Home

Gemeente Edam Volendam zzp Corona

Op de pagina edam-volendam.nl/corona vindt u alle actuele gemeente-informatie over het coronavirus. Veelgestelde vragen. De coronacrisis heeft geleid tot veel (financiële) onzekerheid voor ondernemers Gemeente organiseert samen met verenigingen sporten in de buitenlucht (23-04-2020) Maatregelen Corona verlengd (22-04-2020) Houd afstand op Cruyff Court in Volendam (20-04-2020) Corona in makkelijke taal (15-04-2020) Extra verkeerstoezicht komend weekend in en om Edam-Volendam (11-04-2020) Paasboodschap burgemeester Lieke Sievers (10-04-2020

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Het coronavirus heeft een grote impact op iedereen, maar zeker ook op ondernemers. Veel Haarlemmermeerse ondernemers, waaronder meer dan 8000 zzp'ers, beleven nu een zware tijd met lastige uitdagingen. Daarom probeert de gemeente Haarlemmermeer de ondernemers zo goed mogelijk te helpen om deze periode door te komen Het corona-overbruggingskrediet is bedoeld voor ondernemers die vóór 13 maart 2020 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister. De behandelkosten bedragen 275 euro. Hoe doe ik een aanvraag? Het corona-overbruggingskrediet vraag je aan bij Qredits. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021. Meer informatie? Kijk voor meer informatie op Qredits.nl Wij hebben een compleet coronadossier aangelegd, het nieuws wat hieronder staat is inmiddels verouderd. Ga naar deze pagina voor het coronadossier en de nieuwste ontwikkelingen.. Stichting ZZP Nederland heeft 16 maart jl. in een brandbrief (pdf) voor een noodvoorziening gepleit ten behoeve van zelfstandige ondernemers, die financieel getroffen worden als gevolg van de coronacrisis *exclusief resultaten van gemeente Lansingerland in verband met het grootschalig testen in Lansingerland. ¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 26 januari 10:01 en 2 februari 10:00, zoals gepubliceerd op 2 februari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland

Voor iedereen, ook ondernemers, die ondanks het steunpakket van de overheid toch in financiële problemen raken wordt er voor 2021 gewerkt aan een tijdelijke regeling om te voorzien in een dekking van noodzakelijke kosten (zoals woonlasten en andere vaste kosten) als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden Stichting ZZP Nederland behartigt de belangen van 47.000 ZZP-ondernemers en is een eerste aanspreekpunt. Leo Kits (foto onder) bevestigt dat Nederland helemaal niet in beeld heeft hoe groot de groep is die nu al in de problemen komt doordat inkomen wegvalt. Ook wij niet nee. Zelfstandigen willen zich niet verenigen en dan is het lastig te becijfere COVID besmettingen gemeente Edam-Volendam In de afgelopen 24 uur zijn er landelijk 575 nieuwe COVID besmettingen geconstateerd, maar geen enkele gerapporteerde COVID besmetting in Edam-Volendam. In deze periode zijn er 2 mensen overleden aan de gevolgen van Corona, waarvan geen enkele in Edam-Volendam Ben je woonachtig in de gemeente Edam-Volendam en denk je na over het starten van een eigen onderneming? Als gemeente helpen wij jou graag op weg. Via het Startersloket kun je je optimaal voorbereiden op de start van jouw eigen bedrijf. De ondersteuning van het Startersloket is voor jou als inwoner van onze gemeente gratis Een gemeente kan beslissen de TONK met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2021 te gebruiken. Op grond van de Participatiewet (Pw) kan door de gemeente in individuele gevallen bijzondere bijstand verstrekt worden als het door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen (artikel 35 lid 1 Pw)

Corona - Nieuws van uw gemeente - Gemeente Edam-Volendam

Het coronavirus krijgt onderhand flinke greep op de Nederlandse economie. Zzp'ers beginnen de gevolgen te merken, vaak direct in hun portemonnee. Wat zijn de mogelijkheden als je als zzp'er.. Deze regeling geldt ook voor zzp'ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De verlengde regeling Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021. U kunt deze verlengde regeling ook aanvragen als u de eerdere Tozo-regelingen al aangevraagd hebt Werken bij Gemeente Edam-Volendam. Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat onze gemeente uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen Mail uw vraag naar het e-mailadres: corona@amstelveen.nl. Ondernemersvragen kunt u mailen naar: ondernemersloket@amstelveen.nl; Bel met de balie bedrijven van de gemeente via het telefoonnummer: (020) 540 49 11 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Neem voor complexere vragen contact op met de accountmanagers van de gemeente Verdeling positief geteste mensen in veiligheidsregio van Edam-Volendam. Deze kaart laat zien van hoeveel mensen in deze gemeente en in andere gemeenten in dezelfde veiligheidsregio gisteren gemeld is dat ze positief getest zijn op COVID-19, per 100.000 inwoners

De gemeente is hierin geen partij. U leest wat uw rechten als huurder zijn op huurrechten . Het college doet een klemmend beroep op alle verhuurders in de stad om, binnen de mogelijkheden die zij hebben, de komende tijd een beleid te voeren dat is gericht op het laten voortbestaan van de bedrijven die in hun panden zijn gevestigd Zzp'ers uit Den Haag die door de gevolgen van het coronavirus in de financiële problemen zijn gekomen melden zich massaal bij de gemeente. Maandag aan het einde van de dag hadden al drieduizend.

Hoe ga je als zzp'er om met de (corona)crisis? - Corona

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het Corona-virus te beteugelen derven veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, noodgedwongen inkomsten. Net als bij grote ondernemingen wil het kabinet deze zelfstandig ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandig ondernemers die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn. Als u eerder dit jaar één of meerdere lening(en) bedrijfskapitaal in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontvangen heeft van de gemeente Zoetermeer, dan hebben wij u in de toekenningsbrief laten weten dat de aflossing per 1 januari 2021 start door Corona ( ì î õ õ) ï õ ô ï õ ô gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. telefonisch bij de gemeente Edam-Volendam via het centrale nummer ( ì î õ õ ï õ ô ï õ ô) als per mai Een gemeente kan beslissen de TONK met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2021 te gebruiken. Op grond van de Participatiewet (Pw) kan door de gemeente in individuele gevallen bijzondere bijstand verstrekt worden als het door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen (artikel 35 lid 1 Pw)

Gemeente Edam-Volendam College van Burgemeesters en Wethouders Wvd Knoopdreef 1 1132 KN Volendam. Volendam, 17 maart 2020. Onderwerp: Horeca hard geraakt door gevolgen Corona-virus; graag uw medewerking waaronder o.a. die op het gebied van gemeentelijke lasten. Geacht college, geachte raadsleden De eerste loketten waar zzp'ers een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand gaan open. Gemeenten gaan met de versimpelde regeling toepassen, ook al is die nog niet helemaal goedgekeurd De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig.

Voor iedereen, ook ondernemers, die ondanks het steunpakket van de overheid toch in financiële problemen raakt wordt er voor 2021 gewerkt aan een tijdelijke regeling om te voorzien in een dekking van noodzakelijke kosten (zoals woonlasten en andere vaste kosten) als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden Heb je specifieke vragen over de aanvullende maatregelen vanuit de gemeente Edam-Volendam neem dan contact op via het centrale nummer: 0299-398398 of stuur een mail naar: info@edam-volendam.nl. Brief. De brief die de gemeente Edam-Volendam heeft verstuurd naar alle ondernemers kan je onderaan deze pagina downloaden

Alles wat u als ondernemer of zzp'er moet weten over de maatregelen en financiële ondersteuning in de coronacrisis Zelfstandige ondernemers met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis kunnen een beroep doen op een tijdelijke regeling voor financiële ondersteuning (TOZO) De gemeente kan wel achteraf je verklaring controleren en deze loonbestanddelen alsnog meenemen. De kans dat dit gebeurt is klein, de kans dat dit nog in 2020 gebeurt is heel klein. Als de gemeente op basis van de controle een bedrag aan eventueel teveel betaalde uitkering terug zou willen vorderen, dan kan men het betreffende bedrag verhogen

Landelijke coronatestbus gestart in Volendam - Corona

De KVK Corona regelingencheck kan je hierbij helpen. De Rabobank en gemeente Almere ondersteunen het project. Korte ketens steeds belangrijker. Ook zzp-ers en ondernemers kunnen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor bijzondere bijstand Openingstijden van het gemeentehuis. Let op, aangepaste openingstijden wegens het coronavirus: Maandag van 9.00 tot 16.00 uur; Dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur ; Woensdag van 9.00 tot 16.00 uur; Donderdag van 13.00 tot 20.00 uu

In het Actieplan Corona Altena 2020 beschrijft het college de effecten van de coronacrisis en middellange termijn aanpak in onze gemeente.. Regelmatig praat het college van Burgemeester en Wethouders u bij over het coronavirus. Op 21 oktober schreef Burgemeester Lichtenberg: Veel besmettingen in Altena Het coronavirus kan gevolgen hebben voor u als zzp'er, voor uw bedrijf en uw werknemers. Op www.ondernemen010.nl vindt u een overzicht van de maatregelen die uw bedrijf kunnen ondersteunen. We houden u hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook geven we hier antwoord op veelgestelde vragen van ondernemers Ook in de gemeente Voorst. Daarom is het steunpakket voor ondernemers uitgebreid. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Ondernemers en zzp'ers kunnen uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 aanvragen Bent u zzp'er of (kleine) ondernemer in gemeente Molenlanden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers: Avres > Versoepelde bijstandsregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp). Onderstaand een overzicht van financiële regelingen voor ondernemers i.v.m. coronavirus

Wanneer je als zzp'er je inkomsten ziet teruglopen, kun je daar dus een aanvulling voor krijgen tot het minimumniveau. Goed om te weten: het sociaal minimum is €1.219,09. Alles wat je daaronder verdient, kan dus tot dit bedrag worden aangevuld. Dit is aan te vragen bij de gemeente U kunt het bedrag ook zonder acceptgiro direct storten op NL 31 INGB 0000 0559 16 t.n.v. Gemeente Rotterdam Werk en Inkomen. Zet het kenmerk dat op uw beschikking staat erbij. Zet er ook bij waar het teruggestorte bedrag voor bedoeld was: Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 of lening bedrijfskapitaal Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3

In deze tijd ontstaan er veel initiatieven om ondernemers te helpen de coronacrisis door te komen. Check bij uw gemeente en provincie welke mogelijkheden er zijn. Naast overheden zijn er ook andere organisaties met hulpregelingen. Bijvoorbeeld voor zzp'ers in de zorg via de zorgverzekeraars of zorgkantoren Alleen samen krijgen we corona onder controle. _____ Maatregelen ondernemers. Op 17 maart kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan om bedrijven en ondernemers te ondersteunen. Lees daarover meer op deze pagina. _____ Animaties kinderen en jeugd Om bewustwording en begrip te krijgen onder de jongeren, heeft gemeente Borne de volgende. Gemeente Edam-Volendam, Volendam, Noord-Holland, Netherlands. 2,056 likes · 107 talking about this · 7 were here. Dit is de officiële Facebookpagina.. Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers en zzp'ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Werkplein Drentsche Aa gaat deze regeling uitvoeren voor alle ondernemers in de gemeente Assen. Aanvragen bij WPDA. Vul het formulier in Gemeente en overheid helpen ondernemers . Regelingen voor bedrijven, websites voor speciale bedrijfssectoren. Lees meer. Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers . Financiële steun voor ondernemers voor de gevolgen van het coronavirus. Lees meer. Anderhalvemeter-terras

LIVE: Coronavirus Edam-volendam: Kaart, Cijfers En Nieuw

Het Corona Initiatief Fonds is een speciaal fonds voor plannen en activiteiten die bijdragen aan de gastvrijheid, aantrekkelijkheid of veerkracht van stad, dorp of buitengebied. Met een totaalbedrag van 2 ton kunnen ondernemers, verenigingen en andere organisaties een plan of activiteit indienen bij de gemeente Veel bedrijven in de gemeente Apeldoorn, ondernemers en zzp'ers ervaren de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De gemeente en andere organisaties doen er alles aan om u te helpen. Op deze pagina vindt u meer informatie om u te helpen als ondernemer in tijden van het coronavirus Gemeente Leiden heeft met ondernemersorganisaties in Leiden afgesproken samen op te trekken in de informatievoorziening voor ondernemers. Op deze pagina vindt u links naar bestaande en nieuwe landelijke regelingen, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), waar ondernemers gebruik van kunnen maken Het coronavirus heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven van de gemeente Oss. Op deze pagina vindt u een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden en van instanties waar u terecht kunt voor informatie, advies, en financiële steun. Ook Osse ondernemersorganisaties zoals De kracht van Oss, Osse Industriële Kring, TIBO en Centrummanagement Oss zijn bereid om met u mee te denken.

Gemeente Maastricht voert Tozo 3 voor ons uit, net als de eerdere Tozo-regelingen. Voucherregeling voor MKB'ers 09 september 2020. Vraagt u zich als MKB'er af hoe u uw bedrijf overeind houdt in deze zware tijden? Hoe u kunt zorgen voor continuïteit, groei en innovatie ná corona Ruim 10.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) hebben sinds de coronacrisis inkomensondersteuning gekregen van de gemeente Den Haag. Zij deden een beroep op een speciale regeling, omdat zij. Genomen maatregelen Dit zijn de nieuwe genomen maatregelen in 's-Hertogenbosch over economie, werk en inkomen: We werken samen met de retailondernemers aan een campagne die van start kan op het moment dat de huidige lockdown versoepeld kan worden, zodat we meteen kunnen inzetten op spreiding van bezoek aan de binnenstad en aan het centrum van Rosmalen Financiële steun tijdens corona. Het Team Zelfstandigen adviseert u gratis en vertelt u wat mogelijk is vanuit de gemeente. Ander werk. Door het coronavirus bent u misschien tijdelijk niet in staat bent om als zzp-er in uw inkomen te voorzien. Mogelijk kunt en wilt u wel ander werk doen

Zzp'er in problemen door corona..Vraag Bbz aan Zzp'ers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis, kunnen hun inkomen voor in ieder geval de komende drie maanden aangevuld krijgen tot het bestaansminimum, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) Het coronavirus heeft ook veel impact voor ondernemers in Soest en Soesterberg. Bekijk de meest gestelde vragen over het coronavirus. Deze pagina wordt aangevuld zodra er meer informatie is Welkom!! Had je niet gedacht hè door te klikken op 0653288663. Leuk toch? Kijk zelf of het iets is voor je. Succes. En uh: je kunt dit nummer ook gewoon bellen

Aanvraag tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig

Bijstand voor zelfstandigen vraagt u bij de gemeente aan. Dat doet u door telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0412. Naar de afspraak brengt u mee: uw geldige legitimatiebewijs: identiteitskaart, paspoort, document met uw geldige verblijfstatus. Let op! Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewij Officiële site van de gemeente Amsterdam met informatie over onze diensten en het bestuur

ZZP en corona - Stichting ZZP Nederlan

Hulp aan Haarlemmermeerse ondernemers tijdens coronacrisis

Utrechtse zzp'ers en kleine ondernemers die door corona financieel in een moeilijke situatie zitten, kunnen binnenkort hulp krijgen van de gemeente. De hulp richt zich op het versterken van hun onderneming, het oplossen van schulden of begeleiding naar werk in loondienst De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Voor de gemeente Medemblik voert WerkSaam WF deze regeling uit Zzp'er en financiele problemen door corona / covid-19? Vraag speciale bijstand bij je gemeente aan (TOZO, soms TORZO genoemd). Lees hoe dit werkt

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp'ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het kabinet wil werkenden en werkgevers helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. En stimuleren en investeren waar het kan en ondersteunen waar aanpassing nodig is. Op 27 oktober en 9 december 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket

Het coronavirus: check hier je regelinge

 1. g, dan is het voor u een periode waarin u alle hulp kunt gebruiken
 2. Zelfstandig ondernemers en zzp'ers die in financiële moeilijkheden raken door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus kunnen mogelijk een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Op 28 augustus maakte het kabinet bekend de Tozo-regeling te verlengen tot 1 juli 2021
 3. Bent u een zzp'er of ondernemer met personeel en komt u in acute financiële problemen vanwege de coronacrisis? U komt mogelijk in aanmerking voor tijdelijke financiële ondersteuning op grond van de aangepaste Bbz-regeling (Bijstand voor zelfstandigen uitkering)

Steunmaatregelen zelfstandigen coronacrisis - ZZP Nederlan

 1. Gemeente Haarlemmermeer probeert ondernemers zo goed mogelijk te helpen om deze periode door te komen. Financiële maatregelen. Het kabinet heeft op 17 maart maatregelen aangekondigd om ondernemers en zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) die financieel getroffen worden door het coronavirus te helpen
 2. Corona en ZZP: Besluit bijstandverlening zelfstandigen Vooral kleinere ondernemers hebben het nu en straks (heel) zwaar. Minister Wiebes wist het wel: ZZP-ers hebben zelf voor dit leven gekozen dus helaas, ook zij worden slachtoffer en dat is jammer dan
 3. Corona (COVID-19) is op dit moment onderwerp van gesprek in ons land. Misschien hebt u er ook vragen over. Dan is het goed om het volgende te weten. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten
 4. imaal het bijstandsniveau hebben. Dit is een gift

Hoeveel positieve coronatesten zijn er vandaag in jouw

ZEKER WETEN? De eventueel gewijzigde gegevens bij 'Wat te doen?' gaan hiermee verloren Gisteren heeft het kabinet opnieuw maatregelen aangekondigd om het aantal mensen die besmet zijn of raken met het Coronavirus terug te dringen. Zo wordt er geadviseerd om waar mogelijk vanuit huis te werken, thuis te blijven bij klachten als koorts en keelpijn en grote groepen te vermijden en sociaal contact te beperken. Door deze maatregelen [ De impact van de coronacrisis is groot voor Nederlandse ondernemers. Er is een noodsteunpakket om bedrijven te ondersteunen. Dagelijks bellen ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, maatregelen en financieringsmogelijkheden Ondernemersvragen corona. Zij voeren de regeling uit voor de gemeente Coevorden. Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Rijksregelingen voor ondernemers en zzp'ers TOZO en TOGS. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het Grensinformatiepunt van de Eems-Dollard Regio

De regeling voor zelfstandigen wordt voor gemeente De Bilt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst. Meer informatie en voorwaarden vindt u op de webpagina van de RSD Heeft u vragen dan kunt u bellen naar de RSD via het nummer 030 - 692 94 55 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur) of mailen naar corona@rsdkrh.nl Corona Overbruggingskrediet. Met het corona-overbruggingskrediet van maximaal € 25.000,- kunnen ondernemers de vaste lasten betalen en op deze manier de coronacrisis overbruggen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen. Het krediet is bedoeld voor ondernemers die voor 13 maart 2020 zijn ingeschreven bij KVK Veelgestelde vragen van zzp'ers over de coronamaatregelen. Print; Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan op kvk.nl/corona. U kunt dit loket ook op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bellen via 0800 - 2117. Startperiode: ik ontvang een WW-uitkering en maak gebruik van de startperiode voor zelfstandigen Welke tijdelijke overbruggingsregelingen zijn er bij de gemeente voor ondernemers i.v.m. corona? Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten missen. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo). Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk Coronavirus - informatieoverzicht Meest gestelde vragen en actuele informatie over coronavirus COVID-19: RijksoverheidRIVMRIVM - Informatie- en Verwijscentrum mentale gezondheid COVID-19C-support - Nazorg voor patiënten na een Coronabesmetting Corona.steffie.nl - stap voor stap informatie op rustig tempoGGD Hollands NoordenInformation in EnglishWhatsApp-hulplijn Corona in Turks: 06.

Contactinformatie gemeente Beesel. Op deze pagina vindt u de algemene contactinformatie van gemeente Beesel. Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is ingegaan op 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Informatie voor ondernemers (inclusief zzp'ers ZZP'ers kunnen contact met de gemeente Raalte opnemen wanneer ze gebruik willen maken van de regeling. Dit wordt ook al massaal gedaan, reeds meer dan 100 ZZP'ers hebben zich gemeld. Consulenten Marleen en Nicolette verkennen met de betreffende ZZP'ers of ze in aanmerking komen voor de regeling of een voorschot Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk heeft een plan opgesteld om te anticiperen op de economische en sociaal-maatschappelijke crisis door als het coronavirus. Het plan met als titel 'Van Herstel naar Beter', richt zich op korte termijn op het beperken van de schade en op langere termijn op het stimuleren van het lokale en regionale economische en sociaal. Veel Utrechtse bedrijven, ondernemers en zzp'ers ervaren de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De gemeente wil die zoveel mogelijk verzachten. Hier leest u wat we precies doen en welke organisaties nog meer helpen

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK

Bekijk de plannen Willem II College online De gemeente wil een flinke impuls geven aan het vernieuwen van de middelbare scholen in Tilburg. Het Koning Willem II college krijgt als eerste een duurzaam, multifunctioneel en flexibel schoolgebouw met twee sporthallen Let op! De regering heeft de regels voor bijstand voor zelfstandigen tijdelijk versoepeld. Dat geldt voor zzp'ers of zelfstandig ondernemers die door het coronavirus niet meer kunnen voorzien in hun levensonderhoud. De regeling heet Tozo. Bekijk de Toz..

Overzicht van rioolwatermetingen en de hoeveelheid aangetroffen COVID-19 virusdeeltjes in de gemeente Edam-Volendam Hier vindt u een overzicht van landelijke maatregelen, maar ook wat de gemeente Oldenzaal voor ondernemers en ZZP'ers kan betekenen Welkom bij Ondernemers Deventer Corona Deventer organisaties hebben de handen ineen geslagen om ondernemend Deventer zo goed mogelijk te informeren tijdens deze periode van het coronavirus. Coronaloket 0800 2117 Midden- en kleinbedrijf (MKB) Individuele ondernemer/ZZP'e

Zo is er ondersteuning voor ZZP-ondernemers tijdens corona

De gevolgen van corona treffen iedereen. Regelingen ondernemers en zzp'ers Hulp voor als u door het coronavirus in de problemen komt. Regels en maatregelen voor sport Aan welke regels sportverenigingen zich moeten houden. Dienstverlening gemeente tijdens corona Dienstverlening blijft doorgaan alleen in aangepaste vorm Home Nieuwsberichten Corona: informatie voor ondernemers en zzp'ers Ook ondernemers in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. We verwijzen u graag naar de instanties die hulp kunnen bieden Van 29 januari tot en met 4 februari is het de Week van Het Vergeten Kind. Tijdens deze week vragen we speciale aandacht voor een thema rondom kwetsbare kinderen in Nederland

COVID besmettingen gemeente Edam-Volendam - Oozo

Zzp'ers vragen versoepelde bijstand aan, tempo uitbetaling varieert per gemeente De eerste loketten waar zzp'ers tegen soepelere voorwaarden bijstand kunnen aanvragen zijn geopend Noodpakket: zzp'ers krijgen uitkering en 4.000 euro voor ondernemers 17 maart 2020 21:23 17-03-20 21:23 Laatste update: 06 april 2020 16:27 Update: 06-04-20 16:27 454 NUjij-reacties reactie Een versoepeling van inning van de gemeentelijke belastingen, leges en heffingen sluit volgens de gemeente Kampen helemaal aan bij de lijn van al ingezette kabinetsmaatregelen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie. Aanslagen voor belastingen, leges en heffingen worden gewoon verzonden aan onze inwoners, ondernemers en zzp-ers Steunpakket gemeente Schuldhulpverlening Informatie voor starters en ZZP'ers Bemiddeling bij tijdelijk werk Groot tekort aan stageplaatsen Alles over ondernemen in Purmerend Nieuwsbrief Werken en Ondernemen Coronadashboard Purmerend en Beemster. Landelijk. Steunpakket rijksoverheid Tozo3 aanvragen Avondklok, wat betekent dat voor ondernemer

Corona (COVID-19) is nog steeds onderwerp van gesprek in ons land. Wij krijgen vragen over onze dienstverlening en over de maatregelen die op dit moment gelden. Op deze pagina zetten we de vragen mét antwoorden per categorie op een rij De gemeente ontvangt van ondernemers facturen voor geleverde goederen en diensten. De gemeente zal deze facturen na (interne) goedkeuring meteen betalen aan de ondernemers. Hierbij wordt niet gekeken naar de vervaltermijn die wellicht pas later is. Overige adressen voor info. Meld je aan voor het Online MKB Limburg ondernemersplatform In verband met Corona is er een aangepaste dienstverlening, klik hier om deze te raadplegen Openingstijden receptie. Maandag van 8.30-19.00 uur Dinsdag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Bij de receptie kunt u ook uw reisdocumenten (paspoort, rijbewijs, id-kaart) afhalen. Openingstijden gemeentewer De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Aanvragen van TVL Q4 2020 kan tot en met 29 januari 2021 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen

 • Menukaart Le Jules Verne.
 • Schimmel in longen dodelijk 2018.
 • Divergentie proces.
 • Breeven Bornem vissen.
 • Visrestaurant Rotterdam Kruiskade.
 • Bodem Nederland.
 • Watermerk logo.
 • Facebook support inbox.
 • GML to PDF.
 • Ik ben ik en jij bent jij tekst.
 • Eenigenburger paard.
 • Urine opvangzak baby.
 • Geperfundeerd betekenis.
 • Loopsheidbroekje Franse Bulldog.
 • Channel 4 Telenet.
 • La Boverie Luik museumpas.
 • Kickboksen Goirle.
 • Instagram post planner.
 • Wiet kweken handleiding.
 • Huisarts Rotterdam.
 • Praktijkondersteuner opleiding deeltijd.
 • Precedentwerking Engels.
 • Haar stinkt.
 • Schoonheidsideaal Azië.
 • Doctor Who IMDb.
 • Gasgroepen ATEX.
 • Exchange server Outlook.
 • Empirisch analytisch onderzoek.
 • T Mobile Zakelijk account aanmaken.
 • Beginners motor.
 • Instantoverschrijving Fortis.
 • Www Slangen Reizen.
 • La Boverie Luik museumpas.
 • Kleine microgolf.
 • Cologne wiki.
 • IPhone Cache leeren.
 • Paintball Antwerpen Eventsbakery.
 • Helgoline Cuxhaven.
 • In welk jaar werd de film Troy uitgebracht.
 • Highest free fall tower.
 • Droge slijmvliezen mond.