Home

Richtlijnen social media

Social media protocol - CN

 1. Richtlijnen social media gebruik Het Social Media protocol van het CNV, is beschikbaar als voorbeeld voor bedrijven die zelf een Social Media protocol of gedragscode wil afspreken over de Social Media Richtlijnen binnen de eigen organisatie
 2. Hou je socialmedia-richtlijnen levend. Social media veranderen voortdurend. Vandaar dat het ook van belang is om je guidelines regelmatig een update te geven. Ook vanuit nieuwe campagnes is het nuttig om dit te doen. Zorg dat je een online plek hebt om regelmatig naar te verwijzen waardoor de socialmedia-richtlijnen levend blijven
 3. i Groep zijn we ons terdege bewust van het feit dat de manier waarop we communiceren ingrijpend is veranderd door online social-computingplatforms, zoals blogs, wiki's, sociale netwerken en allerlei andere soorten sociale media zowel binnen als buiten de Groep

Socialmedia-richtlijnen voor je team: deel vooral wat wél

 1. Een aantal organisaties in Nederland hebben zich in de afgelopen periode beijverd richtlijnen, codes c.q. protocollen op te stellen over wat inzake de sociale media wel en niet mag. Een aantal van deze organisaties worden in rubriek Sociale media (voorbeelden sociale media-code) genoemd. De richtlijnen zijn afhankelijk van het soort organisatie vaak heel verschillend
 2. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle werknemers en uitzendkrachten, ongeacht de contractduur of locatie waar zij werkzaam zijn. Sociale media op de werkvloer. Het is werknemers toegestaan om onder werktijd actief zijn op sociale media mits het werkgerelateerde content betreft en het werk hier niet onder lijdt
 3. Artsen en social media. De KNMG-handreiking Artsen en social media (januari 2020) is een handreiking voor artsen en studenten geneeskunde om op zorgvuldige wijze met social media om te gaan. De aanbevelingen gaan met name over de situatie waarbij gebruik wordt gemaakt van publiek toegankelijke social media
 4. Medewerkers moeten ervoor zorgen dat uitingen via social media overeenkomen met de kernwaarden van de eigen organisatie. Verschillende richtlijnen bevatten de waarschuwing dat klanten/relaties niet altijd het onderscheid zullen maken tussen officiële woordvoerders van een organisatie en medewerkers die op persoonlijke titel communiceren

De KNMG (de koepel van en voor artsen in Nederland) werkt in navolging van de British Medical Association aan een richtlijn voor het gebruik van social media. Dat blijkt nodig omdat zorgprofessionals in toenemende mate social media inzetten als professioneel communicatie-instrument Richtlijnen sociale media. Hier vindt u onze richtlijnen sociale media: Richtlijnen Social Media . Contact Amstellandlaan 1a 1382 CD Weesp 0294 805 250 info-vsc@gsf.nl. Disclaimer Verder geven wij in deze blog 7 richtlijnen met voorbeelden voor een Social Media post. Aan hoe meer richtlijnen je voldoet, hoe beter je bericht is. Een post moet deelbaar zijn. Een van de dingen die belangrijk zijn, is dat je post deelbaar is. Denk ook eens verder dan alleen jezelf maken van email, social media en internet. Onder medewerkers wordt ook verstaan: tijdelijk personeel, uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiair(es) en externen. Algemene richtlijnen voor gebruik email, internet en social media Email en internet zijn vooral bedoeld om de medewerkers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden home / hrm vraagbaak personeelshandboek personeelsdossier / richtlijnen social media in het personeelshandboek. Voorschriften social media in personeelshandboek. Een personeelshandboek draagt bij aan de interne duidelijkheid binnen organisaties. Dat geldt ook voor het gebruik van social media

Capillaire refill-meting bij volwassenen zinvolEerstelijnszorgmodel voor diabetes type 2: toepasbaar en

Richtlijnen met betrekking tot sociale media Capgemini

Bijvoorbeeld door het publiceren van richtlijnen voor de omgang met social media, zoals Intel dat onlangs deed. Het is eigenlijk vrij standaardbeleid. Ongeacht hoeveel mensen er werken bij een organisatie, slechts een zorgvuldig geselecteerde groep wordt uitgekozen om het bedrijf publiekelijk te vertegenwoordigen Social media. Gebruik van social media biedt kansen, maar de grenzen tussen professionele en persoonlijke communicatie kunnen vervagen. De KNMG zet de belangrijkste digitale valkuilen en kansen voor artsen op een rij in de handreiking Artsen en social media

Huisstijl social media Met de huisstijl voor social media zet de politie weer een stap in het verder professionaliseren Een profielfoto opsocial media dient te voldoen aan de richtlijnen van de politiehuisstijl. Je kunt kiezen uit het monogram van de politie of een pasfoto in uniform Met deze richtlijnen voor Social Media laat Philips zien dat zij een goed begrip heeft van het fenomeen Social Media en de impact voor haar merk/organisatie. Het beleid is goed doordacht, duidelijk en beknopt beschreven en voorzien van praktische voorbeelden

De Social Code: YouTube helpt je om reclame in jouw video's zichtbaar te maken. Op deze manier kan je, je voorbereiden op de komende wetgeving over reclame op Social Media. Deze ontwikkeling draagt bij aan de professionalisering van de YouTube Community in Nederland en is ontstaan in samenwerking met het Commissariaat voor de Media, mediabureaus, agentschappen en belangenorganisaties Social Media Richtlijnen. Via onze social media-accounts blijft u op de hoogte van onze nieuwste producten, initiatieven en overige nieuwtjes. U kunt ook discussiëren met gelijkgestemden. We stimuleren deelname en eerlijkheid van iedereen, maar de artikelen op onze pagina zijn niet per se de mening van Interface AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE Inleiding Het gebruik van sociale media heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Bijna 9 op de 10 Nederlanders maken gebruik van sociale media. We whatsappen, facebooken, twitteren en kijken filmpjes op YouTube. Traditionele media zoals krant, radio en T

Stel waar mogelijk samen met bewoners richtlijnen voor sociale media op. Bijvoorbeeld: we delen geen foto's van elkaar of begeleiders op social media. Wat zijn de competenties van een cliënt? Weeg samen af welke mate van eigen verantwoordelijkheid in social mediagebruik verantwoord is. Pas de ondersteuning daarop aan Social media richtlijnen zorgen ervoor dat bedrijfswaarden op de juiste manier worden gecommuniceerd. Ze bieden een kader voor hoe servicemedewerkers zich online tegenover klanten het beste kunnen gedragen en welke tone of voice gepast is Onder social media verstaat CNV Onderwijs Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn en Youtube en de wat minder bekende varianten daarop. Richtlijnen gebruik social media (Waar nu 'de school' staat kan de naam van de eigen school ingevuld worden) 1. Medewerkers van de school delen kennis en andere waardevolle informatie. 2

Richtlijnen voor gedrag sociale media HR-kiosk

Onhandige uitingen op social media waren in het verleden aanleiding tot het opstellen van social media-richtlijnen bij verschillende internationale omroepen. Verschillende studies hebben zich in het verleden gebogen over de social media-richtlijnen van internationale organisaties, waaronder Opgenhaffen en d'Haenens (2015), Lee (2016) en Bloom, Cleary en North (2015) Een social media strategie is te vergelijken met een groeistrategie en is nooit af. Regelmatig moet er geëvalueerd en bijgestuurd worden. Het is aan te bevelen om een communicatieprotocol te schrijven, waarin richtlijnen rondom het gebruik van sociale media zijn opgenomen Richtlijnen voor sociale media Wij willen een internationale online community creëren die de internationale sfeer van onze universiteit weerspiegelt. We willen sociale media inzetten om verschillende doelgroepen te bereiken en bij de RUG te betrekken: aankomende en huidige studenten en medewerkers van de RUG, Stadjers, en onderzoekers en alumni wereldwijd 2 SSOE heeft dit protocol opgezet om de medewerkers en leerlingen richtlijnen en kaders voor het handelen te geven. Het protocol treedt in werking als er uitlatingen plaatsvinden op Social Media, zowel binnen als buiten de school, die een relatie hebben met leerlingen, ouders en medewerkers van SSOE Zij geeft geen directe richtlijnen over wat wel en niet mag en geeft aan vertrouwen te hebben in haar medewerkers dat zij de bedrijfswaarden dusdanig te hebben geïnternaliseerd dat ze verstandig omgaan met hun publieke uitspraken. ('have fun, but be smart.') De 5 kernwaarden van Coca-Cola in de Online Social Media Community. 1

Via social media kanalen hebben bedrijven de mogelijkheid om grote aantallen potentiële klanten te bereiken, op talloze creatieve manieren. Of het nu een promotiefilm op YouTube is, een sfeerbeeld op Instagram, een actieve Facebook 'community' of een pagina vol nieuwtjes op Twitter; op social media kan het allemaal RICHTLIJNEN GEBRUIK SOCIAL MEDIA Aanleiding Iedereen gebruikt social media op verschillende manieren en om verschillende redenen. Het kan je ondersteunen in het beheren van je persoonlijke en professionele netwerken, het bevordert discussie en communicatie en het helpt je om jezelf online te laten zien media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij de SWW betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Uitgangspunten 1. SWW onderkent het belang van sociale media. 2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig klimaat voor kinderopvang en welzijnsactiviteiten; 3 Het Vechtstede College onderkent het belang van sociale media en deze richtlijnen dragen bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten. Richtlijnen betreft omgang met elkaar • Gedraag je respectvol naar anderen. Houd rekening met de ander Social media richtlijnen voor Universiteit Leiden 2 Begrijp uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij publiceren op blogs, wiki's of andere vormen van social media. Privé social media sites bestaan niet

De Nederlandse politie zegt dat het niet nodig is om richtlijnen of protocollen in het leven te roepen voor het gebruik van sociale media door agenten. De politie zei maatregelen te nemen nadat. Artsen stellen richtlijnen social media op. Mario Gibbels. Artsen aan het andere eind van de wereld hebben een reeks eenvoudige richtlijnen opgesteld over hoe artsen verstandig met social media moeten omgaan. The Lancet en Medisch Contact maken deze week melding van landen waar artsen richtlijnen opstellen Social media posts (inclusief video, link of afbeelding) worden bijvoorbeeld automatisch gepubliceerd op de momenten en kanalen die je hebt aangevinkt. Daarnaast kun je instellen wie rechten heeft om te plannen en wie de social media posts eventueel voor publicatie moet controleren

Touringcarvervoer en de 1,5 meter-economie - FNV

Een social media protocol kan dan dienen als (juridisch) kader ter bescherming van zowel de werkgever als de werknemer. Het invoeren van een social media protocol op de werkvloer is niet verplicht en eveneens niet (altijd) vereist, maar kan vanuit het oogpunt van transparantie voor werkgevers en werknemers wel wenselijk zijn richtlijnen. Achtergrond Of het nu beroepsmatig is of niet: iedereen geeft zijn mening wel eens over het bedrijf waar je werkzaam bent. Waar dit vroeger bijvoorbeeld op verjaardagsfeestjes gebeurde, zie je nu een verschuiving naar online platforms en internetfora (Social Media). Via jouw eigen Social Media Social media Richtlijnen De opkomst van social media en het toenemende gebruik daarvan door werknemers kan in bepaalde gevallen vérstrekkende gevolgen hebben voor beide partijen. Dergelijke voorbeelden/excessen bereiken bijna dagelijks de media en worden steeds vaker aan de rechter voorgelegd Richtlijnen voor het gebruik van social media van het Rijnstate ziekenhuis. Plaats geen vertrouwelijke informatie. Wees respectvol naar je omgeving (patiënt en collega). Blijf bij je eigen kennis- of werkgebied. Wees bewust van verschil tussen zakelijk en privégebruik (wat plaats je en wie laat je toe als 'vriend')

Richtlijnen sociale media - Tux

Richtlijnen gebruik social media (Waar nu CNV staat kan de naam van de eigen onderneming ingevuld worden) 1. Werknemers proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het CNV niet schaadt. Werknemers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merkgebonden informatie Door social media te gebruiken, ontstaan nieuwe ideeën waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen. Richtlijnen opstellen Het is daarom een goed idee om richtlijnen te hanteren met een (beperkte) toestemming voor het gebruik van sociale media onder werktijd

Video: Sociale media KNM

Hou het veilig - samen verslaan we COVID-19! | VK A&E

Veel bedrijven willen 'iets' doen met social media, maar weten vaak niet waar zij moeten beginnen. een stappenplan kan helpen om valkuilen te omzeilen en het biedt houvast bij onzekerheid. In deze blog lichten wij de 7 stappen toe waarmee jij een social media plan kan opstellen wat de basis vormt voor een vliegende start in de digitale wereld Social media richtlijnen worden pas echt interessant voor werknemers wanneer ze ook effectief een onderscheid maken tussen de verschillende social media kanalen zoals Facebook, Twitter, bedrijfsblog, LinkedIn, YouTube en andere kanalen Marquard & Bahls Richtlijnen social media Gedragsregels Verantwoordelijkheid Voor uw uitspraken en uw gedrag op social media bent u persoonlijk verantwoor-delijk. De grenzen tussen beroeps- en privé-identiteit zijn vaag, zodat u zorgvuldig moet afwegen welke informatie u met welke ontvangers deelt media zo gebruikt, dat ze zichzelf en onze school op correcte wijze vertegenwoordigen op het internet. Deze richtlijnen helpen daarbij. Wat zijn sociale media: Sociale media is de verzamelnaam voor alle toepassingen op het internet waarmee het mogelijk is om met elkaar te communiceren en informatie te delen. De inhou Het UMC Utrecht heeft een aantal richtlijnen opgesteld rondom het gebruik van social media. Deze richtlijnen gelden voor alle studenten van de Universiteit Utrecht en studenten die in het UMC Utrecht studeren en/of stage lopen. Dus ook voor BMW studenten!Voor studenten gelden de volgende regels

PSV'er Teze van Jong Oranje naar quarantaine - Voetbal

Social media-richtlijnen: 5 tips van bekende bedrijven

In de eerste casus is uiteengezet wat de aandachtspunten zijn bij het gebruik van social media in een werkgever-werknemerrelatie en in hoeverre een werkgever kan interveniëren in het social-mediagebruik van een werknemer. Hiermee is duidelijk geworden dat het gebruik van social media de nodige juridische implicaties met zich meebrengt Richtlijnen In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen

Richtlijnen social media voor zorgprofessionals

In 2019 bracht BoekStart een vernieuwde versie van de brochure 'Spelend leren' voor de kinderopvang uit. Deze brochure geeft pedagogisch medewerkers handvatten om kinderen van 0-4 jaar te begeleiden bij digitale ontwikkelingen en de ouders advies te geven over hoe digitale media het best kunnen worden gebruikt Integreer social media in de ondersteuning in het sociaal domein. Dat was de belangrijkste boodschap aan welzijnsland tijdens de lancering van het boek Social Media in Zorg en Welzijn in maart. Dit boek biedt op een toegankelijke wijze tips, handvatten en checklists om welzijn aan social media te krijgen. Movisie was erbij en zet de meest opzienbarende inzichten op een rij

Richtlijnen sociale media - Vechtstede Colleg

Deze richtlijnen hebben enkel te maken met situaties waarbij er een overlap is (of kan zijn) tussen werk en privé. Weblogs, fora en netwerken waar je alleen als privépersoon actief bent - over hobby, familie en andere activiteiten die geen raakvlak hebben met de werksituatie - vallen hier expliciet niet onder. Richtlijnen gebruik social media KNMG heeft een handreiking gemaakt voor het gebruik van social media door artsen en studenten geneeskunde. Deze handreiking bevat negen concrete aanbevelingen voor artsen, maar die in mijn visie ook gelden voor het gebruik van sociale media in de hulpverlening binnen de GGZ, Jeugdzorg, Welzijnswerk en Gehandicaptenzorg bijlage behorende bij de reclame code social media (rsm)- toelichting De RSM maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. Deze code beoogt transparantie in Social Media & Influencer Marketing te bevorderen, door de relatie tussen de adverteerder en degene die de reclame-uiting verspreidt openbaar te maken

7 richtlijnen voor een goede post op Social Media

Informatie - Verlof aanvragen - De Pontonnier

Persoonlijke social media accounts in te zetten voor uw zorgorganisatie, binnen samen vastgestelde richtlijnen. Samen de organisatieaccounts te beheren. De marketeer of communicatieadviseur bewaakt de strategie en planning en de uitvoering wordt zo gedeeld Richtlijnen gebruik social media; specifiek voor medewerkers We streven er als school naar dat medewerkers de ruimte krijgen social media te gebruiken. De medewerkers die actief zijn op dit gebied, doen dit vaak vanuit persoonlijke interesse. Wat medewerkers buiten hun werktijd doen, is vanzelfsprekend een eigen keuze De richtlijnen die WUR heeft ontwikkelt voor het Social Media gebruik zijn van toepassing op officiële accounts van WUR of onderdelen, thema's of projecten die voor externe communicatie worden gebruikt. Deze richtlijnen zijn dus niet van toepassing op het Social Media gebruik door medewerkers op eigen accounts Social media. De Universiteit Leiden maakt graag gebruik van de mogelijkheden die social media bieden. De kracht van social media is bij uitstek de persoonlijke benadering en veel afdelingen blijven op deze manier in contact met hun publiek, studenten en medewerkers Deze richtlijnen betreffen alle aspecten van de gemeenschappelijke interactie en moderatie op de Rode Hoed social media platforms, hieronder valt ook het commentaar op blogs, events, posts of artikelen Richtlijnen van derden, al of niet in samenwerking met de NVAVG. CBO-conceptrichtlijn Behandeling van neuropsychiatrische gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (2006). Eetstoornissen bij LVG cliënten, onderzoek naar de behandeling en het onderzoek van voorlichtingsmateriaal (2008)

 • Woordspelletjes Bookworm.
 • NIPPON INU.
 • Zalando kortingscode.
 • Google Hangout link.
 • Zalando betalen met creditcard.
 • Volksuniversiteit Dordrecht.
 • Sociale huurwoning Krimpen aan den IJssel.
 • Mentos origin.
 • Typhlosion moveset.
 • Oude Schouw Akkrum te koop.
 • Next Leiden.
 • Gevolgen personeelstekort zorg.
 • Time lapse maken van foto's app.
 • Wondroos gordelroos.
 • All Black background.
 • Rolf Scamander.
 • Verbes irréguliers futur simple.
 • Accu auto.
 • Marathon Leiden.
 • Oliebollen recept.
 • Oorzaak gevolg spelletjes.
 • Mama kleding.
 • Hutch Dano.
 • Beko vaatwassers goed of slecht.
 • Married at First Sight usa 2020.
 • Ariana Grande net worth.
 • Iveco 4x4 Daily occasion.
 • WeTransfer handleiding.
 • Lupinemeel AH.
 • Ik ben ik en jij bent jij tekst.
 • Kleding in vriezer.
 • Anaximander van Milete.
 • Right atrium.
 • Ervaren vervoegen.
 • Best cooking games.
 • Afstudeer hoedje maken.
 • De mamas en papas restaurant.
 • Kijkwijzer differentiatie.
 • Zwevend verlaagd plafond maken.
 • NZXT waterkoeling.
 • Café Jordaan.