Home

Meningokokken wiki

Neisseria meningitidis, often referred to as meningococcus, is a Gram-negative bacterium that can cause meningitis and other forms of meningococcal disease such as meningococcemia, a life-threatening sepsis.The bacterium is referred to as a coccus because it is round, and more specifically, diplococcus because of its tendency to form pairs. . About 10% of adults are carriers of the bacteria in. Nederlands: ·een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een meningokokkenbacterie (Neisseria meningitidis ) Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking veroorzaken. Er zijn verschillende typen meningokokken. Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De infectie geeft een ernstig ziektebeeld zoals hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging, die zich snel kan ontwikkelen tot een shock waar veel mensen aan overlijden. Er zijn verschillende typen meningokokken Geluid: meningokokken (hulp, bestand) Woordafbreking. me·nin·go·kok·ken; Zelfstandig naamwoord. meningokokken mv. meervoud van het zelfstandig naamwoord meningokok; Gangbaarheid. Het woord meningokokken staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie Meningococcal vaccine refers to any of the vaccines used to prevent infection by Neisseria meningitidis. Different versions are effective against some or all of the following types of meningococcus: A, B, C, W-135, and Y. The vaccines are between 85 and 100% effective for at least two years. They result in a decrease in meningitis and sepsis among populations where they are widely used

Informatie over meningokokkenziekte. Publicatiedatum 10-09-2018 | 15:53. Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. In de meeste gevallen word je er niet ziek van Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. De typen A, B, C, W en Y zijn de bekendste. Als de bacterie in je neus zit kun je een ander besmetten zonder zelf ziek te zijn plotseling hoge koorts, suf zijn, hoofdpijn, niet tegen licht kunnen, braken en diarree, een zere en stijve nek, vooral als je het hoofd voorover buigt, hele kleine vlekjes in de huid. Deze zijn rood of paars en kunnen niet weggedrukt worden. Ze zijn zo groot als een speldenknop

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie: de meningokok. Je kunt drager zijn van de bacterie, maar daardoor loop je nog geen gevaar. Pas als de.. Meningokokken type W: herkenning, symptomen en besmetting De meningokokkenziekte (meningokokkose) kan omschreven worden als een groepering van ziekten die ontstaan als gevolg van de meningokokbacterie. Er bestaan verschillende varianten, die aangeduid worden met een letter Meningokokkenziekte (meningokokkemie) is een ernstige besmettelijke aandoening veroorzaakt door meningokokken, een type bacteriën. Wanneer de bacteriën het neusslijmvlies en de bloedbaan binnendringen via nauw contact of door het inademen van luchtdeeltjes waarin zich de bacteriën bevinden, ontstaan tal van neurologische symptomen

Neisseria meningitidis - Wikipedi

 1. De meningokokken-bacterie wordt via de luchtwegen van de ene persoon op de andere overgebracht, bijvoorbeeld door niezen of aanhoesten. Een vrij groot deel van de bevolking (ca. 10%) draagt de bacterie (tijdelijk) bij zich in de bovenste luchtwegen zonder dat deze problemen veroorzaakt
 2. Sepsis is bloedvergiftiging: de meningokokken tasten de wand van de bloedvaten aan, waardoor die stukgaan. Dit wordt zichtbaar in de vorm van puntbloedinkjes: kleine rood-blauwe vlekjes op de huid. Symptomen bij een meningokokkeninfectie
 3. Meningokokken-infectie wordt veroorzaakt door Neisseria meningitidis, een onbeweeglijke, aerobe, meestal gekapselde, gramnegatieve diplokok.Op basis van de polysachariden in het kapsel onderscheidt men twaalf serogroepen, waarvan in Nederland voornamelijk B en verder A, C, W135, X, Y, Z en 29E voorkomen

meningokokkenziekte - WikiWoordenboe

Meningokokken veroorzaken een bacteriële hersenvliesontsteking. Meningokokken veroorzaken een ernstige vorm van hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Er bestaan verschillende types: meningokok type A, B, C, W en Y. Een meningokokkeninfectie kan in de loop van enkele uren levensbedreigend zijn en begint meestal met een griepachtige toestand Vaccinatie met één prik biedt bescherming tegen meningokokken van type ACWY. Het advies om te vaccineren hangt af van uw bestemming, de verblijfsduur, al dan geen intensief contact met lokale bevolking en de verblijfsomstandigheden. Vermijd nauw contact met zieke mensen. Voor kinderen jonger dan 1 jaar geldt een aangepast advies Meningokokken zijn bacteriën die bij veel mensen zonder problemen in de neus en keelholte leven, maar die soms de bloedbaan binnendringen en dan ernstige ziekte veroorzaken Meningokokken worden overgedragen door verspreiding van druppeltjes (hoesten en niezen) of door direct contact met besmette personen. Een deel van de bevolking heeft de bacterie (tijdelijk) in de keel of in de neus zonder ziek te zijn. Ze zijn kiemdragers en vormen vaak de bron van verspreiding van ziekte

Meningokokken RIV

 1. Meningokokken zijn bacteriën die bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. Er bestaan in totaal 13 typen meningokokken. Niet alle typen zijn schadelijk en sommige komen gewoon bij iedereen voor in de neus- en keelholte
 2. Voor meningokokken B is Bexsero® toegelaten door de overheid. Dit vaccin is verkrijgbaar als een suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit. Het bevat delen van de bacterie Neisseria meningitidis groep B. Bexsero® wordt gebruikt om personen vanaf de leeftijd van twee maanden te beschermen tegen invasieve meningokokkenziekte, veroorzaakt door groep B
 3. en.wikipedia.or
Windpocken | Gesundheitswerkstatt

Meningokokken C: symptomen, besmetting en behandeling Een meningokokkeninfectie is een ernstige bacteriële ziekte die hersenvliesontsteking (meningitis), hersenontsteking (encefalitis) of bloedvergiftiging (sepsis) kan veroorzaken Besmetting Meningokokken C Meningokokken is een verzamelnaam voor ziekten die veroorzaakt worden door een bacterie Meningokokken type C Meningokokken type C is een groep bacteriën die bij 10% van de mensen in de keel- en neusholte voorkomt. Veel van deze mensen worden hier niet ziek van, maar in sommige gevallen kunnen deze bacteriën een ontsteking aan de hersenvliezen, in de volksmond nekkramp of bloedvergiftiging (sepsis) veroorzaken MenACWY = vaccin tegen Meningokokken type A, C, W en Y. Het vaccin tegen type C is in het vaccinatieprogramma opgenomen sinds 2002. Op 1 mei 2018 werd de vaccinatie uitgebreid tot type A, C, W en Y. aK= Acellulair kinkhoestvaccin Pneu = vaccin tegen Pneumokokke Meningococcal meningitis, caused by Neisseria meningitidis bacteria, is of particular importance due to its potential to cause large epidemics. Twelve types of N. meningitides, called serogroups, have been identified, six of which (A, B, C, W, X and Y) can cause epidemics.. Meningococcal meningitis is observed in a range of situations, from sporadic cases, small clusters, to huge epidemics.

De symptomen van hersenvliesontsteking herkennen. Hersenvliesontsteking is een ontsteking van de membranen die om de hersenen en de ruggengraat heen zitten. Hersenvliesontsteking wordt meestal veroorzaakt door een virus, maar het kan ook.. Streptokokken zijn een groep bacteriën die bij mensen verschillende ziekten kunnen veroorzaken. Sommige soorten streptokokken komen voor in het lichaam zonder ziekteverschijnselen te geven. In geval van ziekte zijn de verschijnselen veelal mild zoals bij roodvonk, keelontsteking en krentenbaard. Echter wanneer de bacterie in de bloedbaan of onderliggend weefsel komt is er sprake van een. Bijwerkingen in bijsluiter. In de bijsluiters van medicijnen en vaccins worden alle gemelde bijwerkingen vermeld. Dit zijn zowel bewezen bijwerkingen als gebeurtenissen, die mogelijk worden veroorzaakt door het vaccin. Als er nieuwe (mogelijke) bijwerkingen bekend worden dan moet de fabrikant op last van toezichthouder de bijsluiter aanpassen Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen 12 ernstige infectieziekten. Lees over de inentingen en ziekten en waarom vaccineren belangrijk is Onthullend en bewustmakend nieuws! Voor iedereen die wil weten hoe het nu écht zit

meningokokken - WikiWoordenboe

Terug naar vorige pagina Terug naar 100. Vorige pagina Vorige subpagina Volgende subpagina Volgende pagina. Ga naar Een pneumokok is een bacterie. Er bestaan meer dan 90 verschillende typen pneumokokken. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. De bacterie zit dan in de neusholte. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht

Einführung in die Infektionsepidemiologie

Griepvaccinatie. Het NHG heeft een speciaal dossier griepvaccinatie, ook de handleiding griepvaccinatie in de huisartsenpraktijk vind je hier.; Onderwijsactiviteit 1. Scroll eens door de vaccinaties van het rijksvaccinatieprogramma en vorm je mening: welke vaccinaties vind jij het belangrijkst Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions Je laat je kind inenten: dit zijn de bijwerkingen van vaccinaties en een opsomming van wat je per prik aan bijwerkingen kunt verwachten Hoe om te zeggen meningokokken in het Duits? Uitspraak van meningokokken met 2 audio-uitspraak, en nog veel meer voor meningokokken De ziekte van Pfeiffer is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. De ziekteverschijnselen hangen sterk af van de leeftijd en zijn onder andere koorts, huiduitslag, keelontsteking en vermoeidheid. De meeste mensen hebben voor hun twintigste jaar een infectie met het virus doorgemaakt, in veel gevallen onopgemerkt

Meningococcal vaccine - Wikipedi

Informatie over meningokokkenziekte

Vaccins bevatten deeltjes van ziektekiemen waarop het lichaam kan reageren zonder dat je ziek wordt. Lees meer over de werking van vaccins Minister Edith Schippers van Volksgezondheid en Sport heeft op advies van een deskundigenberaad besloten de vaccinatie tegen meningokokken aan te passen. In de loop van 2018 krijgen alle baby's van 14 maanden een vaccinatie die beschermt tegen meningokokken typen A, C, W en Y. Ook jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs ontvangen een [ Patiënten met mazelen zal de uitslag, maar er zijn ook andere syndromen en infecties die dezelfde symptomen worden weergegeven, zoals patiënten met de ziekte van Kawasaki, meningokokken petechiën of Waterhouse-Friderichsen syndroom, Dengue, Roseola, congenitale syfilis, rubella, echovirus 9, drug overgevoeligheidsreacties (in het bijzonder bepaalde klassen van antiretrovirale geneesmiddelen.

Bacterie in bloed, symptomen en behandeling Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met een bacterie in het bloed. Deze komt via een infectie of een ontstoken wond de bloedbaan binnen, bijvoorbeeld na een operatie of een blaasontsteking New Delhi-metallo-bèta-lactamase. Lysobacter. BRM

Thuisvaccinatie.nl vaccineert aan huis, door erkende artsen! Lees hier alles over kosten vaccinaties. Meld u hier aan voor een vaccinatie aan huis U vindt hier ongeveer 100 richtlijnen, 50 draaiboeken en andere producten zoals factsheets en handleidingen. LCI-richtlijnen geven per infectieziekte een systematisch overzicht van 1) de meest recente kennis over relevante aspecten; 2) landelijke afspraken over de aanpak van de bestrijding en 3) d e rol van de GGD en andere professionals betrokken bij de bestrijding in de publieke gezondheid Een voorbeeld is de mediacampagne voor meningokokken W voor 14-jarigen in het najaar 2018. In een aantal weken van intense mediacampagnes en voor het eerst ook 'voorlichting' op scholen, en op de doelgroep afgestemde informatie met een 'eigen' website (deelditnietmetjevrienden.nl) werden 14-jarigen overtuigd van het idee dat men W een dodelijke ziekte is die snel stijgt 1. Achtergrond. Humaan papillomavirus (HPV) is een virus dat infecties in het anogenitaal gebied en de orofarynx kan veroorzaken.HPV wordt door seksueel en/of oraal contact overgedragen en komt frequent voor. Er wordt geschat dat 80-90% van de volwassenen minimaal één keer een HPV-infectie heeft doorgemaakt, waardoor het wereldwijd de meest voorkomende seksueel overdraagbare infectie is ()

Meningokokkenziekte en vaccineren

50+ is het platform voor alle jonge mensen boven de 49 jaar. En met jong bedoelen wij mensen die actief in het leven staan, geïnteresseerd zijn in de wereld om zich heen en zich nog altijd willen verwonderen. Of je nu 49, 57 of 76 bent Bij een infectie door meningokokken ontstaan vaak puntvormige huidbloedinkjes. Bij jonge kinderen en ouderen ontbreekt vaak een typisch verschijnsel als nekstijfheid. Daarom moet er gelet worden op meer aspecifieke symptomen, zoals voedingsproblemen, luierpijn, kleurverandering in de huid, icterus en ademhalingsproblemen

Kein Regress beim Sprechstundenbedarf | APOTHEKE ADHOC

Video: Vragen en antwoorden meningokokken RIV

Wat zijn meningokokken en hoe gevaarlijk zijn ze? RTL Nieuw

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen we door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van àlle inwoners te bevorderen. Ook die van u Japanse encefalitis vaccin. Japanse encefalitis is een bij reizigers zeer zeldzame virusinfectie die wordt overgedragen door beten van een mug. Deze broedt in rijstvelden en bijt 's avonds en 's nachts MenC (Meningokokken C) Meningokokkenziekte: Verzamelnaam voor ziekten veroorzaakt door een bacterie: Hoesten, niezen: Hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, doofheid, overlijden: Verhoging, soms hoge koorts: HPV (Humaan Papillomavirus) SOA (seksueel overdraagbare ziekte: Jeuk, irritatie, het ontstaan van vaginale wratte Staat de afdeling die je zoekt er niet bij of weet je niet bij welke afdeling je met jouw vraag terecht kunt, bel dan met 076 528 20 00 en onze telefoniste helpt je graag verder Meningococcal disease describes infections caused by the bacterium Neisseria meningitidis (also termed meningococcus). It has a high mortality rate if untreated but is vaccine-preventable.While best known as a cause of meningitis, it can also result in sepsis, which is an even more damaging and dangerous condition.Meningitis and meningococcemia are major causes of illness, death, and.

Meningokokken type W: herkenning, symptomen en besmetting

Maelezo: This micrograph depicts the presence of aerobic Gram-negative Neisseria meningitidis diplococcal bacteria; Mag. 1150X. Meningococcal disease is an infection caused by a bacterium called N. meningitidis or the meningococcus Het kan dan zowel om virale infecties gaan (bv. HIV dat AIDS ids veroorzaakt) als om bacteriële infecties, zoals bv. een besmetting met meningokokken (die bepaalde vormen van hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken) of pneumokokken (die een longontsteking, een hersenvliesonsteking of een septicemie, een veralgemeende infectie kunnen veroorzaken) Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie.Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten

Cholera Advies | Reisprik

Meningokokkenziekte: Sepsis en meningitis door bacteriën

NineForNews publiceert vrij en onafhankelijk nieuws. We informeren over voeding en gezondheid, brengen nieuws dat de reguliere media doorgaans verzwijgen en berichten over vreemde fenomenen die wereldwijd worden waargenomen Wanneer de lymfecellen zich abnormaal gaan ontwikkelen en beginnen woekeren, spreekt van lymfeklierkanker of lymfoom. Lymfomen worden in twee categoriën verdeeld: Hodgkin- en non-Hodgkin-lymfomen Bij kindermishandeling denken mensen vaak aan slaan en schoppen. Maar er zijn verschillende vormen van kindermishandeling. In gezinnen waar kindermishandeling voorkomt, kan het gaan om meerdere vormen tegelijk

Hepatitis-B – Meine Gesundheit in meinen Händen

Meningokokken ziekte huidinfo

Het motto van GGD Groningen is 'Samen werken aan gezondheid'. Wij werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen Brochures maken in Word. Brochures zijn een makkelijk te hanteren en goedkope manier om je bedrijf onder de aandacht van anderen te brengen. De onderstaande methodes leren je hoe je met behulp van Microsoft Word je eigen brochures kunt.. DTP: 1 vaccinatie geeft 10 jaar bescherming ; Gele koorts: Voor gezonde reizigers levenslang.Er zijn uitzonderingen. Het vaccin werkt na 10 dagen ; Cholera: Geen vaccinatie, een vaccinatie stempel in het gele boekje is soms vereist.De geldigheid daarvan is onbeperkt. Hepatitis A: De 1e vaccinatie beschermd 1 jaar, na de 2e vaccinatie is er minimaal 30 jaar bescherming 21:21 MARIAHOUT - De vraag naar zorg voor mensen met dementie is zo groot, dat Ouderenlandgoed Grootenhout in Mariahout gaat uitbreiden. Deze zomer nog hoopt de instelling met kleinschalige woonboerderijen in het Laarbeekse buitengebied te beginnen met de bouw van een nieuwe zorgwoning. Andere. GGD Brabant-Zuidoost start 8 april met vaccinaties meningokokken. EINDHOVEN - Zo'n 40.000 jongeren in deze regio tussen de veertien en achttien jaar worden uitgenodigd om zich tegen de meningokokkenziekte te laten inenten

Meningokokkeninfectie - wat zijn de symptomen

Hierbij gaat het om Haemophilus influenzae, pneumokokken, stafylokokken, meningokokken en streptokokken. Een bijzondere plaats neemt de tuberkelbacil in. Deze geeft meestal een chronische pericarditis. Ook schimmels en gisten kunnen een acute pericarditis veroorzaken, maar dit is zeldzaam De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners van de regio Hollands Midden (hoofdvestigingen Leiden en Gouda

Meningokokken-meningitis en -sepsis LCI richtlijne

Hepatitis B is een ernstige infectieziekte die overal ter wereld voorkomt. Hepatitis B wordt veroorzaakt door het hepatitis B virus. Het virus komt het lichaam binnen via besmet bloed door de huid (bv. een wondje of een prik) maar kan ook door onbeschermd seksueel contact worden overgedragen RSV behoort tot de familie Paramyxoviridae, subfamilie Pneumovirinae, genus Pneumovirus.RSV is nauw verwant aan het humane metapneumovirus (HMPV) en verwant aan de (para)influenzavirussen en het morbillivirus (mazelen). [1] Het virus is een enkelstrengs RNA-virus van 120-300 nm grootte met een lipidemembraan. Het genoom codeert voor elf eiwitten middels 10 genen Sarh is in stêd yn Tsjaad en is it haadplak fan de regio Moyen-Chari en it bisdom Sahr. It is de tredde stêd fan Tsjaad, nei N'Djamena en Moundou en leit oan de rivier Chari.. Sarh hat sa'n 110.000 ynwenners en is neamd nei de etnyske groep de Sara út Súd-Tsjaad.. It plak hjitte foar 1972 Fort Archambaul Blijf op de hoogte! Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen Gezond zijn en blijven willen we allemaal. Via Publieke Gezondheid draagt de overheid hieraan bij. De publieke gezondheidszorg richt zich op het voorkómen van ziekte, niet op het behandelen daarvan

Tips en adviezen bij infectie met de Helicobacter pylori. De antibioticakuur om de Helicobacter pylori te behandelen is een vrij zware kuur. Tijdens en soms na de behandeling kunnen patiënten last krijgen van bijwerkingen zoals diarree of buikpijn Richtlijn Sepsis bij volwassenen, definitief pagina 2 Verantwoordelijke instanties Ontwikkelende instanties van deze richtlijn zijn Ambulancezorg Nederland, de Hogeschool van Arnhem e landen. landen. Nieuws; Advies per land. Persoonlijk advies; Top 10; Thailand; Turkije; Indonesië; Egypt 20 maart t/m 9 mei 2021. Neem van 20 maart t/m 9 mei 2021 de speciale Keukenhof Express Bus (852) vanaf Europaplein/RAI Amsterdam (P6) en terug Heb je de afgelopen week niet elke dag het Jeugdjournaal kunnen kijken? Kijk dan het Weekoverzicht van het Jeugdjournaal terug. Wat zit er in

 • Linux versie opvragen.
 • Bioscoop Woerden.
 • Wat is neurosyfilis.
 • Kruiser schip.
 • Vluchtelingen Cyprus.
 • Kwalitatief onderzoek voorbeeldvragen.
 • Wiet drogen in voedseldroger.
 • Johnny's Burger Company Den Haag.
 • SVG bestanden maken.
 • Q&a vragen over school.
 • Dansles met partner.
 • Handleiding Kever 1973.
 • Agrilaser Handheld.
 • Tegenspelers Julia Roberts.
 • Fast proxy free.
 • Kunstenaarsbenodigdheden Arnhem.
 • Zelf deursticker maken.
 • Oefenopdracht zakelijke brief.
 • Leuke Xbox 360 spellen.
 • Koopman Mode koopzondag.
 • Kippen kopen brabant.
 • Spruitjes uit de oven koolhydraatarm.
 • Nationaliteit gevangenen België.
 • Wetsuit Heren zeilen.
 • Commune synoniem.
 • Canon zoom lens ef s 18 55mm 1 3.5 5.6 IS ii.
 • Rexona Maximum Protection Clean Scent aanbieding.
 • Havoc Demon Hunter talents PvP.
 • Docententas dames zwart.
 • Molo baby.
 • Gele bladeren Pachysandra.
 • Wc tegels mozaïek.
 • Verschil boot en jacht.
 • Pandemic Legacy kopen.
 • Kamperen in Engeland met camper.
 • Ik heb een fietser aangereden.
 • Het Klokhuis maakt geschiedenis.
 • Basispoort Blink.
 • Kleine Wolf plattegrond.
 • Goedkoopste kustgemeente.
 • Hoe wordt kerst gevierd in Duitsland.