bekwaamheidseisen uit de CAO, kun je ook zelf een kijkwijzer samenstellen. Om zelf een kijkwijzer te ontwikkelen geef je aan: • indicator • toelichtin

Kijkwijzers en Zelfobservatielijsten CPS PO-Raa

differentiatie in de les. De bedoeling was om beter te leren inspelen op de cognitieve verschillen tussen leerlingen in een klas, in de veronderstelling dat we daarmee de resultaten van leerlingen kunnen verbeteren. We bestudeerden en bespraken verschillende aspecten van differentiatie: achtergronden, modellen, hulpmaterialen Een kijkwijzer is een papieren versie van de mondelinge instructie. Deze instructie kan gaan over: het aanleren (leerlijnen, differentiatie) het uitvoeren (de opdrachten, aandachtspunten, tips, afdalingen) het toepassen (verbinden, variëren) van gymthema's Kijkwijzer klassenbezoek directe instructie Author: Hdg 13 Created Date: 6/26/2014 10:10:11 AM. New website NICAM Hilversum, 6 June 2020 NICAM, the organisation behind the Kijkwijzer system, has a new website: nicam.nl. Kijkwijzer renews and refines with more ages and more information Hilversum, 7 January 2020 Starting January 2020, two new ages will be added to the existing Kijkwijzer classifications: 14 and 18. Kijkwijzer in Belgian cinemas Hilversum, 10 December 2019 Starting January.

Onderzoek. Binnen Leerling 2020 vond onderzoek in diverse vormen plaats. Denk aan literatuuronderzoek door middel van vragen die scholen konden stellen aan de Kennisrotonde en de zelfevaluatie-instrumenten als de VO2020-scan en het formulier voortgang leerlabs om de stand van zaken op de eigen school in kaart te brengen Uitleg bij de kijkwijzers: bouwstenen en goede leerhouding met OD en praktijkvoorbeeld Referentienummer: BuO-OP-leergebieden BuBaO-LL-05 achtergrondinformatie bij kijkwijzers Verschenen: 08/08/201

Kijkwijzerapp.nl (Onderwijscoöperatie) PO-Raa

Factoren op leraarniveau. 6. Didactische aanpak neemt negen belangrijke didactische strategieën als uitgangspunt voor een goede instructieles. Een goede instructieles is efficiënt en biedt voldoende mogelijkheden tot differentiatie. Een efficiënte leraar beschikt niet alleen over een uitgebreid repertoire aan didactische strategieën, maar kan ook moeiteloos bepalen welke strategieën het. Bijlage 1. Kijkwijzers leraarvaardigheden In deze bijlage staan kijkwijzers op het gebied van interactie, didactiek en klassenma-nagement, die je kunt gebruiken bij de analyse van opnames. A. Kijkwijzers interactie - Kijkwijzer interactie: volgen en leiden - Kijkwijzer interactie: centrale positie, lichaamstaal en mimie Differentiatie • 'Double under' achterwaarts: de springer maakt een dubbele achterwaartse omwenteling met het touw in 1 sprong. • '360°' uitvoeren met 2 'double' sprongen: afstoten wanneer het touw vooraan de grond raakt voor de 'side swing', in de lucht een halve draai maken en landen wanneer het touw rugwaart 1 Kijkwijzer (voorheen observatie instrument) Veiliger, vraagt naar algemeenheden: basis Overzichtelijk maar te globaal Niet gedifferentieerd in niveau ICALT Meer gedetailleerd, biedt mogelijkheden tot verdieping voor coach en leerkracht Is meerdere keren in een jaar bruikbaar voor een leerkracht Is geschikt voor de beginnende leerkracht en de meer ervaren leerkracht De ontwikkeling van een.

Kijkwijzers, hoe helpend zijn ze voor leraren

Zowel op het vlak van differentiatie, uitdaging als sporttechnische, -specifieke omkadering biedt dit lesmateriaal een meerwaarde. Digitale kijkwijzers LO van LO en Beweging 2014 is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie Figuur 2 (Vernooy, 2012) Omgaan met verschillen: convergente differentiatie. 03 / 2013 21 basisschool management leerwegen. Zij profiteren vooral van extra tijd met de leer-kracht die voordoet en uitlegt (Vernooy, 2007). De aanslui-ting met de rest van de groep wordt zodoende zoveel moge- voor kan het team samen een kijkwijzer ontwikkele

Differentiatie - omgaan met verschillen tussen leerlinge

 1. Dit artikel gaat in op de definitie van een kijkwijzer en de toepassing ervan tijdens de gymles in het primair onderwijs. Literatuurverwijzing: Roth, M (2012, november). Kijkwijzers in het basisonderwijs: tips en ervaringen
 2. We brengen in kaart wat jullie van 'pakket van eisen' is en vertalen dat naar een kijkwijzer. Met deze kijkwijzer verkennen we op basis van verschillende bronnen het beschikbare aanbod. We maken een shortlist van methodes die het best aansluit bij de eisen van jullie team. We bepalen hoe we uit deze shortlist komen tot een keuze
 3. 1 Kijkwijzer (voorheen observatie instrument) Veiliger, vraagt naar algemeenheden: basis Overzichtelijk maar te globaal Niet gedifferentieerd in niveau ICALT Meer gedetailleerd, biedt mogelijkheden tot verdieping voor coach en leerkracht Is meerdere keren in een jaar bruikbaar voor een leerkracht Is geschikt voor de beginnende leerkracht en de meer ervaren leerkracht De ontwikkeling van een.
 4. istratieschema dag- en weektaken Download; H.0.2 - Bijlage 3.
 5. Kies een oefening uit bovenstaand menu. Volledige opbouw Opbouw 1: voorbereidende oefeningen. Opbouw 2: lange eerste vluchtfase. Opbouw 3: kaatsen vanuit schouders.: kaatsen vanuit schouders
 6. Je leert digitale tools kennen die je helpen bij organisatie, differentiatie en variatie in je digitale lessen. Je leert enkele van deze tools gebruiken en je ontwerpt een toepassing voor de eigen lespraktijk
 7. Kijkwijzer voor optimale leerkansen. Het Steunpunt GOK ontwikkelde de kijkwijzer, een methodiek voor leerkrachten om met behulp van video-opnames te reflecteren op de eigen klaspraktijk. Doel De Kijkwijzer geeft aan hoe je aan de hand van video-opnames dieper in kan gaan op wat er precies gebeurt in de klas, tijdens het onderwijsgebeuren zelf

Kijkwijzer rekenen Gericht kijken en ontwikkelen Leerkracht Groep School Datum Lesdoel Observant Aandachtspunten en sterke punten vorige lesobservatie: Voorbereiding 1. De leerkracht heeft de les zichtbaar goed voorbereid (lesplan, kijkwijzer, aantekeningen). 2. De leerkracht heeft alle materialen klaarliggen. 3 Kijkwijzer (voorheen observatie instrument) ICALT Veiliger, vraagt naar algemeenheden: basis Meer gedetailleerd, biedt mogelijkheden tot verdieping voor coach en leerkracht differentiatie 24 31biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd differentiatie 26 3

Actueel - kijkwijzer

 1. Een kijkwijzer is een papieren of electronische versie van de mondelinge instructie. Een kijkwijzer wordt gemaakt voor de leerlingen. Er wordt rekening houden met het niveau en leeftijd van de leerlingen en de conventies van een degelijke instructie (beknoptheid, helderheid, eenduidigheid)
 2. Penvoerende instelling : GROEP T. Partners: Vives en KU Leuven (CT&O en SLO Economie). Doelgroep : Looptijd : september 2014 - augustus 2016. Promotor: els.castelein@groept.be . SoE contact: lotte.brants@schoolofeducation.eu . Korte omschrijving : De algemene doelstelling van dit project is het aanreiken van materiaal om binnenklasdifferentiatie VOOR en DOOR studenten in de lerarenopleiding.
 3. De Keiwijzer Poperinge. Ontdek schooljaar 2021-2022. Lees mee
 4. Kijkwijzers ondersteunen de verbalen instructie en de demonstratie van de leraar. Op een kijkwijzer staat een eenvoudige beschrijving van een opdracht of beweging, die een leerling moet uitvoeren. Dit hoeft niet altijd op papier ( traditioneel ) te zijn, een kijkwijzer kan ook digitaal gebruikt worden (vb. tablet of een projectie in de sporthal)
 5. Het is een kijkwijzer die theorie en praktijk verbindt. Is het onduidelijk wat differentiatie is en hoe het er uitziet? Deze sessie biedt alvast antwoorden. De tweede sessie (10u45-12u15) is gefocust op het 5-stappenplan voor een gedifferentieerde les/lessenreeks. Dit 5-stappenplan is bruikbaar van lager tot hoger onderwijs

kijkwijzer - Zoeken - Leermiddelen - KlasCemen

 1. 3. Differentiatie 4. Uitdaging 5. Sporttechnische, -specifieke omkadering Dat is niet altijd even vanzelfsprekend dan het lijkt. Het concept dat wordt voorgesteld heeft het potentieel om in al deze kernzaken tegemoet te komen. Het doel is tweeledig en focust zich zowel op de leerkracht als op de leerling
 2. Differentiatie: dievensprong uitvoeren over andere materialen (balk); dievensprong met halve draai
 3. Inspelen op de natuurlijke differentiatie; Inspelen op verschillen in interesse door keuze en organisatie; door te mogen meeluisteren bij andere leerlingen, door een model, een instructiekaart, een kijkwijzer, een hulpschema Leraren en leerlingen kunnen ook ondersteunen als motivator, als voorbeeld en als onderhandelaar
 4. Door differentiaties aan te reiken, kun je ander helpen zijn werkelijkheidsbeleving te nuanceren. Drie mogelijkheden: 1. Gezond verstand. Het meest voor de hand ligt dat je de zwart-witdenker op een vriendelijke manier uitnodigt om zijn zorgen te relativeren: 'Dat meen je niet, zo erg kan het toch niet zijn?
 5. Oeps, niet in de roos. De pagina die je bezoekt, is niet of niet meer beschikbaar. Wel hebben we andere waardevolle informatie die je kunt vinden via het menu of de zoekfunctie bovenin
 6. Het programma School aan Zet heeft de afgelopen jaren bijna vierduizend scholen in het primair onderwijs, speciaal (basis) onderwijs en voortgezet onderwijs ondersteund bij hun kwaliteitsverbetering met behulp van gesprekken, praktische tools en voorbeelden. Een van de tools, de ontwikkelde kwaliteitskaarten, bieden praktische informatie over uiteenlopende zaken waaronder lerende organisatie.
 7. differentiatie. variatie. lesvoorbereiding. doelen etc..... Klassen-management. indeling. regels. geluiden. prikkels. ordening etc.... Formuleer de . kern. en maak de vertaling naar een werkpunt. Wat zijn de eerste stappen? svibkw2.doc. 1 kijkwijzernov03blanco.DOC( C. van den Heijkant- R. van der Wege

I Differentiatie Zelfevaluatie Vragenlijst 194 II Leerdoelen voor leerkrachten 201 III Kijkwijzer Differentiëren in de rekenles 204 IV Aanbieders van het GROW traject 215 Inhoudsopgave. ten die nog beter kunnen (zie bijlage III voor de Kijkwijzer Differentiëren in de rekenles) worden?‟) zal differentiatie dus onvermijdelijk zijn. De leerkracht zal dus vaak aanpassingen moeten doen, niet alleen wat betreft oefenstof (van eenvoudig naar complex) maar ook wat betreft materiaal (keuze van bal), inrichting (afmetingen van het terrein, grootte en vorm van de doelzone, de doelgrootte ), spelregels en taakverdeling Het zorgt automatisch voor differentiatie. Bij collegiale consultatie kunt u gebruik maken van onderstaande kijkwijzer om gericht naar verschillende fasen in de les te kijken en te reflecteren op uw handelen. Start van de les: De voorkennis die voor deze activiteit van belang is wordt opgehaald

Downloads - Directe Instructi

Kijkwijzers koprol - Mijn sit

Differentiatie in de krachtige leeromgeving Ik wil differentiëren in het doel In doelen In leerinhouden In ontwikkelstappen In beheersingsniveaus: Kennis Inzicht Vaardigheid Attitude Ontmoeten Begeleid exploreren en leren Kijkwijzers Buddywerking Instructiekaarten Materiaal Feedbac 1 Kijkwijzer rekenen Gericht kijken en ontwikkelen Leerkracht Groep School Datum Lesdoel Observant Aandachtspunten en sterke punten vorige lesobservatie: Voorbereiding 1. De leerkracht heeft de les zichtbaar goed voorbereid (lesplan, kijkwijzer, aantekeningen). 2. De leerkracht heeft alle materialen klaarliggen Kijkwijzers Differentiatie in de krachtige leeromgeving oelen het doel de ervaringskansen de uitwerking de uitvoering de evaluatie In doelen In leerinhouden In ontwikkelstappen In beheersingsniveaus: lerenKennis Inzicht Vaardigheid Attitude Ontmoeten Begeleid exploreren en lere

Kijkwijzers - Mijnschooltea

• Een kijkwijzer om online contactmomenten te observeren: de kijkwijzer kan je zelfstandig gebruiken, of de visitatievoorzitter kan enkele differentiatie De leraar werkt interactief; er is ruimte voor alle leerlingen om te reageren, vragen te stellen en actief te participeren De kijkwijzer is ingedeeld volgens de fasen van zelfstandig werken: planning en organisatie, voorbereiden, beginactiviteiten, startrondje, uitvoeren zelfstandig werken, uitgestelde aandacht, opruimen, bespreking zelfstandig werken. Voor elke fase zijn min of meer didactische kernpunten geformuleerd Kijkwijzer klassenbezoek groepsplannen download report. Transcript Kijkwijzer klassenbezoek groepsplannen.

Welcome to Kijkwijzer - kijkwijzer

Uitgangshouding: Strekstand naar hurkstand. Armen voorwaarts gestrekt. Steunfase: Handen plaatsen op schouderbreedte. Vingers voorwaarts gericht dicht bij de voeten. Armen licht gebogen. Kin op de.. - Differentiatie en formatieve evaluatie - Vakintegratie en verbinding tussen binnen- en buitenschools leren - Innovatief karakter - Klas- en bouwdoorbrekend Vul de kijkwijzer in, eventueel samen met een aantal leerkrachten, de intern begeleider of de bouw-coördinatoren. 3 1 Ga met z'n twee ën op ongeveer een halve meter afstand met je rug naar elkaar toe staan. Buig tegelijkertijd naar voren kijk door je benen en probeer de handen van jouw spiegelbeeld vast te pakken. 2 Een koprol vanaf een hoger vlak. Voor de mat staat een kastkop als startpunt Elke leerkracht is op zoek naar die manier van lesgeven die goed bij de leeftijdsgroep past. Dat geldt ook voor kl. Ik ben zelf een groot voorstander van lesgeven aan kl waarin spel en het opdoen van ervaringen en experimenteren met materialen tot de basisprincipes behoren. Toch verdienen kl ook duidelijke lessen waarin hen iets..

Klassenbezoek spannend? Dat kan echt anders! - Drives@Schoo

Bijlage III: kijkwijzer zelfstandig werken, groep 1/2 66 Bijlage IV: kijkwijzer zelfstandig werken, groep 3 70 Bijlage V: kijkwijzer zelfstandig werken, groep 4 74 Bijlage VI: vragenlijst over het zelfstandig werken 78 Bijlage VII: verschillen tussen de vragenlijsten 9 Breed observeren. Wanneer? - Altijd en overal! Breed observeren kun je altijd en overal doen tijdens informele momenten op de speelplaats, of de gang, losse babbeltjes tijdens hoekenwerk, .; Ook tijdens gesprekken in de klas vertellen leerlingen vaak spontaan over hun interesses en over wat hen bezighoudt. Speel hier dan op in of houd hun vragen of opmerkingen bij

Lichamelijke opvoeding en Sports Media. Sports Media is een site voor de lichamelijke opvoeding en het bewegingsonderwijs.Iedereen die betrokken is in het domein van de lichamelijke opvoeding en het bewegingsonderwijs kan interactief en online gebruik maken van Sports Media. Lesvoorbereidingen LO -.. Inspiratiegids 1 - Kijkwijzer - Hoe lees ik een lijngrafiekInspiratiegids 1 - Kijkwijzer - Hoe lees ik een lijngrafiek Inspiratiegids 4 - Differentiatie in ondersteuning bij gebruik van een website - Variant 1Inspiratiegids 4 - Differentiatie in ondersteuning bij gebruik van een website - Variant

differentiatie.docx: File Size: 12 kb: File Type: docx: Download bestand. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen Handelingsgericht werken op school Samen met leerkracht, ouders en kind aan de sla Hierdoor kan het zijn dat de website niet optimaal gebruikt kan worden. Update uw browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu Heeft de les zichtbaar voorbereid (materiaal, bord, differentiatie) Begint op tijd met de les. Geeft de start van de les duidelijk aan. Maakt voor leerlingen de opbouw van de les inzichtelijk . Maakt het lesdoel duidelijk als volgende leerstap en benoemt dit als wat ga je leren in plaats van wat ga je doen. Benoemt het lesdoel in kindertaal en.

Differentiëren in de klas - Leerling 202

DIFFERENTIATIE CONVERGERENDE DIFFERENTIATIE. Af en toe differentiëren is meer dan genoeg. 13 Stelling 3 realiteit mythe . LEERKRACHT Bewustwording kijkwijzer (AA) X X X 4) Toets met zelfevaluatie (Wi) X (LK + SA) 5) Taak/toets met verbetering na bespreking (kantoor) X (LK + SA) 6) Boekopdrachten met co-evaluatie (Ned Hoofdstuk 2. KIJKWIJZERS - HET ORDENINGSKADER Leerfase Verwerving: ontdekken leerinhoud & Verwerking: inoefenen en toepassingen leerinhoud Te realiseren tegen Lesweek 3 (do: 26/02) Benodigdheden Lesvoorbereidingsformulier reclame Cursu KIjkwijzers Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen. Ga aan de slag. Kijkwijzer inclusieve klaspraktijk Potential Vanuit het onderzoek 'Inclusief onderwijs en schoolontwikkeling in het secundair onderwijs' (De Vroey, 2016) werd een kijkwijzer ontwikkeld om je eigen lespraktijk te bekijken

Leren leren: Kijkwijzers Katholiek Onderwijs Vlaandere

 1. ventarisatie-schema Individueel formulier sociaal gedrag voor kl Individueel formulier persoonlijkheid voor kl Individueel observatieformulier voor voordrachtslezen Individueel observatieformulier voor technisch lezen Individueel formulier zelfbeeld bij de leer- en werkhouding.
 2. Kijkwijzer classificatie van Avond van het onderwijs - kijkwijzer.nl Kijkwijzer classificatie. Kijkwijzer. voortgezet onderwijs - PDF Gratis download docplayer.nl. Mark Rothko Kijkwijzer voortgezet onderwijs niveau Vanaf heden t/m 1 maart 2015 hoe het werkt Kies een route. De vragen van deze kijkwijzer zijn gegroepeerd per zaal
 3. ASS of autisme,ontwikkelingsstoornis in de klas. Tips om kinderen met ASS te ondersteunen. Gedragsproblemen in de klas voorkomen door voorspelbaarheid
Molendraai foutenanalyse

3. Kijkwijzer: een korte checklist die gebruikt kan worden bij de vaststelling van de beginsituatie (een zgn. nulmeting). Ook kan hij na het invoeringstraject gebruikt worden om de vorderingen te bezien. 4. Doel: waar willen we eigenlijk heen? Wat willen we bereiken? Dit resulteert in een concrete beschrijving van een aantal doelen Differentiatie: De betere leerlingen gaan over een grotere hogere springen, de anderen blijven oefenen op een lagere hoogte. Verdeelt zijn aandacht over de twee groepen en blijft bij beide de juiste aanwijzingen geven. Bijlage 3: KIJKWIJZER Fosbury-Flop . Aandachtspunten: 1

Nuxt.js project. Met deze toolbox willen onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) (taal)leerkrachten ondersteunen om formatieve evaluatie te integreren in de klaspraktijk 1. Differentiatie in aangepaste ondersteuning m.b.v. kijkwijzers 2. Differentiatie in ondersteuning m.b.v. kijkwijzers in functie van taalzwakke leerlingen 3. Differentiatie in bronmateriaal voor leerlingen met een visuele beperking 4. Differentiatie in ondersteuning m.b.v. stappenplan om gericht een website te gebruiken 5 Lesvoorbereiding maken rekening houdend met differentiatie; Specifieke succescriteria opstellen van een 'goede les' (kijkwijzer maken) Feedback leren geven en ontvangen op elkaars lessen; Experimenteren, collegiale lesbezoeken en tussentijdse bijeenkomsten Die differentiatie komt van de grond als de niveaus in de organisatie aanstuurt. Het van leraren is daarbij van belang. Met behulp van een kijkwijzer ziet u hoe u op handelingsbekwaamheid kunt aansturen, op verschillende niveaus in de onderwijsorganisatie. WAT LEVERT DE STUDIEMIDDAG OP? Deze studiemiddag reikt u handvatten aa KIJKWIJZER ZELFSTANDIGE SPEELLEERKANS STAGE 1. TITEL. Is de titel van de SPELFICHE specifiek, concreet en volledig? Tip: Noteer over welke hoek het gaat of welke hoek het wordt WELKE KANSEN TOT DIFFERENTIATIE ZIJN ER? Is duidelijk hoe je gaat differentiëren

Differentiatie: het omgaan met verschillen tussen kinderen vanuit onderwijskundig opzicht. Convergente differentiatie: er wordt gestart met een gezamenlijke instructie of uitgangspunt waarna de differentiatie plaatsvindt. Divergente differentiatie: de verschillen tussen de leerlingen zijn het uitgangspunt voor de startsituatie Kijkwijzer voor de keuze van een nieuwe lesmethode Methode Opmerkingen 1. Kerndoelen De methode voldoet aan de kerndoelen Differentiatie en adaptief onderwijs De methode biedt per les verrijkings- en verdiepingsstof. De methode biedt per blok/hoofdstuk mogelijkheden voor herhalingsstof BTW BE 0421.083.235 Belfius BE90 7765 9491 3932. CEGO is alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, op woensdag zijn wij gesloten

Differentiatie Elk kind een eigen route maar de hele groep bij elkaar waar het kan en moet. Unieke pluslijn voor de sterkste lezers. Lees meer. Catalogus De materialen van Karakter bestel je via de partners van Malmberg. Zij kunnen helpen bij je bestelling en leveren uit voorraad. Ook de. b. Er is goede doorstroming, de aangebrachte differentiatie werkt. c. Door regelmatig hulp te verlenen kinderen een niveau verder helpen. d. Kinderen houden zich aan de regels en er bestaat een positieve sfeer naar elkaars prestaties/functioneren. Groeperin

Differentiatie voor vaardige en minder vaardige kinderen Mogelijke differentiatiemogelijkheden: - Het Kingveld kan ik zo tekenen dat vak K en I groter zijn dan G en N. Voor G en N wordt de kans groter dat de bal stuit in het vak van K en I - K en I mogen de bal alleen maar spelen met hun minder vaardige han Termen als leerkrachtvaardigheden, leerlijnen, didactiek, planning en organisatie, differentiatie en zorgverbreding, observatie en toetsing passeren de revue bij de analyse van de verschillende methodes. • Met deze kijkwijzer verkennen we op basis van verschillende bronnen het beschikbare aanbod Prestatie 4 Kennisdeling via een persoonlijke leervraag. Persoonlijke leervraag: Welk verband bestaat er tussen instructievaardigheden en het convergente differentiatiemodel? Passend onderwijs en instructie- vaardigheden worden vaak niet gekoppeld: Gevaar: toch geïndividualiseer Differentiatie Wie volgens Kijkwijzer L&E, indicator 6,7. Indicator 6: Systematisch volgen van vorderingen Indicator 6.4 (inhoud 3): Analyseert waarom leerlingen uitvallen en opvallen en reflecteert op het eigen handelen. Indicator 6.5 (inhoud 3): Plant en registreert interventies Indicator 6: Systematisch volgen van vorderinge Differentiatie tussen starters Positieve professionele identiteit Integrale Kijkwijzer Inductie - IKI Ontwikkeld binnen het Wageningse BSL project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piety Runhaar , projectleider BSL, Piety.runhaar@wur.nl Toelichting: Aanpakken! Voorlopig doen we het ermee. Prima in orde

De coach heeft een aantal technieken, methoden en hulpmiddelen die ingezet worden op deze momenten zoals: Video Interactie Begeleiding, STARRT (Situatie, Taak, Aanpak, Resultaat, Reflectie, Transfer) en kijkwijzer Interactievaardigheden. Een voordeel kan zijn dat de coach veel ziet en als gelijkwaardig ervaren kan worden 1.2.4 Het Differentiatie Model van Begaafdheid en Talent van Gagné 20 1.2.5 Van theorie naar praktijk 21 1.3 Kenmerken van begaafde leerlingen . 22 1.4 Samenvatting en conclusie . 25 Hoofdstuk 2 Het herkennen van kenmerken van begaafdheid 26 2.1 Inleiding 28 2.2 Een beeld van je groep 29 2.2.1 Hoe ziet een kijkwijzer eruit? 2 kijkwijzer van het KPC voor ckv2 steekt hier in positieve zin tegen af. Deze laat naast Het doet geen recht aan de individuele differentiatie van de beschouwer. Bovendien is niet bevorderlijk voor de rijkdom aan benaderingsmoge-lijkheden van kunst DIFFERENTIATIE Leerkracht ondersteunt en motiveert de zwakkere kinderen extra Door extra afbeeldingen, een voorgestructureerd schema, meer eenvoudige vragen of opdrachten, gebruik van een woordenboek, door extra toelichting, door extra positieve feedback, . Leerkracht heeft oog voor d Werken aan een gedeelde taalvisie in de school: kijkwijzer taalvisie. P. Filipiak. Samenvatting. Voorafgaand aan de aanschaf van een taalmethode is het nodig in het schoolteam te praten over de visie van de school

We gaan aan de slag met een kijkwijzer die je kritisch laat nadenken over je aanbod, je aanpak en organisatie. Neem je bewust tijd om te ontdekken waar kl nood aan hebben? In deze sessie ligt de focus op differentiatie in het basisaanbod, in de hoeken, binnen thema's en op maat van het individuele kind 2.4 Convergente differentiatie 2.5 Effectieve instructie 2.6 Vroegtijdig signaleren en reageren 2.7 Monitoring rekenonderwijs 3. Ambities 3.1 Doelen op korte termijn 3.2 Doelen op lange termijn Bijlagen: 1. Minimum doelen rekenonderwijs De Meander 2. IGDI-model 3. Trendanalyses 4. Leerlijnen 5. Doelen per bloktoets 6. Kijkwijzer 7 Differentiatie voor de evaluatie. TALENT gelooft sterk in het extra ondersteunen (preventie) Bovendien voorziet TALENT een aantal observatiefiches die je als kijkwijzer kunt inschakelen voor onderdelen die vallen onder permanente evaluatie (schrijven, spreken, lezen, luisteren,.

Differentiatie in lesstof betekent dat niet alle leerlingen dezelfde of evenveel lesstof aangeboden krijgen. De opzet van de les volgens het directe-instructiemodel (en differentiëren in instructie en lesstof) ziet er globaal als volgt uit 4.5 Differentiatie 063 4.6 Spel observeren 064 4.7 De doelenmuur 068 Einde van het eerste deel 073 Deel 2 Uitdagende hoeken Hoofdstuk 5: De hoeken inrichten 074 5.1 Huishoek 075 5.2 Bouwhoek 078 5.3 Knutselhoek 080 5.4 Timmerhoek 083 5.5 Schrijfhoek 086 5.6 Taalhoek 088 5.7 Leeshoek 090 5.8 Zand-watertafel 092 5.9 Themahoek 094 5.10 Denkhoek. Opdracht vier van Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen luidt: werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg. Dat komt tot stand binnen een krachtige leeromgeving. Het eenvoudig schema Ontwerpen van een krachtige leeromgeving met Zin in leren!Zin in leven!: zo doe je dat ondersteunt je in het gericht werken aan die krachtige leeromgeving voor elk kind

Differentiatie (wie) Hoe ziet dit er voor de kinderen uit? Hoe ziet dit er dan voor de leerkrachten uit? • Analyseren waar leerlingen uitvallen en opvallen in het dagelijks werk (kijkwijzer 6.3). Daar wordt gebruik gemaakt van observaties en diagnostische gesprekjes met leerlingen. • Analyseren waarom leerlingen uitvallen e Doelstellingen. De student kan. 1. gepaste doelen voor elk domein selecteren. 2. leeractiviteiten rond elk van de domeinen op een didactisch verantwoorde manier aanbieden en begeleiden Werk aan je persoonlijke, didactische en vakinhoudelijke vaardigheden voor je Rekenbevoegdheid voor vo en mbo. In deze gevorderdencursus krijg je onder andere de onderwerpen: werken volgens het protocol ERWD, rekenlessen observeren vanuit een kijkwijzer, en vergelijken van digitale producten. Na afloop ontvang je een certificaat van Windesheim De Kijkwijzer verdeelde tot nu toe kinder- en jeugdfilms in de categorie 'alle leeftijden', 'zes jaar en ouder' en 'twaalf jaar en ouder'. Maar die onderverdeling is onvolledig, Differentiatie De nieuwe Harry Potterfilm - die z'n voorganger in griezeligheid lijkt te overtreffen - was een goede aanleiding de leeftijdsaanduiding te nuanceren van een kijkwijzer. differentiatie en feedback. Op elke locatie is gewerkt aan een onderwijsaanbod, waarin meer maatwerk mogelijk is en waarin leerlingen iets te kiezen hebben. De meeste keuzes zijn echter keuzes voor iets extra's naast het reguliere programma

Opbrengsten Maak Je Samen: wat werkt? (Marzano

Bijlages - Zwols mode

 1. Tijgersprong leerstofopbouw - kijkwijzers, spelen, tips
 2. Home - CPS.n
 3. Steunpunt GOK - observatie-instrument voor TSO en BS
ICT en onderwijskwaliteitBinnenklasdifferentiatie voor lerarenopleiders - 55985Kinderen en hun sociale talentenBreed evalueren, communiceren en rapporteren
 • I D Magazine abonnement.
 • Ford Tourneo Connect 2019.
 • Hotel franq anvers.
 • Hermès Kelly 32.
 • Top 10 bezienswaardigheden West Canada.
 • Sneakers kind sale.
 • GIS data Nederland.
 • Vastentijd bezinning.
 • Frankie Valli.
 • Doorsnee slokdarm.
 • Lando Calrissian.
 • Koga miyata Marktplaats.
 • Vadouvan kruiden PLUS.
 • Osrs killing Skeletal Wyverns.
 • Deep Creek Cycleworks.
 • Sniper boots coyote.
 • Rubberboot varen.
 • Wat is cashback MediaMarkt.
 • Wanneer operatie bij verzakking.
 • Lusitania Kaart.
 • Nobivac l2.
 • NZXT waterkoeling.
 • Visrestaurant Kralingen.
 • Makelaar Scheveningen.
 • Zara stropdas.
 • Noordzee bevroren 1985.
 • Welke macro lens moet ik kopen.
 • WhatsApp melding geluid.
 • Haar verven kapper Utrecht.
 • Bodybuilding eten recepten.
 • Scania shop norge.
 • Wanneer kwam de eerste Donald Duck uit.
 • Klembord kopen.
 • Beste camera kind.
 • Keeshond wolfsgrijs.
 • Mosselseweg 2 Otterlo.
 • Begrafenissen Quirijnen.
 • Slappe huid na ziekte.
 • Voorzitters Spa.
 • Kastval vos.
 • Kruising Duitse herder/Golden retriever pup.