Home

Vastentijd bezinning

Teksten - Elisabeth - Pastoralezorg

Tijdens de vastentijd eten of drinken sommigen minder, anderen drinken geen alcohol of onthouden zich van moderne technieken, zoals sociale media. Ook onthouding van geslachtsverkeer kan een vorm van vasten zijn. Ook in deze periode leggen gelovigen zich toe op bezinning, gebed,. De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. Veel christenen vasten in die periode op de een of andere wijze: ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media. Veertigdagentijd 2021 (en later Grasduin hieronder in bezinningsteksten bij allerlei gelegenheden en stemmingen. Advent - bezinning van Carlos Desoete Advent en hoop - bezinning van Carlos Desoete Allerheiligen - bezinningen van Carlos Desoete Allerzielen - bezinningen van Carlos Desoete Ankeravond 2003 - Stille plekken, heilige ruimte Ankeravond 2005 - Leven in gebed Ankeravond 2006 - Verankerd leven. Tekst ter bezinning. We kunnen in het leven alle kanten op. Noord, zuid, oost of west: welke wegen gaan we allemaal? Welke richting staat ons voor ogen? Vastentijd is oefentijd, om het kompas van het leven te leren lezen. Er zijn veel bedreigingen die ons afleiden van het wezenlijke. Onze onderlinge relaties staan vaak op het spel De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor christenen een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. De vastentijd begint op Aswoensdag en eindigt een aantal weken later op Stille Zaterdag

Vastentijd - Wikipedi

(Bezinning) De vasten of veertigdagentijd is voor de christenen een tijd van inkeer en herbronning: een terugkeer naar de bron, naar Leven zoals het evangelie van Jezus het ons voorhoudt. De tijd bij uitstek om zich vrij te maken van een te sterke ik gerichtheid, waar te weinig plaats is voor God en onze medemens. Vasten is trachten los te kome Paars is de liturgische kleur voor de komende periode van bezinning en vasten. Voor passende teksten, recepten, symbolische composities en praktijksuggesties in deze periode om stil te staan bij het leed op aarde, van mensen en alle schepselen en de uitputting van de aarde zelf, zie de groene websites van de Raad van Kerken Vastentijd even de woestijn van het leven intrekken, om stilte en rust te zoeken, weg uit de gejaagdheid en weg van de oppervlakkigheid, even weg van ons dagelijks bestaan. Vastentijd : Is de tijd nemen om houdingen die krampachtig zijn geworden Wat te lossen. Vastentijd : Is die houdingen zuurstof geven Om zich aan te passen aan naar elkaar

Van Aswoensdag, op 14 februari 2018 tot 1 april 2018 , Eerste Paasdag, is het vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken, of dat nu ver weg is, of juist heel dichtbij. Vastenactiecampagne 2018: Gaan waar niemand gaat Bezinning. Naast het leren van elkaar zijn er ook ontmoetingen die in het teken staan van bezinning. Met name de vastentijd of veertigdagentijd vraagt om inkeer en bezinning, om geestelijke concentratie op de grote geheimen van het geloof

Vastentijd, Veertigdagentijd of Quadragesima is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk Vastentijd - tijd om te werken in de eigen tuin, 40 dagen lang Onderstaande bezinning is van de hand van Elien Rogiers. Zij maakte deze bezinning in het kader van het vak 'pastoraat werkmodellen' binnen de opleiding Theologie en Religiewetenschappen

De vastentijd begint op Aswoensdag en dient ter voorbereiding op het Paasfeest. Deze zogenoemde veertigdagentijd is een periode van bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk door zich meer open te stellen voor het Woord en/of om solidair te zijn met hen die het moeilijk hebben Overwegingen Inspirerende teksten voor openingen van vergaderingen Een uitgave van de CDA-Bestuurders- vereniging en het CDA Theologen Netwer Vroeger sprak men over vastentijd. Christenen proberen in de veertigdagentijd sober te leven, meer te bidden en solidair te zijn. Veertig is een symbolisch getal voor christenen. Jezus bleeft veertig dagen in de woestijn. En de Israëlieten trokken onder leiding van Mozes veertig jaar lang door de woestijn

Bezinning van Mgr

Video: Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer Vastenacti

Notitie Vasten in de Veertigdagentijd - achtergronden uit Bijbel en kerkgeschiedenis (langer en korter geleden), suggesties voor praktijk en bezinning [inhoudsopgave] Documentatiemap Veertigdagentijd en Pasen; Documentatiemap Stille Week en Pasen Documentatiemap Vasten in de Veertigdagentijd; Aanvragen Twee kommen water in de Goede Week ***** Uit het archief schoolpastoraal een reeks gebeden en bezinningen voor de vasten: Wij hebben dringend nodig Wie uitkijkt naar een andere wereld Veertig dagen met die vreemde man naar Emmaüs Vastengebed Vasten Al die mooie beloften ***** Uit het archief schoolpastoraal: Paasteksten ***** op-weg-naar-pasen-gebeden-en-gedichten uit de Diocesane Mededelinge vasten: tijd van bezinning en solidariteit Pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen Veertigdagentijd 2007 Aswoensdag: Joël 2, 12-18; Psalm 51; 2 Korintiërs 5, 20-6,2; Matteüs 6, 1-6 en 16-1

vasten Bezinningsteksten om de les te beginne

Wanneer vasten katholieken? - Vensters op katholieke gelove

Vastentijd is 40 dagen De uitdaging aangaan Soberheid op te zoeken Neen leren zeggen tegen onszelf. En zo maken we ruimte Voor bezinning en bekering En vooral voor de noden Van andere mensen. Vastentijd Minder luxe voor onszelf Meer aandacht voor de ander Meer Lees verder Een groot feest kan pas dan echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding aan vooraf is gegaan. De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Daarom is deze site voor u gemaakt. Wat kunt u er vinden

Bezinning 1 . Hak mij niet om, al bleef ik als vijgenboom reeds jaren zonder vruchten. Gun mij nog vier seizoenen de tijd. dat ik mij naar het licht omkeer. Een herfst vraag ik, die mij van mijn eigenwaan geneest. Een winter om te sterven als zaad, gehoorzaam in de grond. En als de lente komt, bekleed mij dan met bloesems, een witte mantel. Bezinning Filters. Filter op titel Toon # Filter. Lijst met artikelen in categorie Bezinning; Titel Publicatiedatum Auteur Hits; niets bij geval 28-01-21 Geschreven door Thomas Jacobsen: Hits: 79 Psalm 107 27-01-21 Geschreven door Nico Siebel: Hits: 93 God gaf ons Zijn woord.

40-dagentijd 2020: waarom christenen 40 dagen vasten - EO

Advent is een Christelijke periode van inkeer en toeleven naar het feest van Kerst, de langverwachte komst van de door God gezondene (Messias), de gezalfde (Christus) die de relatie tussen God en mensen weer goed zou maken Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven! Van Aswoensdag - 26 februari - tot eerste Paasdag - 12 april - is het vastentijd. Een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen die uw steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver weg Een andere belangrijke dag binnen de vastentijd is Goede Vrijdag. Op deze dag zwijgen de kerkklokken, is het tabernakel* leeg en staat men stil bij Jezus' lijden en sterven. Voordat katholieken beginnen met vasten, viert een aantal van hen eerst carnaval

Bezinning - Emmaüsparochi

Vieringen in de Veertigdagentijd, werken met symbolen

VASTENTIJD 2017 GIDS VOOR BEZINNING Op weg met evangelische geweldloosheid Deze gids voor bezinning biedt overwegingen, vragen, gebeden en suggesties voor handelen, gebaseerd op de Evangelielezingen voor elke week tijdens de Vastentijd. Inspiratiebron voor deze gids is de conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede die in april 2016 wer Bezinning op onze leefstijl en solidariteit met anderen wereldwijd gaan daarbij hand in hand. Het team van Vastenactie ondersteunt lokale vrijwilligers, onder meer door het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten en het ontwikkelen van materialen en ideeën om de eigen, lokale campagne inhoud te geven

Veertigdagentijd: over de betekenis en tips om te vasten

Stilte en bezinning of gebed en viering die helpen om nieuw te zien en te zijn. In eigen leven solidair versoberen. Het leidt tot meer rechtvaardigheid. Vastentijd zal morgen wereldwijd geen vrijblijvende tijd meer zijn. Godsdienstige mensen en sociaal bewogen mensen maken er vandaag al werk van. Jean-Paul Vermasse Dat en zoveel meer is vastentijd. De grote opwarming om te herleven. ( Bron: Encounter Nieuwsbrief februari 2016) * Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 6 maart 2016.) Bezinning op de overweging. Verloren . Durf het aan! Durf te zien dat je op het verkeerde spoor zit Ook een sterkere deelname aan de aangeboden vieringen of persoonlijke bezinning en gebed kunnen helpen om de Vastentijd zinvol te beleven. Zoals in de Advent en de Kersttijd zullen er wekelijks bezinningsbundeltjes ter beschikking gesteld worden die zowel in de kerk als in de huiskring gebruikt kunnen worden Vasten en bezinning in de Veertigdagentijd. De Veertigdagentijd (26 februari-12 april) is een vastentijd. Al eeuwenlang wordt er in de christelijke - vooral katholieke - traditie bewust gevast. Door dingen te laten, zoals geen chocola, wijn of vlees, of door dingen juist te doen,.

Vasten als bezinning. Ik schrijf er zelf bijna geschiedenis mee: sinds 2002 vast ik ieder jaar tussen carnaval en Pasen. Ik vier geen carnaval en ik ben niet gelovig, maar vind het de ideale periode van het jaar voor bezinning. De donkere natte koude wintermaanden drukken op mijn schouders Vasten op z'n protestants: bezinning met een paasei Bij protestanten groeit de behoefte aan rituelen. De Jeruzalemkerk in Amsterdam is dan ook niet de enige protestantse kerk waar de katholieke. DEN BOSCH (ANP) - Christenen krijgen dit jaar geen askruisje op hun voorhoofd om het begin van de vastentijd tot aan Pasen in te luiden. Vanwege de coronacrisis zullen priesters de gelovigen niet. We naderen de vastentijd, tijd van bezinning. In de katholieke kerken zijn kruiswegen te vinden. Je kunt er langs lopen of je gaat er bij een stil staan en zitten. In de katholieke kerk van Nijverdal zag ik bij een van die staties de tekst: Jezus komt aan het einde van zijn krachten Het halen van een askruisje is vooral onder katholieken gebruikelijk. Op de woensdag na carnaval - Aswoensdag - laten zij in de kerk een kruisje op hun voorhoofd tekenen als teken van bezinning en boetedoening. De as drukt uit dat de mens van stof is gemaakt en tot stof zal wederkeren. Na het.

Veertigdagentijd - Raad van Kerken in Nederlan

Aswoensdag is in het rooms-katholieke geloof een dag van bezinning en boetvaardigheid. Gelovigen krijgen normaal gesproken een kruisje van as op het voorhoofd getekend. Daarmee tonen ze berouw voor hun zonden. Aswoensdag is het begin van de 40 dagen durende vastentijd. Woestij Het bisdom Roermond heeft een gebedskaart uitgebracht voor mensen die graag stilstaan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen. Op de kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd Vastentijd. Vasten, wat is dat? Tijd voor bezinning en ontmoeting. We luisteren naar een verhaal van hoop en leven, van liefde die sterker is dan de dood. Algemene info. P C St Jozef Toon wegbeschrijving. maandag 26 maart 2018 Vanaf 14u00.

3. Inspirerende verhalen. Inspirerende verhalen over de kunst van het echt zijn, fouten maken, het verschil maken, de wereld verbeteren,.. 27-feb-2018 - Bekijk het bord 'Vastentijd' van Audry Vasquez, dat wordt gevolgd door 118 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over vastentijd, pasen, bijbel knutselen WhatsAppgroep Vastentijd Terug WhatsApp-groep ter bezinning in de Vastentijd Aangespoord door de positieve en bemoedigende reacties van onze eerdere Whatsapp-projecten rond Pinksteren en Advent, bieden we ook in de Vastentijd weer een Whatsapp-groep aan Katholieken krijgen dit jaar geen askruisje op hun voorhoofd als markering van het begin van de vastentijd. Vanwege de coronacrisis zullen priesters de gelovigen niet aanraken, maar de as boven. Bezinning-2021. 05-Rust geeft niet altijd rust; 04-Goede mensen zuiveren de ziel; 03-Aanspreken van mensen ; 02-Viering Raad van kerken Parkstad; 01-De vlam springt over; Bezinning-2020-Archief; Jeugd-en-Jongeren. Ik geloof in Jezus; Sacramenten; Pasen & Vasten hoe zit het ook al weer; Vasten gaat niet alleen over minderen, maar juist ook over.

Na carnaval komt Aswoensdag en begint de vastentijd - Avulo

Vastentijd: Tijd van bezinning! - R

WhatsApp-groep ter bezinning in de Vastentijd. Aangespoord door de positieve en bemoedigende reacties van onze eerdere Whatsapp-projecten rond Pinksteren en Advent, bieden we ook in de Vastentijd weer een Whatsapp-groep aan. Als jij je hiervoor opgeeft,. Als alternatief voor het ophalen van het askruisje op Aswoensdag komt het bisdom in Roermond met een gebedskaart. De coronapandemie maakt het onmogelijk om traditionele Aswoensdagvieringen, daags na de laatste dag van vastelaovend, in de katholieke kerken te houden. In 2021 valt Aswoensdag op 17. Dit jaar worden op Aswoensdag geen askruisjes op katholieke voorhoofden gezet om het begin van de vastentijd in te luiden. Vanwege de coronacrisis zullen priesters de gelovigen niet aanraken, maar de as boven hun hoofd uitstrooien As-woensdag, begin van de vastentijd. Datum: woensdag 17 februari Tijd: 08:00 uur. Op woensdag 17 februari is het As-woensdag. De afgelopen jaren hadden we de gewoonte om tijdens de vesper in de Stilteruimte stil te staan bij de tocht van veertig dagen onderweg naar Pasen Bezinningsmomenten in de vastentijd. wo 26 feb 2020, 10:13 . 2. Het was een droom: 'Wat als we in de vastentijd, van 26 tot en met 8 april 2020, elke dag ergens een stiltemoment houden waar mensen tot rust kunnen komen en samen met anderen in stilte kunnen luisteren naar een tekst

Vastentijd: tijd voor bezinning. 13-02-2018. Vastenactie voor de allerarmsten in Mbala in Zambia. Van Aswoensdag, op 14 februari 2018, tot eerste Paasdag, op 1 april, is het vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen Tijdens deze Veertigdagentijd of Vastentijd worden u ook momenten van bezinning aangeboden op de woensdagavonden. Heel nadrukkelijk ons even uit de drukte terugtrekken en bezig zijn met wat deze weg voor ons betekent. De vieringen worden vormgegeven door leden van de gereformeerde -,.

Bezinning — Lere

 1. De vastentijd is een weg waarop God ons vooruit duwt als individuen. Het is ook een gemeenschappelijke reis. We reizen nooit alleen, hoe eenzaam ook we ons soms kunnen voelen. We reizen altijd samen met anderen. Als we onze reis kunnen ervaren als een gemeenschapsgebeuren, dan wordt het zoveel duidelijker dat wij allen dezelfde reis ondernemen. Als we onze ervaringen kunnen delen met een.
 2. Beste Raido, het lijkt een goed argument, maar dit is een mening van John Gills, net zoals het een mening is van Aimé. Het is niet een deel van jullie Boek dat er op 1 of andere manier een verklaring op geeft. Trouwens het weerlegt deze zin niet: 26 Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon..
 3. der zorgen kunt hebben. Leuke, positieve verhale
 4. De vastentijd is weer begonnen! Doe je mee!? Eergisteren was het weer Aswoensdag. Dat is de dag waarop rooms-katholieken, oud-katholieken, oosters-orthodoxen en sommige protestanten zich as op het hoofd laten aanbrengen als teken van verootmoediging

Vastentijd Religie kennis Wiki Fando

 1. Bezinning 2. Vastentijd is oefentijd, is wakker worden na de winterslaap en je opengeeuwen uit de beslotenheid van elk voor zich. Vastentijd is je ogen opentrekken voor wat aan het gebeuren is in het diepste van jezelf en in de wereld om je heen en zicht krijgen op het grote Licht dat openbreekt aan de horizon. Vastentijd
 2. der eten, maar er zijn nog tal van alternatieven om te vasten
 3. Dat deze vastentijd voor allen een tijd van bekering mag worden, een tijd van gebed en bezinning, van nieuwe keuzes maken, een tijd van inzicht naar een nieuw en solidair leven. Laten wij bidden-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschappen. Dat wij elkaar, in deze voorbereiding naar Pasen toe, bemoedigen en bevestigen in het goede
 4. Omdat men vastentijd soms te katholiek vond klinken, noemen protestanten deze periode ook wel de lijdenstijd of de 40-dagentijd. De nadruk ligt dan niet zozeer in wat men wel of niet mag eten, alswel een meer algemene periode van inkeer en bezinning. In katholieke kringen is er ook veel veranderd, zeker in Nederland
 5. Het werd geen vastentijd genoemd. Wel 40-dagentijd. Een tijd van bezinning. Van voorbereiding ook. Als je telt zie je dat de zes zondagen niet tot die veertig dagen gerekend worden. Zondagen zijn en blijven dagen van blijdschap, Van vieren dat de dood is overwonnen

De vastentijd is een periode van bezinning, los komen van eigenbelang en ons vanuit een gelovige houding richten op de ander en dan vooral op mensen die het minder hebben. In de parochie H. Maria Magdalena willen we graag stilstaan bij de vastentijd Het is de tijd van de ramadan: de vastentijd voor moslims. Dat betekent niet eten en drinken tussen zonsopkomst en zonsondergang, maar ook roken en vrijen mag niet Veertig bezinningsmomenten in de vastentijd. wo 19 feb 2020, 17:22 . Het was een droom: 'Wat als we in de vastentijd, van 26 tot en met 8 april 2020, elke dag ergens een stiltemoment houden waar mensen tot rust kunnen komen en samen met anderen in stilte kunnen luisteren naar een tekst Woensdag 14 februari begint de Vastentijd, ter voorbereiding op Pasen. Het is bij geval zo dat de start van de 40-dagentijd samenvalt met Valentijnsdag. Want vasten heeft alles te maken met een toewijding, een onderdeel in de onderlinge liefde tussen God en mensen. Vasten is een periode van inkeer, van bezinning. Het bereid je in deze veertig dagen voor op de grootste daad van liefde: dat God.

Bezinning gedurende de nacht. Na deze bezinning ga je de nieuwe dag weer met een stevige breakfast tegemoet: fris en fruitig nieuwe indrukken opdoend, om die dromend en vastend te verwerken, om Een belangrijk element van de vastentijd (de dag na carnaval, Aswoensdag, tot en met de dag voor Pasen, Stille zaterdag) is bezinning De 40 dagen tijd - tijd voor inkeer, bezinning en gebed, vastentijd, tijd om minder met onszelf bezig te zijn en meer met anderen en vooral met God. Wij doen dit jaar voor het eerst mee. Waarom de 40 dagen tijd? Kortgezegd, wij hebben het zo goed dat het vaak lijkt alsof we God niet nodig hebben

Bezinningen rond de veertigdagentijd - Elisabeth

bezinning Vastentijd? Een achterhaald ritueel uit oude godsdiensten? Of een hoogst actuele oefening in wereldsolidariteit? Als vastentijd dit zou kunnen worden: leren leven op een wijze die alle mensen van onze planeet in staat stelt om waardig te leven. Echt werk maken van een economie en een levensstijl met zorg voor herverdeling van welvaart De veertigdagentijd wordt ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd. Het zijn de weken voor Pasen waarin christenen door middel van vasten en/of bezinning stilstaan bij het offer van Jezus. Dat stilstaan valt alleen niet altijd mee door de drukte van alledag Vastentijd. Het echte carnaval gaat vooraf aan de christelijke traditie van het 40 dagen vasten die begint op Aswoensdag. Die vastentijd beslaat officieel de 40 dagen tot Pasen en is bedoeld als een periode van bezinning. Met vasten hopt men geestelijke groei te bereiken door af te zien van alle lichamelijke geneugten (periode van zes weken voorafgaand aan Pasen. Men rekent veertig dagen terug, maar telt de zondagen niet mee) In de overgang van winter naar lente valt de veertigdagentijd, de vastentijd. Het is de tijd voor Pasen en Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Na de uitbundigheid van carnaval komt de ingetogenheid. Afzien van overvloed, het geven van aalmoezen en het. Bezinning Wacht niet tot morgen om wie ontmoedigd is een hand te reiken want jij kunt nieuwe horizonten openen en voor hen houvast zijn. Wacht niet tot morgen om wie het uitstekend doet van harte te feliciteren want wellicht mist hij of zij jouw aanmoediging om in zichzelf te geloven. Wacht niet tot morgen om de mens te danke

Veertigdagentijd met kinderen

Traditioneel begint na het carnaval de vastentijd en het halen van een askruisje op Aswoensdag. Tot Pasen eten mensen soberder en is er meer aandacht voor gebed en bezinning. Maar uit onderzoek. Hacking noemt het 'bezinning'. In de vastentijd gaat het dus niet om het stukje chocolade dat hij niet kan eten, maar om de dingen die hij wél kan en heeft. Vooral dankbaar zijn, zegt Hacking Carnaval is over, en het is weer tijd voor bezinning. In het Zwijsengebouw, plaats voor bezinning bij uitstek, kwam vanmiddag een dertigtal mensen bij elkaar om de vastentijd te beginnen en een askruisje te halen.Het is een kleine bijeenkomst, zegt studentenpastor Michiel Peeters: De Theologische faculteit wilde graag ook een moment eerder op de dag, naast de mis van 17.00 uur in de. Nogal wat mensen passen hun eetgewoonten aan in de vastentijd. Kerk en Milieu, een projectgroep van de Raad van Kerken, heeft daar suggesties voor ontwikkeld. De groep presenteert diverse recepten op de website www.kloostertuinen.nl bij Samen aan tafel. Vanaf woensdag 17 februari begint de Veertigdagentijd in de kerken

Bezinning en gebed in de vastentijd | KerknetSamen eten | Vastenactie51 beste afbeeldingen van 40-dagentijd 2014 in 2020Eid al-Fitr - het islamitische Suikerfeest - Tallsay

dat deze vastentijd voor allen een tijd van bekering mag worden een tijd van gebed en bezinning, van nieuwe keuzes maken, een tijd van inzicht op een nieuw en meer solidair leven. Laat ons zingend bidden.... Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est Bidden wij voor alle mensen die God niet meer kennen, dat zij in deze Veertigdagentijd Aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagentijd. De dag dankt zijn naam aan het askruisje dat priesters op het voorhoofd van gelovigen zetten Vastentijd: tijd voor bezinning én uitdaging. Van Aswoensdag, op 6 maart 2019, tot eerste Paasdag, 21 april, is het vastentijd. Een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te doen. Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken, of dat nu ver weg is [ De vastentijd is bedoeld als een tijd van bekering. We weten dat als christenen. In de vastentijd moet je je bekeren , omkeren. Maar het gaat er om of we dat doen van ganser harte, met heel ons hart. De vastentijd is een tijd van bezinning, of anders gezegd, een tijd om tot bezinning te komen, en daar heb tijd voor nodig Om elkaar te inspireren hebben we voor deze vastentijd verschillende bijeenkomsten ter bezinning gepland, waaronder een filmavond. Door de situatie rondom het coronavirus, heeft deze avond afgelopen vrijdag plaatsgevonden in de besloten kring van onze twee gemeenschappen. Deze avond stond in het teken van de film: The Broken Circle Breakdown

 • Vloeibaar zandcement minimale dikte.
 • Yeti krab Wikikids.
 • Wat is associatief leren.
 • Opbergsysteem schuine wand.
 • Inschrijven kuleuven.
 • Smurf ik zit al een tijdje naar je te kijken.
 • Grootste DAF Truck.
 • Kleine campings Veneto.
 • TIG lassen ampère en plaatdikte.
 • Swytch Bike Brompton Electric conversion kit.
 • Bradycardie bij verhoogde hersendruk.
 • Bruidsjonker Engels.
 • Brahma isabel.
 • Nokia 6300.
 • Amplifon batterijen.
 • Eerste boodschapper Islam.
 • Aaron Gas Monkey Garage.
 • Kinder schoenen maat.
 • Bruto aanvangsrendement commercieel vastgoed.
 • Hanglamp wit Scandinavisch.
 • Hoofdspoel MRI.
 • Spider Man 1.
 • Russell Hobbs slowcooker onderdelen.
 • Passievrucht diabetes.
 • Van Beem verkiezingen.
 • Christelijke liederen Gitaarakkoorden.
 • Cast Anne Frank.
 • Automatic vectorization.
 • Haar stinkt.
 • Amerikaanse vogelkers kopen.
 • Mijn baas wil me eruit werken.
 • Toetsenbord WhatsApp taal veranderen Samsung.
 • Auto winkel open op zondag.
 • Radar niveaumeting.
 • IAT test online.
 • Beekbergen pannenkoekenhuis.
 • Dr Thumb.
 • Dodo 1.14 Survival 11.
 • Inheems fruit lijst.
 • Coax kabel 3 meter.
 • Team jersey design.