Home

Longaanval actieplan PDF

 1. Longaanval actieplan COPD / ASTMA Telefoonnummer(s): 3728 / 0518 Ik gebruik de volgende inhalatiemedicatie standaard Langwerkende luchtwegverwijder(s) inhalatie(s) Kortwerkende luchtwegverwijder(s) x per dag inhalatie(s) Ontstekingsremmer(s) x per dag inhalatie(s).
 2. Algemene informatie over het Longaanval Actieplan en het Digitale Longaanval Actieplan voor patiënten en zorgverleners. Uitgegeven door Medicine Men
 3. Het longaanval actieplan stimuleert zelfmanagement van de patiënt. Het helpt patiënten om meer verantwoordelijkheid te nemen over hun leven, gedrag en gezondheid. U krijgt hierdoor een coachende en begripvolle rol. Samen met de patiënt probeert u oplossingen te vinden om het dagelijkse leven zo aangenaam mogelijk te maken
 4. De heftigheid van een longaanval verschilt per persoon. Ook het ontstaan en de eerste klachten van een longaanval zijn vaak verschillend. Probeer te ontdekken wat bij u de eerste klachten zijn. Het longaanval actieplan helpt hierbij. Als u een longaanval snel herkent, kunt u meestal erger voorkomen
 5. Het longaanval actieplan is uw persoonlijke actieplan dat u samen met uw arts invult. In het plan staat wat u kunt doen als uw klachten erger worden
 6. een longaanval te veroorzaken. Lees meer over bewegen met COPD. • Houd altijd goed in de gaten of uw klachten verergeren. Is dit langer dan twee dagen het geval? Neem contact op met uw arts of longverpleeg-kundige of volg de afspraken in het longaanval actieplan. • Gebruik uw (dagelijkse) medicatie (puffers) zoals afgesproken

Bij een longaanval gaat het plotseling slechter met COPD. Het is belangrijk dat u de signalen van een beginnende longaanval herkent. Volg altijd uw longaanval actieplan een Longaanval Actieplan (LAP). Hiermee worden patiënten in staat gesteld zelf de regie te nemen over hun aandoening en de behandeling ervan (zelfmanagement). Zelfmanagement Een opname wegens een longaanval is voor veel COPD-patiën-ten een angstige ervaring die ze liever niet meer meemaken Ze gaat vijftien mensen met COPD expres ziek maken. Onderzoekster Barbro Melgert van de Rijksuniversiteit Groningen zal de proefpersonen in haar nieuwe studie binnenkort een virus toedienen waarvan ze verkouden worden. 'Een lichte verkoudheid, geen heftige', zegt ze. 'Ze zullen wel flink gaan hoesten en misschien wat benauwder worden.' En dat is nodig voor Barbro's onderzoek naar een. ALS HET SLECHTER GAAT HERKEN EN AKTIEPLAN longaanval 1. 2. 3. 4. Vraag Antwoord HOE HERKENT U dat het mij: slechter gaat? WAT DOET U DAN? ALS DIT HELPT... longaanval actiepl n? Dit persoonlijke actieplan vult u samen met de arts, praktijkondersteuner of verpleegkundige in. Het actieplan geeft u tips om op het juiste moment de juiste stappen te nemen. U leert symptomen van een longaanval tijdig herkennen, weet wat u moet doen als de klachten erger worden en welke actie u dan zelf kunt ondernemen

Longaanval actieplanEen hulpmiddel bij het herkennen van een longaanval is het longaanval actieplan. U vult dit samen met uw patiënt in. In het actieplan staat hoe de patiënt een longaanval herkent en wat hij kan doen als de klachten toenemen. Bijvoorbeeld meer medicijnen innemen. Zo herstelt de patiënt sneller en kan hij een opname in het ziekenhuis voorkomen 3.2 Longaanval Actieplan globaal bespreken _____ 36 3.3 Opstellen en bespreken Longaanval Actieplan in combinatie met het Individueel Zorgplan __ 37 3.4 Actualiseer het Individueel Zorgplan en het Longaanval Actieplan_____ 39 Element 4

Title: LF_COPD-longaanval_Actieplan-vz kopie Created Date: 2/3/2015 12:39:37 P Het risico bij COPD of astma is het krijgen van een longaanval. Wanneer u zelf herkent dat uw klachten erger worden, kunt u met een Longaanval Actieplan een aantal acties doen om de kans op een longaanval te verkleinen Inhoudsopgave 5.3.1 Nieuwe longaanval 5.3.2 Behandeling van ernstige longaanval 5.3.3 Verwijzing 5.3.4 Longaanval-plan 5.3.5 Oorzaken longaanvallen 5.3.6 Zorgpad longaanval vanuit de 2e lijn 5.3.1 Nieuwe longaanval Onder een longaanval wordt verstaan een verergering van de klachten (dyspneu, hoesten, sputum) waarvoor een orale corticosteroïdkuur (al dan niet gecombineerd met antibiotica.

Het longaanval actieplan is uw persoonlijke actieplan dat u samen met uw praktijkverpleegkundige invult. In het plan staat wat u kunt doen als uw klachten erger worden. Het actieplan helpt u om op tijd de juiste beslissing te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u hulp inroept Zo'n longaanval actieplan is bij het Longfonds te krijgen en geeft wat overzicht en houvast en daarmee rust. Daarnaast is het ook belangrijk om te streven naar een goed lichaamsgewicht. Ongeveer 1 op de 4 mensen met COPD lijdt aan ondergewicht Het originele longaanval-actieplan werd in 2011 door Jaap Trappenburg van het UMC Utrecht ontwikkeld op basis van zijn promotieonderzoek naar symptomen van aankomende COPD-exacerbaties. Hoewel zijn longaanval-actieplan een papieren basis heeft, waren er destijds al aanwijzingen dat een vorm van telemonitoring nog effectiever zou kunnen zijn Het longaanval actieplan COPD vult u samen met de zorgverlener in. Hiermee herkent u een longaanval eerder, weet u wat u moet doen en kunt u direct zelf actie ondernemen. Hiermee kan soms opname in het ziekenhuis worden voorkomen. 89 beoordelingen voor Longaanval actieplan COPD Longaanval actieplan COPD / ASTMA Hoofdbehandelaar: huisarts longarts 3728 / 0920 Ik gebruik standaard de volgende inhalatiemedicatie Langwerkende luchtwegverwijder(s) x per dag inhalatie(s) x per dag inhalatie(s) Kortwerkende luchtwegverwijder(s) x per.

Longaanval Actieplan

Het Longaanval Actieplan is in Nederland het meest gebruikte thuisinstrument door COPD longpatiënten. De papieren versie is gratis bij het longfonds te bestellen. COPD patiënten door heel Nederland gebruiken het papieren Longaanval Actieplan om hun exacerbaties (longaanvallen) sneller te herkennen en daarop actie te ondernemen Het longaanval actieplan is uw persoonlijk actieplan dat u samen met uw zorgverlener invult. In het plan staat beschreven hoe u verergering van uw klachten kunt herkennen en wat u zelf kunt doen om verergering van uw klachten te voorkomen. Neem het actieplan mee naar uw behandelaar, zoals de huisarts, fysiothera-peut, longarts of diëtiste Longaanval Inleiding Een longaanval wordt door artsen exacerbatie genoemd. Uw klachten worden dan plotseling erger. Een longaanval is een heftige en vaak nare ervaring. In deze brochure kunt u lezen over wat u kunt doen als u een longaanval krijgt, welke behandeling u dan kunt krijgen en hoe u een longaanval kunt voorkomen

Longaanval actieplan - Longfonds

Het longaanval actieplan is ontwikkeld in het UMC Utrecht. Het is bedoeld om een beginnende longaanval eerder te herkennen en op tijd de juiste actie te ondernemen zodat u niet in het ziekenhuis belandt. 4 fases. Dit actieplan werkt met 4 fases die worden gekenmerkt door een kleur, van goed naar ernstig: groen, geel, oranje en rood Longaanval Actieplan COPD Bent u bekend met longklachten of COPD en ervaart u een toename van uw klachten of komt u voor controle bij de praktijkondersteuner of huisarts, vul dan van tevoren het Longaanval Actieplan COPD in. Hiermee herkent u een longaanval eerder, weet u wat moet doen en kunt u zelf eventueel al actie ondernemen longaanval-actieplan (LAP) is ingevuld, die de patiënt meeneemt naar huis. Tevens is van belang dat de patiënt zijn eigen longmedicatie op de juist manier kan innemen en het belang daarvan inziet. De wenselijkheid van onderhoudsbehandeling met zuurstof buiten het ziekenhuis moet zijn gecheckt 1 Voorbeeld van actieplan Wat Wie Wanneer Ondersteuning Evaluatie Wat beogen we? Wat gaan we concreet doen? grondopties van de school realiseren door oa gebruik van voet in, projecten alle info omtrent voet overzichtelijk ter beschikking stellen van het team grondopties van de school realiseren door oa gebruik van voet in, vakken, projecten Wie is betrokken

Longaanval ActiePlan, Stoppen met roken, Medicatie, therapietrouw en zuurstof, Mobiliteit en bewegen, Voedingstoestand en Comorbiditeit. 7 Lessen uit de pilotperiode 2015-2018 Het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname is uitgetest in 8 regio's. In d Download 'MKB-actieplan 2020' PDF document | 92 pagina's | 8,7 MB. Rapport | 30-10-2020. Verantwoordelijk. Ministerie van Economische Zaken en Klimaa Dit Integraal Actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad is geen wollige visie vol vergezichten en bespiegelingen over de toekomst. Met dit actieplan zoomen we juist in op heldere acties die de binnenstad van Hengelo toekomstgericht versterken en een Hengeloos karakter geven. Daarom hebben we dit actieplan als volgt opgebouwd Longaanval plan Wanneer het ontslag in zicht komt, bekijkt de arts welke medicatie u thuis nodig heeft. De artsen, fysiotherapeut en specialistisch longverpleegkundige stellen een 'longaanval plan' voor u op. In de longaanval plan staat beschreven welke medicatie u kan nemen bij toename van benauwdheid, ademtip Dit actieplan werkt met 4 fases die worden gekenmerkt door een kleur, van goed naar ernstig: groen, geel, oranje en rood. De kleuren geven een indicatie van hoe het met u gaat. Het DigiLAP zorgt ervoor dat u het longaanval actieplan altijd bij u heeft op uw telefoon en houdt bij in welke zone van het actieplan u zich bevindt

Longaanval actieplan Longfond

 1. Actieplan COPD verkort longaanval en verlaagt ziekenhuisopnames . Vorig bericht Volgend bericht . donderdag 21 september 2017. Op de Universiteit Twente en bij Medisch Spectrum Twente vond wereldwijd de eerste studie plaats die laat zien dat patiënten met COPD Plattegrond (in pdf).
 2. Het longaanval actieplan is uw persoonlijke actieplan dat u samen met uw arts invult. In het plan staat wat u kunt doen als uw klachten erger worden. Het actieplan helpt u om op tijd de juiste beslissing te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u hulp inroept. Hiermee kan opname in het ziekenhuis worden voorkomen. Download longaanval actieplan
 3. ©CAHAG RK/MV, 2014 Als het slechter gaat HERKEN EN ACTIEPLAN longaanval Vraag Antwoord 1. HOE HERKENT U dat het slechter gaat? Zo begint het bij mij
 4. Het actieplan bevat maatregelen om het wapenbezit en wapengeweld onder jongeren terug te dringen. Download 'Actieplan Wapens en Jongeren' PDF document | 28 pagina's | 605 kB. Rapport | 11-11-2020. Het actieplan beschrijft het samenwerkingsverband van 15 gemeenten met
 5. Uitstel van het Longaanval Actieplan is ongewenst omwille van de kans op een terugval. Het plan altijd bij de hand Oscar van Dijk, CEO van Medicine Men, de ontwikkelaar van het DigiLAP: Tijdens patiënteninterviews kwamen we er achter dat het papieren Longaanval Actieplan goed werkt, maar dat patiënten het naar verloop van tijd vergeten te gebruiken
 6. Wat het allerbelangrijkste is dat u een persoonlijk actieplan opstelt met een beschrijving van de voor u de normale situatie. Een longaanval kan bijvoorbeeld voorkomen worden door te zorgen dat u niet verkouden wordt. Een opgedane virale infectie (neusverkoudheid) verplaatst zich naar de hogere luchtwegen en zakt vervolgens verder naar beneden

Longaanval bij COPD - Longfonds

Vraag het Longaanval Actieplan aan. TOT 77% VAN DE COPD PATIENTEN* kreeg te maken met minimaal 1 matige of ernstige longaanval binnen een periode van 3 jaar 1. 30.000 Opnames, 200.000 Ziekenhuisopnamedagen. COPD Longaanvallen komen vaker voor dan gedacht 25-6-2020. Longaanval actieplan . COPD. Dit plan graag meenemen naar onderstaande hulpverlener Het longaanval actieplan kan voortaan worden ingevuld in Collab. Het Longfonds heeft een uitgebreid papieren document hiervoor, maar dat is in deze tijd van zorg op afstand moeilijker te gebruiken. Dat is jammer, want juist nu is het gesprek met astma- en COPD-patiënten belangrijk

Longaanval - Longfonds

Longaanval actieplan Longaanval actieplan

 1. Longaanval actieplan COPD Datum; Mijn naam is: '1k voel me goed' i k is op te 1k rwijn 'Het gaat jets in Van de onderstaande symptomen: Kartademigheid • Slijm Of dikker / Griizer / groener bruiner slijm Piepende adernhaling • Hoesten Vermoeid en niet in Staat om normale dageIijkSe activiteite
 2. In dit artikel is tevens een actieplan template opgenomen om direct zelf mee aan de slag te gaan. Wat een actieplan? Een actieplan is een gedetailleerd plan met gespecifieerde acties die nodig zijn om een doel te bereiken. Ook kan een actieplan een reeks van stappen betekenen die moeten worden uitgevoerd om een bepaalde strategie te doen slagen
 3. inrichten 2 projecten 'longaanval en bewegen' i.c.m. online platform. voorbereiden testfase in enkele praktijken. 2013 testfase communicatiemiddelen (print/middelen, online platform, video's) voor o.a. - kennis en motivatie bij bewegen en longaanval - eigen actieplan bij longaanval - goede doorverwijzing bij bewegen. Resultaa
 4. Een longaanval is een heftige en vaak nare ervaring die mensen met COPD meestal wel kennen. Longverpleegkundige Alma van Schie presenteert op 10 januari bij het Longpunt Leiden hoe een actieplan bij een aanval ondersteunend kan zijn. Bij een longaanval worden de klachten..

5.3 Behandeling en begeleiding van longaanval (exacerbatie ..

Longaanval actieplan COPD. norsktilske Gebruiker. Is het mogelijk om dit als pdf bestand te kopen? Groet van Norsktilske . Reacties. Daantje Gebruiker Als je met Google afbeeldingen kijkt naar 'actieplan copd' dan kan je hem vinden en eventueel zelf uitprinten als kladversie om met je arts in te vullen Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. Longaanvallen veroorzaken veel leed voor patiënten en hun omgeving door een sterke en meestal blijvende verhoging van de ziekte- en zorglast. Jaarlijks sterven meer dan 10.000 mensen aan COPD, grotendeels als gevolg van longaanvallen Monitoring Een longaanval bij COPD is een acute gebeurtenis die wordt gekenmerkt door een verslechtering van respiratoire symptomen. Dit gedeelte uit de definitie van GOLD van een COPD-longaanval vormt de basis van de module over monitoring en ontslag Download 'FinTech-actieplan' PDF document | 12 pagina's | 787 kB. Kamerstuk | 03-07-2020. Dit document is een bijlage bij. Aanbiedingsbrief bij FinTech-actieplan. Minister Hoekstra van Financiën biedt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, een.

Stap 1 - Actieplan opstellen. Voor je aan het daadwerkelijk plan begint, richt je eerst een werkgroep op die het Actieplan mee kan uitzetten en, in latere fase, evalueren en bijsturen. Nadat de prioriteiten en de doelstellingen zijn bepaald, maak je eerst een inventaris van mogelijke oplossingen voordat je maatregelen vastlegt Actieplan Voedselveiligheid. Dit actieplan beschrijft hoe de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager worden geïmplementeerd. De Commissie Sorgdrager heeft onderzoek gedaan naar fipronil in eieren. Download 'Actieplan Voedselveiligheid' PDF document | 45 pagina's | 896 kB. Rapport | 27-11-2018

LONGAANVAL - Dokterscoo

 1. Longaanval actieplan COPD. Anke Lenferink, onderzoeker bij het Medisch Spectrum Twente heeft de Longdagen Publieksprijs gewonnen voor haar onderzoek naar de werkzaamheid van het Actieplan COPD. Voor alle informatie . Om het actieplan te bestelle
 2. Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname Deze kwaliteitsstandaard beschrijft hoe goede zorg eruit ziet voor patiënten met COPD die omwille van een longaanval (exacerbatie) worden opgenomen in het ziekenhuis. Het omschrijft de inhoud van de zorg die tijdens opname, na ontslag en structureel wordt gegeven aan patiënten met COPD
 3. Longaanval (exacerbatie) en COPDEen longaanval is een plotselinge verslechtering van uw klachten. Veel mensen met COPD ondernemen geen actie bij een longaan..
 4. der lang en belanden longpatiënten
 5. imaal jaarlijks
 6. Het ontwerp van de app werd gebaseerd op het papieren longaanval actieplan dat Jaap Trappenburg aan de UMCU ontwikkelde en dat verspreid wordt door het Longfonds. Het papieren actieplan is een kaart die zorgverlener en patiënt samen invullen. Het plan maakt gebruik van een stoplichtmodel
 7. Actieplan. Het is van belang dat de patiënt weet tot welke acties hij/zij in het beginstadium van de exacerbatie moet overgaan. Dat kan door mondelinge of schriftelijke instructie over bij welke klachten de patiënt direct contact moet opnemen met de praktijk. Een alternatief is het opstellen van een actieplan

De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) is een netwerkorganisatie van (kader-)huisartsen met speciale belangstelling voor COPD en Astma. CAHAG leden zijn regionaal en landelijk betrokken bij kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van COPD en Astmazorg Longpunt: Longaanval actieplan! 10 januari 2020 | Leiden | Longpunt . Mw. A. van Schie, longverpleegkundige Basalt Revalidatie. Tijd: 14.30 - 16.30 uur.Zaal open vanaf 14.00 uur. Locatie: Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden Volop gratis parkeermogelijkheid bij Molenzicht Fiche 5: Mededeling EU-Actieplan tegen racisme 2020 - 2025 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een Unie van gelijkheid: EU-actieplan tegen racisme 2020-2025. b) Datum ontvangst Commissiedocumen

Longaanval - MAX Vandaa

Longaanval-actieplan nu in app - Zorgvisi

Het longaanval actieplan vul je samen (op afspraak) met je arts of longverpleegkundige in. Hiermee herken je een longaanval eerder, weet je wat je moet doen en kun je zelf actie ondernemen. Mogelijk voorkom je hiermee zelfs een ziekenhuisopname! Pagina 2 van 1 COPD Zelfmanagement van COPD exacerbaties (longaanval) Dr. Jaap Trappenburg Multiple choice A. Het grootste deel van onze COPD patiënten weet WEL wat een exacerbatie is. B. Het grootste deel van onze COPD patiënten weet NIET wat een exacerbatie is. C. Het grootste deel van onze COPD patiënten weet WEL wat een exacerbatie is, maar gebruikt daarvoor een andere naam (longaanval, oplvlamming.

Longaanval actieplan COPD - Longfonds websho

Het longaanval actieplan is te vinden in de jaar- en exacerbatieprotocollen van COPD en astma. Daarnaast is het beschikbaar als los formulier. Allen vindt u onder de witte '+' aan de linkerkant van uw beeldscherm. Invullen. Soms is het formulier ingeklapt Een longaanval komt steeds vaker voor bij mensen met longproblemen. Alma van Schie, longverpleegkundige bij Basalt Revalidatie, geeft op 10 januari 2020 een presentatie bij het Longpunt Leiden hoe een actieplan bij een aanval ondersteunend kan zijn. Voor mensen die al aan zelfmanagement doen geeft ze het verschil aan tussen zelfmanagement en zelfredzaamheid

COPD-longaanval met ziekenhuisopname kwaliteitsstandaard. Kwaliteitsstandaard Hart, vaat en long. Deze kwaliteitsstandaard beschrijft hoe goede zorg eruit ziet voor patiënten met COPD die vanwege een longaanval (exacerbatie) worden opgenomen in het ziekenhuis Een longaanval actieplan kan helpen om signalen van een longaanval bij COPD tijdig te herkennen en opname in het ziekenhuis te voorkomen... Werkboek en Persoonlijk actieplan Een training heeft alleen effect als je er in de praktijk mee aan de slag gaat. Het werkboek en persoonlijk actieplan kunnen je daarmee helpen. 1. Inzichten en actiepunten Schrijf tijdens de training inzichten en actiepunten op. Noteer ze hier. Tip: gebruik symbolen voor meer overzicht Actieplan werden toegekend in functie van hun beschikbaarheid. De middelen werden in drie rondes verdeeld, waarbij ronde 1 liep van 6 februari tot 31 maart 2020, ronde 2 van 1 april tot 30 juni 2020 en ronde 3 van 1 juli tot 15 september 2020. Voor het Actieplan Energie-Efficiëntie 2020 was er een budget beschikbaar van 6.595.000 EUR, di

Ik heb een longaanval bij COPD Thuisart

 1. 2 In navolging op het landelijk Actieplan COVID-19 richt dit plan zich op de impact op en oplossingsrichtingen voor het MKB Deze zomer is het 'nationale actieplan COVID-19-huishoudschulden' gepresenteerd 1. Hierin zijn oplossingsrichtingen benoemd om de zogenaamde boeggolf op te vangen
 2. Zelfmanagement en het longaanval-actieplan 06 september 2018 | Sittard | Longpunt . Iedere maand staat een ander thema centraal bij Longpunt. Kom langs en stel uw vragen aan zorgverleners én aan elkaar
 3. Longaanval met ziekenhuisopname Transmuraal Zorgpad Regio Haaglanden Longaanval COPD 2016, Versie 2.3 . Transmuraal Zorgpad COPD Longaanval met ziekenhuisopname 2 Stroomschema Opname Ontslag Ziekenhuis Longreactivati
 4. strategie- en actieplan opgesteld. In dit document vindt u de visie, de missie en de strategie van de UU ten aanzien van EDI verwoord. Dit strategie- en actieplan heeft een horizon tot 2025 en loopt daarmee gelijk aan het nieuwe strategisch plan van de UU. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat dit geen statisch document is
 5. ACTIEPLAN MEER MIDDELDURE HUUR 2017-2025 Inleiding Middeldure huurwoningen zijn woningen met een huur tussen de € 710,68 en € 971. In Amsterdam zijn relatief weinig middeldure huurwoningen, in 2015 was 5,6% van de woningvoorraad een middeldure huurwoning (bron: Wonen in Amsterdam 2015). De vraag naar middeldur
 6. Longpunt Assen17 februari Met je longziekte de winter door en het longaanval actieplan Op 17 februari gaat het bij Longpunt Assen over; 'Met je longziekte de winter door; tips en trucs voor het dagelijks leven'. Astrid Koopmans en Mandy Mkrtchjan, longverpleegkundigen bij Icare Thuiszorg gaan hier deze middag uitgebreid met u op in. Naast informatie is er alle gelegenheid om vragen te.
 7. Het Actieplan Geluid is een gemeentelijk beleidsdocument. Het actieplan treedt ook niet in de plaats van wettelijke regels en grenswaarden van de Wet geluidshinder. Ook het beleid voor zogenaamde 'nieuwe situaties' (zoals de aanleg van een nieuwe weg of nieuwe woningen) valt buiten dit actieplan. Dit belei

Longaanval actieplan: wat kunt u doen bij verergering van de longklachten? Spreeksters: Mw. T. van Koppel en mw. T. Vastenburg, longverpleegkundigen Rivas Zorggroep Mw. A. van Rijssel, fysiotherapeut Rivas Zorggroep. Datum, tijd en locatie: dinsdag 15 september 2020, 14.30-16.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur. Bannehof, Grand Café, 1e verdiepin Het longaanval-actieplan 20 februari 2019 | Tilburg | Longpunt . Het longaanval-actieplan. Woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur. Zaal open vanaf 9.30 uur. Aula Elisabeth Ziekenhuis (volgt route 73), Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilbur Publicatie (pdf, 453 kB) op InfoMil.nl over verlenging termijn Actieplan ammoniak naar 1 juli 2013 vanwege uitstel Activiteitenbesluit. Geldt vooral voor bedrijven in de categorie B2. Bijbehorende checklist toepasselijkheid Activiteitenbesluit (doc, 100 kB) om te bepalen of een veehouderij voor het uitstel in aanmerking komt Actieplan Longaanval 13 april 2017 | Westervoort | Longpunt Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. Longpunt RijnIJssel organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners op: 13 april van 14.00 - 16.00 uur

11 september Zelfmanagement en het longaanval actieplan'.Op 11 september gaat het bij Longpunt Hardenberg over 'Zelfmanagement en het longaanval actieplan'. Hoe word je regisseur van jouw longziekte? Zelf de touwtjes in handen nemen? Hoe kan je zelf een bezoek en gesprek met je huisarts of longarts goed voorbereiden? Welke wensen heb je zelf als het om jouw behandeling gaat?Gastspreker. 17 oktober 'Met je longziekte de winter door; longmedicatie en het Longaanval-actieplan in de praktijk'.Op 17 oktober is er weer Longpunt Enschede op de locatie Gezondheidshoes aan de JJ van Deinselaan 34a in Enschede (ingang Fysiotwente), aanvang 19.00 uur noodzakelijk. De hoop is dat tijdig handelen bij een acute longaanval ziekenhuisopname zou kunnen voorkomen. Sinds enkele jaren wordt in sommige Nederlandse huisartspraktijken gewerkt met het zogenoemde COPD-actieplan. Dit actieplan, gebaseerd op een Canadese interventie op basis va 6 Uitstootvrij Amsterdam - Actieplan Schone Lucht Samenvatting Vieze lucht is ongezonde lucht Na roken en de combinatie van slecht eten en weinig bewegen is vieze lucht het derde grote gezondheidsrisico voor de Amsterdammer. De voornaamste boosdoeners zijn de stoffen stikstofdioxide (NO 2) en fijnstof (PM 10 en PM 2,5)

Actieplan bruggen en kademuren. vastgesteld 2 juli 2019 6. we de impact op bereikbaarheid en leef-baarheid van deze opgave zo goed mogelijk . proberen te minimaliseren, zullen de maat-regelen en werkzaamheden in toenemende mate invloed gaan hebben op het dagelijks functioneren van de stad Hoofdstuk 1. Actieplan Bevolkingsdaling 4 1.1 Inleiding 5 1.2 Aanleiding en doel 6 1.3 Deelnemers van het Actieplan 7 1.4 De opbouw van het Actieplan 8 Hoofdstuk 2. Een effectieve aanpak 10 2.1 Duidelijke rolverdeling 11 2.2 Fasering van de aanpak 14 2.3 Kennisontwikkeling en kennisdeling 15 2.4 Monitoring van de aanpak 17 Hoofdstuk 3 actieplan. Na een korte duiding over hoe het actieplan gelezen moet worden, overlopen we de verschillende maatschappelijke uitdagingen met de daaraan gekoppelde acties. Hoofdstuk vijf en zes geven, tenslotte, een zicht op hoe het actieplan geëvalueerd zal worden en hoe het tot stand kwam

Van papieren actieplan naar longaanval app naar: Copiloot Published on October 26, 2018 October 26, 2018 • 61 Likes • 0 Comment Actieplan Arbeidsmigratie | ChristenUnie en SP | Pag. 2 . Niet omdat ze dat niet willen, maar het is niet verplicht en bovendien kan het zijn dat de huisbaas het niet wil. Verdienmodel . In dit systeem profiteren enkelen, maar zijn de negatieve gevolgen voor de samenleving e

Kader actieplan Sporten en bewegen in Zwolle anno 2016 Het Actieplan sport en bewegen neemt de huidige situatie als basis van waaruit we verder bouwen. Vraag is dan wat is die basis en wat zijn de ontwikkelingen en kwetsbaarheden. Sport en bewegen Algemeen Sport en bewegen in Zwolle staat er op dit moment goed voor ACTIEPLAN Michiel van Nispen - SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost - Beleidsmedewerker SP-Tweede Kamerfractie Augustus 2019. 2. 3 INHOUD INHOUDSOPGAVE 1. De noodzaak van zwemvaardigheid en zwemveiligheid in Nederland 2. Historische ontwikkeling 3. Alle kinderen zwemvaardig 4 1 Dynamisch Actieplan Kempen (DYNAK) Finaal rapport (juni 2014) Els Van de Velde, Bart Van Herck, Steven Knotter en Pieterjan Debergh IDEA Consult Els Van de Velde, Expert in competitiviteit en innovatie Kunstlaan 1-2, bus 16, 1210 Brussel Tel Finaal rapport Dynamisch Actieplan Kempen IDEA Consult juni 2014 p. Actieplan. Een aantal concrete projecten is reeds uitgevoerd, vooruitlopend op of parallel aan de totstandkoming van het Actieplan (zie kader op pagina 12). Consumentenonderzoek Als vertrekpunt voor het opstellen van een strategische agenda is in opdracht van CentiQ bestaand onderzoek in binnen- en buitenland op het gebied van financiee

Startpagina COPD-longaanval met ziekenhuisopname

Dit is een mooi speerpunt voor het nieuwe Actieplan LSH.' Actieplan infectieziekten (pdf) Hoofdthema - Beter leven. Antibioticaresistentie . Behandelrichtlijnen. Beter leven. Bijwerkingen. Goed gebruik geneesmiddelen . Kwaliteit van zorg . Maatschappelijk verantwoord ondernemen Het Actieplan Wapens en Jongeren is een gezamenlijk initiatief van: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Gemeente Barendrecht Gemeente Beverwijk Gemeente Breda Gemeente Den Haag Gemeente Eindhoven Gemeente Gorinchem Gemeente Nissewaar

Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 | 7 Voorwoord In Nederland zijn naar schatting bijna 119.000 jaarlijks slachtoffer van mishandeling.1 Deze problematiek gaan we daadkrachtig aanpakken. Op welke wijze we dat gaan doen, leest u in dit actieplan. Het actieplan Kinderen Veilig bouwt voort op het vorige plan Kinderen Veilig Thuis uit 2008 Dit actieplan is in deze geest geschreven.4 2. Definitie en afbakening Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die kan resulte-ren in spanningen tussen deze groepen en toename van de segregatie langs etnische en religieuze lijnen. Radicalisering is de bereidheid om diep ingrijpend Het actieplan heeft als doel om het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden in Apeldoorn te verminderen. De gemeente Apeldoorn kan alleen invloed uitoefenen op het geluid dat afkomstig is van de wegen die in haar eigendom en/of beheer zijn. Zij heeft gee Het Actieplan Geluid 2018-2023 betreft een conserverend plan ten opzichte van het voorgaande actieplan. Er is geen nieuwe beleidslijn ingezet. . Concept Versie 1.0 6 oktober 2020 Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling Actieplan Geluid Houten 2018-2023 Pagina 4 van 1

Toolbox - Longaanval

Voor dit actieplan wordt als concrete doelstelling op klimaatbewust inkopen de volgende streefwaarden benoemd: - het stimuleren van hernieuwbare energieproductie door in 2020 100% hernieuwbare energie van Nederlandse oorsprong in te kopen. Zowel Boxtel als Sint-Michielsgestel voldoen hieraan 2 Actieplan ELZ Mechelen-Katelijne 2020-2021 • Noodplancoördinatoren: Steven Vermeeren(NPC Mechelen) en Kevin Aelbrecht (NPC Sint- Katelijne-Waver) • Welzijn: Martine Peeters (hoofd sociale dienst AZ Sint-Maarten, contactpersoonvoor eertselijnsvoorzieningen, zorgraad ELZ) en Sven De Bakker (samenlevingssconsulent Sint Actieplan geluid gemeente Delft 2013-2017 6 Hoofdstuk 2: Beleid en ambitie 2.1 Inleiding De gemeente Delft kenmerkt zich door hoge ambitieniveaus, zo ook voor de geluidskwaliteit in d 4 | Actieplan zoönosebestrijding: bittere noodzaak. Bovendien werd eerder dit jaar in de media gemeld dat corona veel harder heeft toegeslagen in gebieden met intensieve veehouderij.14 Zo zijn er aanwijzingen dat slechte luchtkwaliteit samenhangt met overlijden aan het coronavirus.15 Dit vermoeden wordt onder andere gesterkt door onderzoek van de universitei

Longaanval en COPD: herken de symptomen en kom in actie

Energie Management Actieplan AVR 4 14 januari 2016, definitief 2 Reductiedoelstellingen De belangrijkste energieverbruikers zoals bepaald in het Energie Audit verslag zijn gebruikt om de reductiedoelstellingen vorm te geven. Daarnaast zijn er twee ketenanalyses uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de CO 2 die in de keten wordt uitgestoten Thema: Actieplan longaanvalDatum: 24 februari 2015Tijdstip: 14.00 - 16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uurLocatie: Diakonessenhuis, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht.Vergaderzaal 1 + 2, 1e vedrieping (bereikbaar met lift)Gratis parkeren!Gratis deelname!Aanmelden niet noodzakelijk, wel fijn! Via longpuntutrecht@longfonds.nl of 033 - 43 41 295 (Servicelijn

Digitale versie van Longaanval Actieplan helpt COPD-patiënte

Dit actieplan bouwt voort op ons inkoopbeleid en bestaat uit een 'groeimodel' met de mogelijkheid om op te schalen naar grotere uitdagingen. Dit geeft onze organisatie en de markt de ruimte om te leren en te experimenteren. Binnen MVI zijn zeven thema's benoemd en het uitgangspunt van dit actieplan is om ervaring op te doen met MVI-thema' 6 •Actieplan Het platform heeft een aantal strategische keuzes gemaakt. De voorspellers voor sterk financieel gedrag, 'financieel beheer', 'jong geleerd is oud gedaan', staan samen met 'zorg voor de toekomst' de komende jaren hoog op de strategische agenda van het platform. In programma's en projecten krijge

Longaanval Actieplan Digitaal (DigiLAP) - Medicine Me

Actieplan Wapens en Jongeren Rapport Rijksoverheid

 • Longcapillairen.
 • Ouders ontmoeten schoonouders.
 • Sonoff Mini Manual.
 • WoW Mage.
 • Egyptische mannen.
 • Wandelen en lunchen Gelderland.
 • Je ex missen in nieuwe relatie.
 • Tafelpoot verhoger.
 • Visum Turkije.
 • Hond 18 jaar.
 • Asster logo.
 • Pompoensoep.
 • 36 keys piano.
 • Floaters door stress.
 • LC227XLBK Brother.
 • Rhydon evolution.
 • Ziekte van Crohn AMC.
 • Chlorofyl tabletten.
 • De Bleerinck Emmen.
 • Givenchy Gentlemen Only 100 ml.
 • Ongelukken roltrappen.
 • Kampeerwinkel Gelderland.
 • Fietstrainer lidl.
 • Hotchocspoon.
 • Wieltjes voor ladder.
 • Mierenboerderij Gips.
 • Magnolias Natura Maspalomas Gran Canaria.
 • Leenbakker schommelstoel.
 • Youp van 't Hek 2020 boek.
 • Rustig leven.
 • Brood met havermout en bloem.
 • Eiken keuken schilderen.
 • San Francisco Giants cap.
 • Fotoboek plakken tips.
 • Etalage maken online.
 • Urine opvangzak baby.
 • Eigenaar paard opzoeken.
 • Waarde dubbeltje.
 • Blauwsel wiki.
 • Hiv test Utrecht.
 • Wat is fixed gear.