Home

Precedentwerking Engels

een precedentwerking - Vertaling naar Engels - voorbeelden

Vertalingen van 'precedent' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen Vertalingen in context van the precedent in Engels-Nederlands van Reverso Context: Ms Thorning-Schmidt created the precedent not very long ago Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten creates a precedent - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Een precedent is een gebeurtenis waarop men zich kan beroepen als een nieuw dergelijk geval zich voordoet om er hetzelfde gevolg aan te geven.. Om geen precedent te scheppen kan men, wanneer dat gevaar bestaat, een akte of brief laten opstellen waarin de begunstigde erkent dat het verkregen voorrecht een eenmalige toegeving is die tot niets verplicht

Jurisprudentie (Latijn: iuris prudentia, door de bezigheden van prudentes 'adviseurs, experts') of rechtspraak, is het geheel van uitspraken van rechters.De term kan ook refereren aan de filosofie, wetenschap en toepassing van recht, maar dit concept is meestal bekend als rechtsgeleerdheid of rechtswetenschap

de precedentwerking - Vertaling naar Engels - voorbeelden

Translation for 'precedent' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations Woordenboek (Engels) in aanbouw. precedent zelfstandig naamwoord De bank wil goed voor haar klant zorgen maar geen precedentwerking creëren. rabobank.com. rabobank.com. As soon as the condition precedent of the completion of the Offering is fulfilled,. Precedent 1) Besluit 2) Besluit van vroeger waarop iem. zich kan beroepen 3) Voorafgaand geval 4) Voorbeeld 5) Voorbeeld van vroeger waarop iem. zich kan beroepen 6) Vroeger geval 7) Vroeger geval waarop men zich beroep

Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten set a precedent - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Translation for 'precedent' in the free English-Dutch dictionary and many other Dutch translations Meer: Engels naar Engels vertaling van precedent Precedent, (n.) In Law, a previous decision, rule or practice which, in the absence of a definite statute, has whatever force and authority a Judge may choose to give it, thereby greatly simplifying his task of doing as he pleases Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten creating a precedent - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen

Woordenboek (Engels) in aanbouw. precedent zelfstandig naamwoord Doordat de lagere rechter deze rechtspraak pleegt te volgen en door de daarmee samenhangende precedentwerking hebben de beslissingen van de Hoge Raad in de samenleving een bredere betekenis:. Vertalingen van het uitdrukking HET PRECEDENT van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van HET PRECEDENT in een zin met hun vertalingen: Je hebt me al gevraagd het precedent te breken toen ik de...

precedent - Vertaling naar Nederlands - voorbeelden Engels

Precedentwerking van rechterlijke uitspraken definities. Zoek op. precedentwerking van rechterlijke uitspraken burgerlijk procesrecht: al dan niet recente gerechtelijke uitspraken die als richtsnoer dienen in een vergelijkbaar geschil.. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale

PRECEDENT - Nederlandse vertaling - bab

Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'precedent', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken ↑precedent in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ precedent op website: Etymologiebank.nl ↑ Tubantia Mark van Assen 31-01-19 EU weigert opnieuw te onderhandelen over brexit met premier May.

precedent - Vertaling Nederlands-Engels

PRECEDENT - Engelse vertaling - bab

Precedentwerking van jurisprudentie - Engels recht (common law): rule of precedent - Continentiaal recht (civil law): codificatie (codex = wetboek) Continentiaal vaak wisselwerking met precendentie en codificatie Nederland heft dus formeel geen precedentwerking maar in de praktijk wel Engels toegestaan, maar wordt vooraf gekozen in welke taal de opleiding gevolgd zal worden. De deeltijdopleiding is echter in beginsel Nederlandstalig. Tot slot merkt verweerster op dat toewijzing van het verzoek van appellante precedentwerking zal hebben. III. Standpunten van partije Later zijn er ook Nederlandstalige reviews naar het Engels vertaald, maar daar was dus al een Nederlandstalige basis. En inderdaad, dat was heel incidenteel. Verder maak ik me ook niet druk om 1 Engelstalige review, ik heb gewoon geen zin in een precedentwerking waarbij niemand meer de moeite neemt om zijn Engelstalige reviews netjes naar het Nederlands te vertalen (Engels: to retain‟) Precedentwerking Perceptie van favoritisme Beschouwd als een verworven recht 18 . Hoe pak ik het aan De koopman van Venetië (Engels: The Merchant of Venice) is een komedie van William Shakespeare, vooral bekend door de tragische scènes. Het stuk gaat over een jonge edelman, Bassanio, die zichzelf met zijn bloedverwant en vriend, Antonio, in de problemen werkt door geld te lenen om de vrouw van zijn dromen voor zich te winnen.. The Merchant of Venice werd waarschijnlijk geschreven in 1596 of.

We hebben geen exacte overeenkomst gevonden voor `PRECEDENTWERKING` maar deze omschrijvingen zijn misschien nuttig: Die functioneert voorbeeldig (crypt.) Vraag het dan op `Puzzelhulp` CrosswordClues Voor wie ook wel eens in het Engels puzzelt is er nu Crossword Clues. Welkom Welkom bij het puzzelwoordenboek waar je wat van opsteekt Engels onderzoek: Afzinken Brent Spar weinig milieuschade LONDEN (AP) - Als Shell het olieplatform Brent Spar vorig jaar had laten afzinken in de Atlantische Oceaan, dan zou de schade aan het. Vertalingen van 'removed' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen

Sluit je aan bij Beter Spellen, maak de dagelijkse korte test en spel elke dag een beetje beter Precedentwerking De leden van de Een procedureafspraak ziet op de wijze waarop partijen het geschil wensen te voeren, te weten in het Engels met inachtneming van het NCC(A)-procesreglement van de rechtbank en het hof Amsterdam. Met een forumkeuze geven. precedentwerking. Overwegingen van het college Indien een student zich voor een bacheloropleiding wil inschrijven en niet in het bezit is van een diploma dat direct toegang geeft tot deze opleiding, (Engels en Frans) niet zijn behaald. Het college is va

the precedent - Vertaling naar Nederlands - voorbeelden

 1. Mag ik ook een topic in het Engels starten? En mijn Engelse buurman? * En hoe zit het met de Tweakers die geen Engels kunnen? Deze worden zo weer buitenspel gezet. Daarbij lijkt het me een kleine moeite voor de user om de Engelse tekst even door Babelfish te jassen
 2. ister voor Rechtsbescher
 3. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen.
 4. g 2018.. De Britse kiezers kunnen in meerderheid er voor kiezen om de EU te verlaten. Wij nemen aan dat in dat geval de daadwerkelijke uittreding van het VK uit de EU twee jaar gaat duren
 5. g beloven, maar door weerstand in het kabinet gebeurde dat pas veel later
 6. in het Engels wensen te procederen, gelet op de hoogte van de griffie-rechten en het feit dat deze (gedeeltelijk) kostendekkend moeten zijn. Zij Precedentwerking De invoering van kostendekkende griffierechten is nieuw in het Neder-lands rechtssysteem

creates a precedent - Nederlandse vertaling - Linguee

Tarieven Tarief juridische dienstverlening. Ons kantoor is transparant over de kosten. Als hoofdregel hanteren wij een uurtarief van €245,- (excl. 21% btw) Nederlands: ·betrekking hebbend op vernieuwingen en uitvindingen Heel origineel en innoverend, noemt burgemeester Hein Bloemen het concept voor de groene camping. Bij wijze van proef wil Berkelland er dan ook graag aan meewerken. Zij het onder voorwaarden: het gaat om een eenmalig experiment, waarvan geen precedentwerking mag uitgaan. Ook kan het. In het `Britain at War' museum staat er nog eentje: de schuiltafel. Wie geen tuin had om een `Anderson' schuilhut in te graven - eigenlijk een gewoo Charles jr was nog geen twee jaar oud toen hij op 1 maart 1930 via het raam van de kinderkamer werd ontvoerd. In de vensterbank lag een briefje waarin de ontvoerder in krom Engels om losgeld vroeg. 'Dear Sir, Have 50,000$ redy 25000$ in 20$ bils 15000$ in 10$ bills and 10000$ in 5$ bills. After 2-4 days will inform you were to deliver the Mony Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken

Precedent - Wikipedi

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de.

precedent - Vertaling Engels-Nederland

precedentwerking depotwerking hartwerking buurtwerking magneetwerking uitwerking planuitwerking schaduwwerking reflexwerking bijwerking partijwerking analogiewerking: engels-rijmen-cleane (0/90) muziekpiet (0/566) befool (18/408) rijmen-november (0/5) mama-houd-nooit-zijn (40/1000) engels-rijmen-up (0/41 Onder extubatie verstaat men het verwijderen van een beademingsbuis bij een patiënt. Tijdens algehele anesthesie en bij ernstig zieke patiënten wordt via de mond een buis ingebracht, de intubatie. Deze buis wordt in navolging van het Engels een tube genoemd. De tube wordt ingebracht om de longen te kunnen beademen, maar ook om de longen te. Eerder waarschuwde het kabinet voor een precedentwerking. Als deze groep wordt uitgezonderd zouden mogelijk ook andere groepen die soortgelijke uitkeringen ontvangen dezelfde rechten moeten krijgen. (Bron: De Telegraaf, 24 jun. 2014) Gerechtelijke uitspraken over smartengeld Engels, XII, 242 p, Oxford University Press, New York, NY [etc.], 1996 Gedrukt boek Paul Poplawski Language, art and reality in D.H. Lawrence's St. Maw Trouva brings you unique brands, curated by the world's best independent boutiques. Don't miss out on discovering those hard-to-find pieces that would be perfect for yo

HEEMLAND 30 (zomer 2005). Taalverdediging . EU-commissaris Bolkestein heeft ooit een nieuwe regeling van EU-patenttalen voorgesteld met alleen plaats voor Engels, Frans en Duits De koopman van Venetië (Engels: The Merchant of Venice) is een komedie van William Shakespeare, vooral bekend door de tragische scènes. Het stuk gaat over een jonge edelman, Bassanio, die zichzelf met zijn bloedverwant[1] en vriend, Antonio, in de problemen werkt door geld te lenen om de vrouw van zijn dromen voor zich te winnen In het Engels wordt het woord backlog vaak gebruikt voor achterstanden. Backlog scanning gaat over het digitaliseren van bestanden die, ongeacht of ze al geregistreerd zijn of niet, zich niet meer in het werkproces bevinden en vaak al gearchiveerd zijn of zich bij de DIV-afdeling bevinden In art. 2.1 lid 1 onder c Wabo is aangegeven dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan, de beheersverordening en andere ruimtelijke besluiten en verordeningen. Via een omgevingsvergunning kan in bepaalde gevallen deze strijdigheid worden opgeheven. U vindt hierover meer informatie

Jurisprudentie - Wikipedi

Eerste Kamer steunt Netherlands Commercial Court Wetsvoorstel NCC. De Eerste Kamer heeft dinsdag 11 december ingestemd met een wetsvoorstel van minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, voor Engelstalige rechtspraak in internationale handelskamers (Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court) Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen

PRECEDENT - Translation in English - bab

 1. bestreed de Amerikaanse energie-industrie de beslissing, uit angst voor precedentwerking
 2. De voertaal is Engels. De onafhankelijkheid van Kosovo en de mogelijke precedentwerking die van de erkenning van Kosovo uitgaat, vormden voor De Balie het uitgangspunt om aan de slag te gaan met een nieuwe staatkundige wereldkaart,.
 3. Werkgroep uitwerkingen - Week 2 antwoorden rechtsgeschiedenis Week 6 Rechtsgeschiedenis Honkbal en het romeinse recht Week 7 Rechtsgeschiedenis Rechtsgeschiedenis week 3 - Werkgroep Rechtsgeschiedenis week 3 Rechtsgeschiedenis week 4 Werkgroep 1 Rechtsgeschiedenis Rechtsgeschiedenis-werkgroepen Week 1: werkgroep aantekeningen en antwoorde
 4. Nabrander Betekenis Nabrander Engels Nabrander Synoniem Nabrander In English Nabrander Figuurlijk Nabrander Vertaling Engels Nabrander Vergadering Nabrander Uitdrukking 01enlinea D&d Biltvätt Linköping Www Fn Filuren No Oppdrag Retail 马天宇 Olx Western Cape Puttes Bilskola Rm5s Lweoplus Sämsta Idol Audition Smerter I Endetarmen Gravid.
 5. Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (34761)
 6. Daardoor heeft het vonnis precedentwerking, wat inhoudt dat toekomstige rechtszaken op eenzelfde uitspraak kunnen rekenen. Hoewel de zaak uniek is, Vertaling van het kledingvoorschrift in Engels. De Business Casual dresscode is informeler dan Smart Kleding

• Behandeling en uitspraak in het Engels • Bijzondere kamer van Amsterdamse rechtbank en Gerechtshof • Concentratie specifieke deskundigheid en ervaring • Wetswijziging op 8 maart 2018 door Tweede Kamer aangenomen. Na goedkeuring door Eerste Kamer kan de NCC van start: 18 juni 2018 nader voorlopig verslag, wachten o Rechtsgevolgen en precedentwerking. Een onderlinge overlegprocedure tussen bevoegde autoriteiten betreft in de regel een eenmalige waardering van (een samenstel van) feiten en omstandigheden in bepaalde jaren in het licht van de rechtsregels die op dat moment gelden - in geval van precedentwerking - overige Onderzoeken gemeentelijke rekenkamer - onderzoeksprogramma - onderzoeksrapporten Aanschrijvingen of lastgevingen Allereerst is het Engels woord vervangen door een Nederlandse term: Gegevens over gegevens rechterlijke uitspraken die een precedentwerking hebben. 12-10-2006, 13:25 door Een amerikaanse rechter oordeelt over een engels bedrijf..... wisten ze dan niet op voorhand dat ze daar gee [Regeling vervallen per 23-06-2020 met terugwerkende kracht tot en met 11-06-2020.] Geldend van 01-10-2008 t/m 10-06-2020. Toon relaties in LiDO Internationaal belastingrecht, onderlinge overlegprocedures; Maak een permanente link Internationaal belastingrecht, onderlinge overlegprocedures; Toon wetstechnische informatie Internationaal belastingrecht, onderlinge overlegprocedure

Dat is niet de rechter. Daarnaast zou aanname een zeer ongewenste precedentwerking geven. Mijn stemverklaring over de motie-Köhler heb ik al in tweede termijn van het debat gegeven. Ook daar zullen wij tegen Engels, Ester, Fiers, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink. De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'uitzondering', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Controleer 'Batasuna' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van Batasuna vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Nederlands: ·Ik probeer me hem soms voor te stellen, ergens moederziel alleen in een hoeve in de buurt van Groot-Bijgaarden bij Brussel (waar de brief was afgestempeld), onder de neonlamp in zijn keuken met zicht op een leeg achtererf verscholen in de heuvels van het Pajottenland. Ik kon zijn kwade en gepijnigde gesnuif bijna horen, alsof een spoor.

precedent - Nederlandse vertaling - Linguee woordenboe

 1. Weetwoorden | gouden, plastic. Deze pagina gaat over een speciaal soort bijvoeglijke naamwoorden. We houden bij Beter Spellen niet zo van vaktermen, maar nu moet het even
 2. Website Ryanair werkte in relevante periode van 2004-2010 met browse-wrapping. Vraag of gebruiksvoorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen door browse-wrapping beoordeeld op grond van het EVO en de Rome I-Vo. Vraag of geldige rechtskeuze overeen is gekomen gelet op EVO en Rome I en rechtskeuze partijen bij pleidooi beoordeel naar Iers recht
 3. Engels te behalen. De overige 54 studiepunten van het propedeutisch jaar heeft hij wel behaald, alsook een aantal studiepunten uit het tweede en derde jaar van de opleiding. precedentwerking tot logistieke problemen zou kunnen leiden. Bij dit vak, echter, betreft het nie
 4. Batasuna vertaling in het woordenboek Engels - Nederlands op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen
 5. isters van Buitenlandse Zaken haar plannen voor de diplomatieke dienst van de EU. Meest.
 6. R. Engels, voormalig zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade in Belgrado: 'Deze aanval had acht jaar geleden al moeten gebeuren, in Vukovar. Door zo lang te wachten is het probleem steeds verplaatst. Bombardementen zijn een goed middel om erger te voorkomen.' R. Grémaux, antropoloog en Balkan-kenner: 'Ik schaam me ervoor Nederlander te zijn
 7. Controleer 'opgaat' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van opgaat vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

Precedent - 6 definities - Encycl

 1. U zoekt een top kwaliteit jurist contractenrecht die efficiënt werkt. Wij kunnen uw contract opstellen of checken. Checklist standaardcontracten beoordelen en zakelijke contracten opstellen in het Engels. Verkoopovereenkomst, distributiecontract, leveringsvoorwaarden, samenwerkings- en arbeidscontracten opmaken
 2. Zij wordt wel beschouwd als een vernieuwing van het volkenrecht waarvan een belangrijke precedentwerking kan uitgaan. In totaal hebben nu 69 landen Kosovo als onafhankelijke staat erkend
 3. De heer Engels (D66):. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De fractie van D66 is tijdens dit wetgevingsproces uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat aan het raadgevend referendum te veel problemen kleven om dat instrument te handhaven
 4. Zuivel of kippen: dat is de vraag. GROESBEEK - Mocht de gemeente Berg en Dal niet akkoord gaan met het plan om een melkfabriek te vestigen in de megafarm aan de Dennenkamp in Groesbeek, dan komen.

set a precedent - Nederlandse vertaling - Linguee woordenboe

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant Een woordvoerder van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) laat weten dat Wiebes de zaak op een open wijze gaat bekijken en bezien wat logisch en mogelijk is, tegen de achtergrond van de geldende wet- en regelgeving. Eerder waarschuwde het kabinet voor een precedentwerking

 • Hotel met glijbanen Mallorca.
 • Holle balken.
 • BBL opleiding 16 jaar.
 • Bruine koeien rassen.
 • Top 10 kindvriendelijkste honden.
 • Tomaat gevuld met ei uit de oven.
 • Vis vandaag.
 • CT scan hart kleding.
 • Astrotheme celebrity soulmate compatibility.
 • Kant en klare biscuit kopen.
 • Gratis Screen Recorder.
 • Picon vin blanc glazen.
 • Met motor naar werk.
 • Breuken vergelijken groep 6.
 • Beensteun pedicure tweedehands.
 • Vegetarisch restaurant Middelburg.
 • Wolluis bestrijden azijn.
 • Lightroom opnametijdstip wijzigen.
 • Wijkkaart Rotterdam.
 • Klein hondje kopen.
 • Moreelsepark 3 3511 EP Utrecht.
 • Joolz Hub compleet.
 • How old is Obito.
 • Partybus huren Antwerpen.
 • Npr9998 2020.
 • Offline spelletjes iPhone.
 • Trappenpiramide.
 • Fricandeau smoker.
 • Afgetraind lichaam.
 • Stella McCartney wiki.
 • Beterschap humor man.
 • Oorsuizen na duiken.
 • Stad en Land Amsterdam.
 • Rexona Maximum Protection Clean Scent aanbieding.
 • Forel Müllerin.
 • Mierenboerderij kopen met mieren.
 • Storm op zee Bijbel.
 • Thalamic nuclei.
 • RCN Belledonne.
 • Kersenvlaai recept met verse kersen.
 • Nieuwbouw Utrecht sociale huur.